Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Teresa Carvalho (fotograf Ellen Aguirre)

Teresa Carvalho

Presentera dig själv

Jag är socialdemokrat för att jag vill ha ett samhälle som håller ihop snarare än dras isär i klyftor, ett samhälle där varje människa ges möjligheter att forma sitt eget liv och att ta nya språng i livet. Det förutsätter såväl jämlikhet och frihet. De står inte emot varandra utan hänger intimt samman. Det är utifrån dessa värderingar jag vill att vi tar oss an samhällsproblemen.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot, informationssamordnare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en socialdemokratisk(t ledd) regering med Magdalena Andersson som statsminister.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Teresa Carvalho

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Egentligen Mittemellan/Neutralt svar. Målet är 100% förnybar elproduktion till år 2040, men det behövs mer billig el. Då främst från vind, vatten, sol, fjärrvärme, men även kärnkraften är en viktig del och kommer så vara under lång tid framöver. Frågan avser utbyggnad, så mitt svar syftar främst till att inte stänga dörren för nya generationens små modulära reaktorer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Tycker inte det bör avskaffas, men kan gott ses över gällande omfattning och användningsområde samt för att motverka fusk och kriminalitet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Jag är egentligen republikan men respekterar Sveriges styrelseskick, och så länge vi har monarkin bör den ha rimliga förutsättningar. Även en republik har kostnader för representation och bevarande av kulturarv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Pga ökade priser som följt av Putins krig som även drabbar svenska hushåll. Regeringen har redan sänkt skatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Det vore väl bra med ökad finansiering från privata aktörer, men det kommer även fortsatt behövas offentlig finansiering för mångfaldens och tillgänglighetens skull.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Vi ska inte ha ett samhälle där människor tigger. Men polisen har viktigare uppgifter att ägna sig åt. Vi har redan förbjudit människor att tjäna pengar på andras tiggeri. Kommuner kan också genom ordningsföreskrifter reglera tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: En sådan ändring av personnummer skulle innebära att hela systemet måste göras om och att möjligheten till jämförelser bakåt försvinner eller blir svårare. Observera att man fortfarande ska kunna byta juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Det är inget märkvärdigt att socialförsäkringarnas uttag regleras. I grunden vill jag se att försäkringen och ansvaret delas, och tror på en modell med en tredelad föräldraförsäkring där en tredjedel viks för vardera förälder och en tredjedel är flexibel.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Digital vård bör ingå i den ordinarie sjukvården och därmed finansieras av regionerna. däremot behöver regionerna bli bättre på att utveckla sina egna tjänster och privata vinstuttag begränsas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Extra viktig Tillfälliga ska vara huvudregel, permanent kan bli aktuellt efter en viss tid i Sverige då vissa kriterier är uppfyllda. Vi ska ha ett regelverk som harmoniserar med övriga Europa, vi kan inte ha betydligt mer generösa regler eller ta ett större ansvar för människor på flykt- det är inte hållbart.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Medlemsskap i Nato ger säkerhetsgarantier som Sverige behöver nu när den Europeiska säkerhetsordningen är utmanad. Det är det bästa för Sveriges säkerhet, samtidigt som det ger oss en möjlighet att hålla ihop de Nordiska länderna.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Sverige ska vara ett land med trygghet vid omställning och perioder i livet då vi behöver samhällets stöd.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Strandskyddet behöver vara mer diversifierat. Enklare att bygga strandnära på landsbygden, men inte generellt. Strandskydd behövs för att bevara växt- och djurliv och allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Försvaret måste rustas upp och det är inte rimligt att det bara tas från omfördelning från välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Socialdemokraterna vill se en fossilfri fordonsflotta 2030 och det behöver ske en utfasning av fossila bränslen

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Extra viktig Dagens omfördelningssystem behöver ta större hänsyn till olika förutsättningar, demografi, socioekonomisk struktur mm

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Gärna ökad statlig kontroll, samordning och visst ansvar. Men sjukvården blir inte bättre för att den detaljstyrs från Stockholm.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Teresa Carvalho: Karensen drabbar olika yrkesgrupper olika hårt. Därför är det bra att det ses över hur inkomstbortfall under sjukdom kan bäras på ett mer solidariskt sätt

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Teresa Carvalho: Den S-ledda regeringen har dessutom nyligen fått en ny mer restriktiv migrationslagstiftning på plats.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Teresa Carvalho: Vi ska ha både skydd av skog och bruk av skog. Det kan exempelvis finnas behov av att skydda mer fjällnära skog och värna biologisk mångfald. Skogen är vårt gröna guld och är samtidigt en viktig del av svensk basnäring som ger möjlighet till utfasning av fossila råvaror för övergång till förnybara.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Teresa Carvalhos val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Pensioner