Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Rasmus Waak Brunkestam (fotograf )

Rasmus Waak Brunkestam

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill framföra mina väljares åsikter och idéer för att få ett stabilt och tryggt samhälle och jag arbetar hårt för att nå detta. Jag har alltid slagits för den lilla människan och det lilla företaget. Detta är hjärtefrågor för mig. Jag har en god liberal syn på samhället och livet. Detta är ett måste för att utvecklingen ska gå framåt och inte stanna av.

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen i Ängelholm. Jag bor idag tillsammans med min familj i Errarps by som är en del av Ängelholms kommun. Som person så älskar jag att söka nya utmaningar. Parallellt med mina politiska uppdrag så har jag drivit eget företag under 15 år. Men som jag för något år sedan valde att tona ner, för att istället gå en ny yrkesväg som säljare.

Vad har du för yrke?

Frisör i grunden. Nu säljare.

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Min pappa (Mats Brunkestam)

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I Ängelholm och region Skåne, så är det utan tvivel ett Alliansstyre jag vill se. Det har funkat superbra under hela mandatperioden och kommer så att göra i framtiden med. Så som det politiska spelet utspelar sig uppe i riks nu, så hade jag helst sett ett samarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, tillsammans med oss i Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Rasmus Waak Brunkestam

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: En viss vinst ska kunna gå ut till ägarna, men den stora procenten av vinsten ska åter in i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Först och främst så vill jag bygga ut vindkraft och solkraft. Men tycker att de kärnkraftverk vi har ska tas om hand och köras på full kraft, under tiden vi får den förnybara klar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Tycker man ska få visitera vid minsta brottsmisstanke. Men speciella zoner ska det inte vara. Det ska vara överallt. Såsom Stureplan till Rosengård

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Skapar så mycket jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Tycker det är bra som det är. Biståndet ska fokusera på hållbara jobb, klimat och energiomställning, demokrati och rättsstat

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Bra som det är. Fina ambassadörer för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Självklart. Speciellt för människor och företag på glesbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Betalar redan så mycket i ränta och avgifter för redan skattade pengar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Alla 290 kommuner måste kunna se fördelen med vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Har vi inga större problem?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Finns 2 kön. Sen vilket kön man vill vara är upp till var och en.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Valfrihet till 100% ska det vara.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Måste stramas upp.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Antingen får man stanna eller inte. Och snabba beslut ska det vara. (3-6 månader).

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Självklart.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Det ska inte bli mer lönsamt att inte jobba än att jobba.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Låt folk bygga med rimliga regler.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: En del till kan vi betala för militär säkerhet, för den skatten vi betalar idag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Funkar bra som det är.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Tror mer på 2035

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: För tidigt att sätta press på elever

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Man ska hjälpas åt. Men fattiga kommuner ska inte kunna leva på att rika jobbar hårdare på te.x sin marknadsföring m.m

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Tror man ska bita tag i detta problemet genom utbildning i tidigare ålder i skolan. Straff ska det vara men tror inte på fängelse i alla sexköpsfall.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Det måste vara lönsamt för fastighetsägare att bygga. Med detta får vi igång bostadsmarknaden

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Tror inte på detta. Satsa på utveckling av järnvägarna vi har istället och gör dessa driftsäkra.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Dom ska ha huvudansvaret. Resten ska ligga på regionerna

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Så länge inte företagen ska stå för det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Hänvisar till utredningen som Centerpartiet tog initiativ till.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Bra med svensk produktion

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Vi måste ha ett bättre fungerande integrationssystem. Sen måste man också se ännu mer till omständigheterna kring var individ.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Tycker jag är bra i viss mån.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Det ska inte vara fult att tjäna pengar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Tycker inte att staten ska kunna tvinga mark- och skogsägare att avstå från att bruka mark eller vatten, om staten inte kan ersätta dem direkt när de inför begränsningar. Ersättningsmodeller och nationella riktlinjer för tvingande avsättning av jordbruks- och skogsmark samt bildande av vattenskyddsområden behöver ses över och förtydligas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Rasmus Waak Brunkestams val:

 • Sysselsättning

Så svarar Rasmus Waak Brunkestam: Hobb och småföretag är otroligt viktigt.