Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emma Nilsson (fotograf null)

Emma Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

I höstens val är det mycket som står på spel. Jag kandiderar till riksdagen för att jag vill kämpa för våra barns rätt till en beboelig planet, för att stärka välfärden och minska de växande klyftorna i samhället, och för alla människors rätt att leva i fred och frihet.

Presentera dig själv

Jag är en klimat- och miljöengagerad rättvisekämpe som varit miljöpartist sedan 2010. Jag arbetar som miljöstrateg och är ensamstående mamma till en underbar liten kille. Jag är miljöpartist är för att det behövs ett parti som kämpar för en rättvis klimatomställning, ökad jämlikhet, stärkt välfärd och skydd av demokratin och alla människors lika rätt.

Vad har du för yrke?

Miljöstrateg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Märta Stenevi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst ska vi lyckas få till ett styre med enbart Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Vi har haft borgerlig majoritet i riksdagen sedan 2006, det är dags att bryta det.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Emma Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Extra viktig Vinster hör inte hemma i välfärden och de hör verkligen inte hemma i skolan. Skolor ska drivas med syfte att utbilda våra barn, inte för att dela ut vinster till anonyma aktieägare. Att skolorna blivit en marknad har skadat både den kommunala skolan och de friskolor som drivs av eldsjälar med barnens bästa i åtanke. Det är hög tid att förbjuda vinstutdelning för friskolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Kärnkraften är inte ett förnybart energislag. Den efterlämnar radioaktivt avfall som måste förvaras i över 100.000 år. Den är också en säkerhetsrisk, är extremt dyr och tar väldigt lång tid att bygga. Svenska hushåll, företag och industrier behöver billig el snabbt - inte dyr el om 20 år. Förnybar energiproduktion är mycket billigare och går betydligt snabbare att bygga ut. Det är vad vi ska göra.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Polisen har redan idag lagstöd för att visitera dem de behöver kontrollera. Visitationszoner är ett populistiskt förslag, som inte skulle leda till att fler brott klarades upp. Vad de skulle göra är att kollektivt utpeka människor i socioekonomiskt utsatta områden och riskera att helt rasera förtroendet för polisen i dessa områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Kollektivet ska inte subventionera rika människors tjänstekonsumtion. Däremot är det bättre för miljön och klimatet att spendera pengar på tjänster istället för konsumtion av varor. Nivåer bör därför ses över, så att RUT-avdraget i större utsträckning kommer de till del som behöver det mest, och göras om, så att det har ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än idag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Extra viktig När fler än någonsin lever på flykt, fattigdomen är enorm och hungern ökar ska Sverige inte minska det internationella biståndet. När kriget i Ukraina skapar en akut brist på vete i många länder där hungern redan är utbredd ska Sverige inte minska det internationella biståndet. Sverige ska fortsätta stå upp för internationell solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: I en demokrati ska ingen födas till ett offentligt ämbete. Monarkin har ingen plats i ett modernt demokratiskt samhälle och bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Extra viktig Med sänkt skatt på bensin och diesel kommer Sverige inte nå sina klimatmål. Dessutom innebär sänkt skatt på bensin och diesel mer pengar till Putins krigskassa. Priset på utsläppen ska öka, inte minska. Samtidigt måste politikens göra det både billigare och enklare att tanka fossilfritt och resa kollektivt och med cykel. Det ska vara lätt att göra rätt!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Vi måste börja beskatta tillgångar mer rättvist. Även bostäder behöver beskattas, men då måste vi skapa ett system som möjliggör progressiv beskattning. Tills vi kan genomföra en genomgripande reform, så en fastighetsskatt inte slår hårt mot de med lägre inkomster, vill vi införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Kulturen ska vara till för alla och kan därför inte helt lämnas till marknadens villkor, eftersom den då skulle styras enbart av kommersiella intressen. Kulturen måste också skyddas från politiska intressen. Den konstnärliga friheten måste skyddas. Det offentliga ska ge stöd till kultursektorn och avståndet mellan politiken och kulturen respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft. Men det måste bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft. Dagens vindkraftsprocess upplevs ofta av både lokalsamhälle och företag som rörig och godtycklig. Vetot måste reformeras och det måste bli ordning och reda i processen, så att de som vill investera i vindkraft vågar göra det!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Vi kan inte förbjuda fattigdom och ska därför heller inte förbjuda att be om hjälp. I stället måste vi agera för att bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap. Både här i Sverige och i de länder som många av de som tigger på gatorna i Sverige kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Självklart ska vi införa ett tredje juridiskt kön för de som varken identifierar sig som kvinna eller man. Det handlar om respekt för varje människas identitet! Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas göra det i juridisk mening heller.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Vi måste arbeta på flera sätt för att öka jämställdheten och främja barns rätt till båda sina föräldrar. Samtidigt måste vi anpassa föräldraledigheten till dagens många olika familjekonstellationer. Miljöpartiet vill öronmärka fler dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en tredje vuxen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Extra viktig Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Privata nätläkare leder till fel prioriteringar i vården och dessutom till att skattemedel går till privata företags vinster. Skattemedlen behöver användas klokt - i det offentliga, som måste bli bättre på att kombinera fysisk och digital vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd är bättre både för individen, som får trygghet och stabilitet, och för samhället, eftersom möjligheterna till etablering förbättras. Det är särskilt viktigt att inget barn som har flytt krig eller förföljelse ska behöva oroa sig för om de ska få stanna. Barndomen ska ägnas åt lek och att lära, inte åt oro och ovisshet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Sverige behöver inte ett NATO-medlemskap för att garantera svensk säkerhet. Den garanteras bättre av våra nära band med våra nordiska grannar och av vårt medlemskap i EU. Världen behöver länder som står utanför militära allianser och därför kan stå upp för mänskliga rättigheter och medla i konflikter på ett trovärdigt sätt. Här har Sverige en viktig roll att spela.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men alla kan drabbas. Ingen blir heller friskare eller hittar ett nytt arbete fortare av av stress över hur de ska få ekonomin att gå ihop. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar. På sikt vill vi införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem för alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Miljöpartiet värnar allemansrätten och biologisk mångfald. Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet. Vi vill därför stärka strandskyddet i högexploaterade områden och längs Sveriges kust.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Finansieringen av försvaret ska inte ske på bekostnad av välfärden eller genom besparingar på andra viktiga områden. Därför måste upprustningen av det svenska försvaret finansieras genom en återinförd värnskatt för personer med höga inkomster.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Det är viktigt med ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige. Miljöpartiet vill skydda public service i grundlagen, för att skydda verksamheten mot politisk styrning, och värna den stabila och långsiktiga finansieringen av public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Extra viktig Självklart ska nyförsäljningen av bensin- och dieselbilar förbjudas från och med år 2025. Framtiden för de som behöver bilen ligger i elbilar och inte i att fortsätta förstöra klimatet med bensin- och dieselfordon.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Forskning visar att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier. Betyg ska inte ges förrän i årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Den ekonomiska utjämningen mellan kommuner behöver ses över och bli mer rättvis. Miljöpartiet har fler förslag som stärker kommunernas och regionernas ekonomi. Vi vill ge kompensation för produktion av förnybar el, vilket skulle flytta över resurser från staten till kommunerna. Vi vill se mer statlig finansiering för fler anställda och högre lön inom vård och omsorg, och för att stärka skolan.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: I ett modernt samhälle är det orimligt att köp och utnyttjande av en annan människas kropp straffas endast med böter. Därför har Miljöpartiet under lång tid drivit att straffet för sexköp ska skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Absolut inte. Risken är stor att marknadshyror skulle medföra höjda hyror, vilket i sin tur skulle leda till ökad bostadsbrist för de med låga inkomster. Lösningen på bostadsbristen ligger inte i höjda hyror, utan i ökat bostadsbyggande. Framförallt ska vi bygga billiga hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Det är väldigt enkelt. Fler spår ger plats för fler tåg. Sverige behöver nya stambanor och när vi bygger ny järnväg för tåg som ska rulla i över 100 år ska vi självklart bygga för moderna och snabba tåg. Banor för höghastighetståg kortar restiderna så att inrikesflyg på de sträckorna blir överflödigt. ​​

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: En jättelik omorganisation, som det skulle vara att låta staten ta över ansvaret för sjukvården, är inte vad vården behöver. Det som behövs är mer resurser till välfärden i allmänhet och sjukvården i synnerhet. Staten måste ta ett större ansvar för finansiering och vårdpersonal måste få de resurser de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Ingen ska behöva gå sjuk till jobbet för ekonomins skull. Många med låga löner har helt enkelt inte råd att sjukskriva sig på grund av karensdagen. Människor på mer välbetalda jobb kan dessutom i högre grad arbeta hemifrån och på så sätt slippa karensdagen när de är småsjuka. Både för risken för sjuknärvaro och orättvisan som finns inbyggd i systemet bör karensdagen avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: I dagens så kallade gig-ekonomi är det många som har osäkra anställningar. Vi måste städa upp och motverka problemet med att olika typer av korta anställningar staplas på varandra i stället för att erbjuda en fast anställning och skapa en trygg arbetsmarknad för alla, oavsett yrke.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nilsson: Extra viktig Det är redan enkelt att öppna nya gruvor i Sverige. Det är rimligt att ansökningar om nya gruvor prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen. Samtidigt kan tillståndsprocessen för gruvindustrin göras mer effektiv genom mer resurser till miljöprövande myndigheter. Det måste också bli betydligt enklare att få tillstånd att utvinna metaller ur gruvavfall.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Nilsson: Miljöpartiet har en vision om en värld där ingen tvingas fly. Men så ser verkligheten inte ut idag. Vi ska möta människor med medmänsklighet och möjligheter, inte murar. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Nilsson: Vi måste slå vakt om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten. Vi kan inte tillåta oss att bli ett land som ger oöverskådliga befogenheter till polis och andra myndigheter att övervaka svenska medborgare. Samtidigt måste vi få bukt med den grova gängkriminaliteten och förbättra förutsättningarna att klara upp allvarliga brott. Det är viktigt att vi hittar en bra balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Nilsson: Extra viktig Under de senaste decennierna har rika blivit rikare och fattiga fattigare samtidigt som välfärdssystemen sakta men säkert har urholkats. Det har inte varit bra för samhället. De som tjänar och äger mest ska betala högre skatt och bira mer till vår gemensamma välfärd än vad de gör idag. Vi måste minska de ekonomiska klyftorna för ett rättvist samhälle och en rättvis grön omställning.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Nilsson: Extra viktig Sverige har inte en hållbar skogsförvaltning idag. Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig. Skog med höga naturvärden hotas av avverkning. Sverige måste följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emma Nilssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning