Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Viktoria Wikström (fotograf Elisabeth Gustavsson )

Viktoria Wikström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara en del i laget som förändrar världen för människor. Med beslut som skyddar, tryggar, utvecklar människors vardag så kan vi göra underverk för den enskilda människan likväl som landet i stort.

Presentera dig själv

Jag är en kalixbo som är rätt lugn, ägnar mig åt fritidsintressen som yoga, skytte, promenader, foto, umgänge med familj & vänner. Jag älskar att bo på en mindre ort där vi har nära till allt. Jag gillar även att resa och se och testa nya saker så som fallskärmshoppning, folkrace, motocross och uppleva konserter.

Vad har du för yrke?

Receptionsansvarig inom besöksnäringen

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela och Magdalena Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helt klart är drömmen en enbart Socialdemokratisk regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Viktoria Wikström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Extra viktig Pengarna staten/kommunerna avsätter för en bra skola ska också gå just dit. Att det ens är möjligt att våra skattepengar kan bli privata aktievinster är hemskt. Det är verkligen tid för förändring, speciellt i tider då varje krona i välfärden behövs.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Så länge vi inte har kommit längre i forskningen med att kunnat trygga säkerheten för framtidens generationer vad gäller att använda upp de livsfarliga restavfallet så känns det klokt att satsa på andra fossilfria energikällor.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Att polisen ska kunna börja göra visitationer egentligen helt utan motivering för detta vilket förslaget innebär, det känns som att gå ett steg för långt i en farlig riktigt. Polisen har redan idag befogenheter att utföra visitation vid misstanke om brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: RUT-avdraget har ändå bidragit till många fler arbetstillfällen, men det är viktigt att bevaka detta arbetsområde för att förhindra arbetslivskriminalitet. Vi vill ha sjyssta arbetsvillkor för alla på arbetsmarknaden och här finns det mer ofta mörkertal.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Det är med stolthet som Sverige är känt i världen som ett humanitärt land med sitt bistånd och sin diplomati och starka demokrati. Genom att ta ansvar för världen så tar vi också ansvar för Sverige.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Vi har det statsskicket i Sverige och då behöver dess omkostnader också finnas. Även en republik hade också haft omkostnader för att inte tala om den stora delen pengar som oavsett går till bevarandet av kulturarv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Nu ser vi ett läge sedan länge då en pandemi och sedan Rysslands krig påverkar vår ekonomi på flera sätt. Socialdemokraterna har sänkt skatten på bensin och disel och genomfört andra åtgärder. Men det höga priset i världen nu gör att det är mycket kännbart för många fortfarande då priserna inte slutat gå upp.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Det finns inga planer på att höja den borgerliga fastighetsavgiften eller ändra statliga fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Det behöver finnas en offentlig finansiering av kultur till viss del så att fler kan dels ta del av kulturen men också att inte vi hamnar i ett läge där den mest finansierade kulturen blir den synliga. Det är viktigt med en bredd. Men jag välkomnar in fler privata som önskar finansiera kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Vi behöver solidariskt bidra till energiförsörjningen i landet. Men kommunerna behöver fortsatt kunna få tycka till om anläggandet av vindkraftsparker i sitt område.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Det är inte här problemet finns. Att människor tigger. De har förmodligen en av de sämsta jobben i landet, problemet är bakgrundsorsaken till varför. Vi har redan förbjudit människor att tjäna pengar på andras tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Det finns något värdefullt i hur vi använder oss av den biologiska identifieringen när det gäller statistik, forskning och sjukvård då Sverige med personnummersystemet kan följa detta enkelt. Naturligtvis så ska vi tilltala personer så som de önskar i övrigt som hen, hon, dem, han osv..

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Som det är nu så har kvinnors lön och pension börjat stärkas genom att det börjar delas mycket mer lika än tidigare på föräldraledigheten. Det är en viktig fråga att stärka båda föräldrars möjlighet att vara hemma och bidra till sitt barns utveckling, och även kunna utvecklas själva genom studier och arbete och föräldrarna får mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Det behöver finnas digital sjukvårdsrådgivning. Vi behöver snabba lösningar för personalbristen inom vården även och hjälpa till att snabba bort vårdköer där digital kontakt är tillräcklig. Däremot behöver inte detta vara just privata aktörer utan regionerna behöver också stärka upp digitala tjänsterna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Idag så är huvudregeln tidsbegränsade tillstånd till de som behöver skydd. Jag precis som så många andra vill jag tro, önskar hjälpa fler människor. Vi ska se till att göra det på bästa sätt för hela samhället. Permanenta uppehållstillstånd kan beviljas efter tre år och endast om vissa krav uppfylls.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Vi behöver i nuläget förstärka landets fredsbevarande allians. Vi är många som önskar att vi hade sluppit se ett krig som skakar vår uppfattning och fred i vår närhet. Vi får anpassa efter läge och ett medlemskap i Nato är nu aktuellt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Sveriges medborgare behöver bra försäkringar. Att få 80% av sin tidigare lön är en bra trygghet som hjälper människor att fortsätta försörja sin familj och betala sitt boende. Vi såg under pandemin hur många blev hjälpta av insatserna inom a-kassan.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Socialdemokraterna anser att det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden, samtidigt som man skärper strandskyddet där det är stor efterfrågan på mark och förtydligar strandskyddet för att bevara växt- och djurliv på land och i vatten. Genom S-regeringens förslag säkras allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Sverige är värt att försvaras. Därför är det viktigt att vi ökar vår försvarsförmåga och ökar finansieringen av försvaret till 2 % av BNP. Försvaret är hela landets väsentlighet och därmed också finansieringen av detsamma.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Public service är precis som det låter. Service för allmänheten. Vi behöver fortsatt bra utbud och innehåll av god kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Vi är tyvärr inte där ännu. Vi har en bit kvar för att försäkra oss om tillgång till tex tankning av fossilfria bilar. Vi ökar vårt självbestämmande med fossilfritt, men det måste också ske i takt med tillgängligheten.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Det här gynnar inte elever. Professionen vill inte ha det. Forskningen talar emot det. Införande av betyg i åk 4 är inte tillräckligt undersökt mot barnkonsekvensanalys.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Det är ett jättebra förslag för att kunna ge mer rättvisa förutsättningar efter de olika faktorerna i kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Vi behöver skärpta straff på köp av våldtäkter. Det här är ett allvarligt brott och bör därför vara påföljd med hårdare straff än böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Det ska inte bli svårare att få bostad i landet. Vi motsätter oss marknadshyror, och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Vi behöver fortsätta utveckla kommunikationer som tar oss säkert, snabbt och miljövänligt mellan våra destinationer och öka möjligheten att pendla till arbete och studier.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Det är inte ett centralt styrt system vi behöver, att det är från ett huvudkontor allt ska samordnas då landet och dess förutsättningar i länen är så olika. Vi behöver tydligare och bättre kvalitetskontroller så att vi ökar patientsäkerhet, arbetsmiljö och tillgängligheten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Helt rätt. Vi ska ha råd att vara hemma sjuka från jobbet. Ovh under tiden den avskaffades under pandemin så sjönk sjuknärvaron på arbetet - det måste vi fortsätta jobba för.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Vi ska inte försämra arbetsvillkoren för anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktoria Wikström: Det behöver tittas på tillståndsprocesser och hur vi effektivare kan arbeta med ansökningar. Men det betyder inte att vi lättvindigt ska börja ge ut tillstånd. Vi behöver säkra vårt klimat och miljö, ta hänsyn till samhället som ev påverkas samtidigt som vi behöver se till behov på just kanske de gruvan kan tillhandahålla för framtidens klimatomställning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Viktoria Wikström: Asylprocessen behöver sin gång. Om vi ökar antalet vi tar emot så riskerar vi att få ännu längre processer tidsmässigt. Alla får sina ansökningar prövade.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Viktoria Wikström: Vi behöver ett starkt Sverige, och då behöver alla bidra efter förmåga.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Viktoria Wikström: Vi behöver mer skyddad skog för arterna, koldioxiden, skydda jorden från uppvärmning. Vi ska undvika kalhyggen där det är möjligt vid avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Viktoria Wikströms val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg

Så svarar Viktoria Wikström: Det är så många områden som är viktigt med statlig prioritering som polisiär närvaro och utbildning av ny personal, starka finanser, att driva miljö och klimatpolitik och insatser. Jag väljer dock att svara sjukvård, skola och äldreomsorg då vi aldrig någonsin får glömma människorna i första ledet.