Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Kvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man tycket sjukvårdsfrågor är viktigt så är jag rätt person att rösta på

Presentera dig själv

38 årig fembarns far. För mig är viktiga frågor ekonomi och sjukvård.

Vad har du för yrke?

Psykiatrisjuksköterska

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

carl bildt

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Svar i valkompassen

:

Fredrik Kvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Fredrik Kvist: Vill man att alla invånare oavsett socioekonomisk bakgrund ska kunna använda sig av dessa tjänster så måste man låta det finansieras med skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Fredrik Kvist: Jag jobbade en sommar i Norge inom vården, där har man ingen karensdag. När vi på lördag skulle vara 6 personal kom bara 3. Dessa tre var vi tre som kom från Sverige. Så var det nästa varje lördag. Norrmännen var däremot tillbaks de flesta igen på söndagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Kvists val:

  • Landets ekonomi