Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carl Johan Drott (fotograf )

Carl Johan Drott

Svar i valkompassen

:

Carl Johan Drott

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Skoldebatten skall handla om kvaliteten på skolan och utbildningen, vem som driver skolan är sekundärt så länge det görs bra.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Självklart. Finns ingen annan lösning på den pinsamma elbrist som vänstersidan försatt oss i med sin närmast religiösa fixation vid nedläggning av fungerande elproduktion, för att istället lita på glädjekalkyler kring tillfällig ersättning (vindkraft och oljevärme-eldning).

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Carl Johan Drott: En av få skattelättnader. Bättre hade ju varit att minska skatterna generellt istället, men man får vara glad för det som ges! Sen har ju Rut lett till ett självklart uppsving i ett annars tufft branschsegment, svårt att vara emot en sådan förbättring!

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Vore väl bra om vi skötte vårt eget istället för att leka hjälte i världen. Eftersatta områden i Sverige: Skattesystem El Drivmedel Bilvägar Järnväg Polis Skola Rättsväsende Ja, listan kan fortsätta och göras hur lång som helst.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Carl Johan Drott: Kungahuset är bra reklam för Sverige. Bör behållas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Det är pinsamt hur Sverige gång på gång håller på med psykotiskt självskadebeteende. Varför skall vi försvåra för oss i den internationella konkurrensen. Att följa EU:s nivåer är kanske en rimligt inställning, men att ligga rejält över är enbart att försämra sina egna chanser (tex. Kärnkrafts-frågan har ju Sverige skött lika dåligt).

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Skatter skall alltid sänkas om något, politiker får sluta att slösa med allmänna medel, det ä faktiskt någon som tjänat ihop de här pengarna som används upp.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Carl Johan Drott: Självklart skall kommunen ha fortsatt rätt att stoppa byggprojekt, varför skall just den ”heliga” vindkraften exkluderas och gå utanför lagen?…

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Carl Johan Drott: Ingen avgörande fråga för mig, men varför ska politiker lägga sig i ngt som för många är ren privat politisk uppfattning, och för vissa snarare rent medicinskt

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Carl Johan Drott: Självklart skall föräldrarna få bestämma själv! Allt annat är ju förmynderi. Om det sedan skall finnas så förmånlig föräldraförsäkring vs. Möjligheten att istället sänka skatten, det är en annan kanske mer relevant fråga?

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Snacka om felprioritering! Vad är vårdens syfte? Jo att ta hand om medicinska sjukdomar och prioritera medicinskt. Inte att tillfredsställa kunders önskan, som det nu blir med denna kostnadsskenande ”russin ur kakan” verksamhet. Nätläkare avlastar säkerligen triage-förfarandet, men det måste vara en extremt dyr lösning?!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Ganska självklart. Sverige behöver ett fungerande försvar. Medlemskap i NATO blir en garant för att vi måste upprätthålla en sådan nivå, i alla fall för att behålla ett rent samvete.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Arbete skall löna sig, inte att vara frånvarande från jobbet, oavsett orsak! Sen kan det finnas massor av giltiga skäl för frånvaro, men kutym skall så klart vara att den som jobbar skall ha bäst ersättning!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Carl Johan Drott: Äger man marken borde man ha större rätt att få bestämma över den.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Inga skatter behöver höjas. Skattemedel behöver däremot omprioriteras, och då skall försvaret absolut stärkas!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Carl Johan Drott: Public service missköter sitt uppdrag på löpande band, det är dags att ta bort STATS-TV nu.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Innan en elektrifiering är säkert utbyggd och priset på bilar är sådant att alla har råd med en elbil är det en total utopi, liknandes det självskadebeteende jag skrivit om tidigare.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Carl Johan Drott: Ordning och reda är A Och O i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Carl Johan Drott: I syfte att ”uppmuntra slösande”, eller hur menar man med frågan?

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig En självklarhet igen. Mindre förmynderi är alltid välkommet!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Carl Johan Drott: Sverige skall koncentrera sig på sitt grunduppdrag och skippa extravaganserna. Kan man inte ens driva vanliga tåg (som det ser ut nu) är det givetvis inte aktuellt med höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Landstingen behöver avvecklas. Bara besparingen i minskningen av all politisk administration på den nivån skulle spara multum. Dessutom skulle vården bli mer rättvis och lättplanerbar

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Karensdag är en nödvändig signal att det uppmuntras att jobba. Vore mycket förödande att ta bort den, tröskeln att sjukskriva sig sjunker markant, vilket samhällsekonomiskt skulle bli otroligt dyrt. Vi har tillräckligt med sjukskrivningsproblem som det är.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Arbetsgivare borde få bestämma mer och mindre förmynderi råda. Idag är maktbalansen ytterst skev.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Carl Johan Drott: Självklart skall industri, produktion och jobbtillfällen uppmuntras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Carl Johan Drott: Vore bättre om vi koncentrerade oss mer på de vi redan tagit. Hur skall vi ens Hinna med att ta emot och ta hand om fler?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Carl Johan Drott: Sker den i brottsbeivrande syfte är det fritt fram.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Carl Johan Drott: Extra viktig Lönen på arbete är den mest skadliga skatt vi har. Den måste ned. Behöver man skatteintäkter får man göra om systemet och införa fler punktskatter istället, klart mer rättvist! Idag straffas den som Jobbar hårdare, med punktskatter betalar istället den som utnyttjar saken i fråga.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carl Johan Drotts val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Sysselsättning