Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Knapp Britta Thyr

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill förbättra vårt samhälle och jorden vi lever på så att våra barn och kommande generationer ska kunna leva goda och rika liv.

Presentera dig själv

Född 1984. Uppvuxen och bor i Härnösand med familj. Gillar musik och naturen.

Vad har du för yrke?

Teckenspråks- och dövblindtolk Kandidatexamen i globala utvecklingsstudier

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att miljöpartiet får egen majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Knapp Britta Thyr

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: skolors syfte ska alltid vara utbildning - aldrig vint. Kooperativa eller idéburna friskolor är ibland en god lösning för att säkra utbildning i glesbygd eller alternativ pedagogik utifrån olika barn behov. Eventuella vinster ska alltid gå tillbaka till verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig Riskerna med att bryta uran i miljövidriga gruvor som aldrig går att återställa och att slutförvara kärnavfall under oöverskådlig framtid är för stora. Kärnavfall måste slutförvaras i 100 000-tals år. Det finns säkrare och billigare sätt att producera energi med modern teknik. Sol, vin och vatten är några exempel.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Polisen ska ges förutsättningar att bekämpa den brott. Redan idag har polisen rätt enligt lag att visitera de personer de behöver kontrollera.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Att sälja tjänster istället för varor är bättre för miljön. Men RUT-avdraget skulle kunna främja omställningen bättre genom att inkludera reparationstjänster och cirkulär ekonomi i större utsträckning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig Internationell solidaritet är en av miljöpartiets tre solidariteter. Situationen i fattiga länder har blivit värre på grund av pandemin och nu Ukrainakrisen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: I en riktig demokrati ska man inte kunna födas till sitt ämbete. På sikt bör monarkin avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig Bensin och diesel är fossila bränslen som måste ersättas med annat för att minska utsläppen. Dessutom är det en rysk exportvara som göder Putins krigskassa. Andra kostnader ska sänkas för att kompensera för dyra drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Kommersiella intressen ska inte styra kulturen. Inte heller politiska intressen. En offentligt finansierad fri kultur är en viktig del av ett demokratiskt samhälle.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Det är fortsatt viktigt att kommunen själv ska bestämma var och när vindkraft ska byggas men det måste bli tydligare när och hur kommunen kan säga nej. Många tycker att dagens process är rörig. Den ekonomiska kompensationen till kommunen måste bli större.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig Genom att öka antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera förälder och en tredjedel kan överlåtas till annan vuxen kan vi öka jämställdheten, främja barns rätt till båda sina föräldrar och anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Att leva med tillfälliga uppehållstillstånd skapar stor osäkerhet och försämrar förutsättningarna för en god integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Samhällets trygghetssystem ska vara inkluderande. På sikt vill vi införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Strandskyddet är till för att värna allemansrätt och biologisk mångfalld. Det är viktigt även i landsbygdskommuner. Däremot ska kommuner kunna planera för strandnära exploatering på utpekade sträckor.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Public service ska vara grundlagsskyddat för att skydda det mot politisk styrning. Utbudet ska spegla hela landet och vara långsiktigt finansierat.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig Omställningen av transportsektorn är brådskande. Nya bilar ska drivas av förnyelsebara drivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig Betygshets är ett av skälen till psykisk ohälsa bland barn och unga. Betyg behövs vid urval till högre utbildning, inte tidigt i grundskolan. Att följa upp elevers resultat i skolan tidigt är dock viktigt för att fånga de som har behov av stöd eller anpassning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig Det är inte rimligt att personer som bor i fattiga kommuner med hög kommunalskatt inte har tillgång till lika god samhällsservice som personer som bor i rika kommuner med låg kommunalskatt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig Sverige behöver lägga mycket mycket större resurser på att att rusta upp befintlig järnväg och bygga ny järnväg som ska hålla i hundra år. De orimligt många flygresorna mellan Sveriges största städer måste minska drastiskt och ersättas med tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Ansvaret ska vara regionalt. Däremot behövs en större statlig finansiering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: EN trygg arbetsmarknad med tydliga förutsättningar är viktig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig Nya gruvor måste prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Sverige och Eu ska ta emot människor på flykt och lagliga vägar in i EU måste finnas så att inga fler flyktingar drunknar i medelhavet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Knapp Britta Thyr: Vi måste få bukt med den grova brottsligheten, genom att bland annat kunna övervaka och avlyssna mer men det måste finnas en balans mellan personlig integritet och preventiv brottsbekämpning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig Klyftorna i samhället måste minska. En stark och rättvis välfärd är en förutsättning för att uppnå våra åtaganden av nationella klimatmål.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig Det finns inte mycket kvar av riktig orörd gammelskog som är där det finns störst artrikedom. Till största delen är svensk skog bara en virkesåker. Men skogsägare måste kompenseras ekonomiskt för den skog som inte avverkas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Knapp Britta Thyrs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Knapp Britta Thyr: Extra viktig En hållbar miljö och ett hållbart klimat är en förutsättning för en god ekonomi som säkerställer en pålitlig välfärd