Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Raumer (fotograf null)

Johan Raumer

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är det otroligt viktigt att hela Sverige ska få leva. Vi ser en kraftig centralisering, dålig rovdjurspolitik, försämrad äganderätt och dyra skatter som dödar landsbygden, detta måste vi vända på! Majoriteten av nya jobb skapas av små till medelstora företag, därför måste kommunerna jobba stenhårt med företagsklimatet. En röst på mig är en röst för att få ordning på Sverige.

Presentera dig själv

Jag är snart 38år gammal, bor i Sandviken. Gift med 3 barn varav 1 sedan tidigare förhållande. Min största passion hittar vi inom matlagning. Jag trivs bäst när det är många omkring mig, så vi har ofta gäster. Jag är politiskt aktiv sedan förra valet och är engagerad i Partistyrelsen, Kunskapsnämnden och tidigare en bolagsstyrelse.

Vad har du för yrke?

Konsult Projektledare inom infrastruktur

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Borg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att det politiska styret består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Jag vill i politisk sakfrågor samarbeta med alla partier om det är bra och viktiga politiska frågor. Det bästa för Sverige sak alltid gå före ideologi.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Johan Raumer

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: Vinst är en viktig drivkraft i all privat verksamhet för att driva på förbättrings och effektiviseringsarbete. Viktigt är att vi har lagar och föreskrifter som tillräckligt styr alla skolaktörer. Alla barn ska ha rätten uppnå kunskapsnivå efter sin individuella potential.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: Extra viktig Kärnkraften kommer spela stor roll i framtiden. Det är idag den enda byggbara, stabila, miljövänliga och skalbara energikällan vi har. Vi måste snabbt ta beslut om utbyggnad så vi så snart som möjligt i framtiden etablerar fler kärnkraftsreaktorer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: Tryggheten i samhället blir sämre och sämre. Polisen måste kunna ta kontroll över situationen, detta är ett steg i rätt riktning.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: RUT har stimulerat arbetsmarknaden väl. Det har minskat marknaden för svart arbetskraft. RUT kan vara skillnaden mellan en fungerande vardag eller inte för många vanliga svenska familjer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: Internationell handel och ekonomisk tillväxt är de viktigaste förutsättningarna för att minska fattigdom i världen. Vi bör ersätta dagens utbetalningsmål – enprocentsmålet – med en fyraårig budgetram som ger förutsägbarhet och har ett tydligt resultatfokus.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: Självklart, människor som lever utanför storstäderna och är beroende av bilen för att få livet att gå ihop ska inte tvingas bära en oproportionerligt stor kostnad.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: Extra viktig Fastighetsskatten ska inte höjas, det är vänstersidans sätt att få in en dold förmögenhetsskatt. Skatt på redan förvärvade medel är alltid fel. Det är viktigt att vi har trygga och långsiktiga spelregler för bostadägande.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: Extra viktig Kommunala vetot är extremt viktigt, jag säger absolut NEJ. Vindkraften är en del av lösningen på energiproblemen, men fokus ska bort från vindkraften och mot kärnkraften. Ambitiös klimatpolitik måste upplevas som rättvis och ha ett brett stöd för att vara långsiktigt framgångsrik.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: Vi har inga sådana förslag i dagsläget, men är öppna för att utreda frågan.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: Värna flexibiliteten i föräldraförsäkringen. Göra fler dagar till dubbeldagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: NATO är det bästa strandskyddet. Ensam är inte stark mot välrustade aggressiva stater. Vi måste ha möjlighet att skydda våra gränser.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: Viktigt för Sverige att öka försvarets kapacitet, men det ska göras inom ramen för den befintliga budgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: Höghastighetståg kommer kosta åtminstone 350 miljarder kronor och inte vara klimatneutralt förrän år 2050. Samtidigt har vi eftersatt underhåll i befintlig järnväg på 130 miljarder kronor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Raumer: Arbetarskyddet är jätteviktigt. Men LAS måste moderniseras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Raumer: Jag vill införa ett volymmål för asylinvandring. Sveriges asylmottagande ska inte överstiga nivåerna i Norge, Finland och Danmark. Det motsvarar ca 5 000 asylsökande per år, jämfört med i snitt 20 000 sökande per år efter extremåret 2015 (2016-2021).

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Raumer: Ge Polisen möjlighet till proaktiv avlyssning av aktiva gängkriminella, utan konkret brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Raumer: Skatten ska sänkas för alla. Vi har idag en kraftigt progressiv skattekurva där medel och höginkomsttagare betalar procentuellt mycket mer än övriga. Det måste vara lönsamt att arbeta och att sträva efter utveckling.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Raumer: Stärka skogsägarnas äganderätt genom att formellt skydd av skog ska ske genom frivillighet från markägaren. Säkerställ en hög skogsproduktion. I dag är nästan 30 procent av skogsmarken tagen ur produktion. Den totala arealen skog som är undantagen från skogsbruk ska minska. Vi vill satsa på att underhålla och vårda redan skyddad skog bättre.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Raumers val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning