Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Therese Metz (fotograf )

Therese Metz

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill se en mer hoppfull och bättre morgondag för våra barn och unga. Klimat- och miljökrisen är mer än akut, men jag är övertygad om att om vi bara bestämmer oss så kan vi både stoppa utsläppen och skapa en morgondag att längta till. En morgondag där varje barn längtar efter en härlig dag i skolan, roliga fritidsaktiviteter och där välfärden är stark och finns där för oss alla!

Presentera dig själv

Jag bor på landsbygden med barn, sambo, höns, katt och hästar. Jag är i politiken en stund för att göra all skillnad jag kan varje dag. Jag får energi av skog, djur och natur - något som jag tror skulle behöva vara närmare i många andras liv också och det vill jag jobba för att möjliggöra!

Vad har du för yrke?

Idag kommunalråd, tjänstledig som utvecklingsstrateg inom regional utveckling

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Inger Schörling och Isabella Lövin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett mittenstyre där mycket grön progressiv politik som ställer om samhället på ett sätt så att alla kommer med är ledstjärnan.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Therese Metz

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Metz: Extra viktig Det är orimligt att våra gemensamma skattepengar går till vinster i aktieägarnas fickor, när våra barn och unga behöver varje krona för sin utbildning. Ja till idéburna friskolor och kooperativ - där vinsterna investeras i barnen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Metz: Extra viktig Det finns förnybara energikällor som kan försörja oss med mer ren el, utan att ge oss ett farligt avfall som måste hanteras i tusentals år framåt. Kärnkraften behöver fasas ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Metz: Extra viktig Absolut inte. Våra och andra länders tunga koldioxidutsläpp har genererat en rad klimatkonsekvenser i andra delar av världen, vi behöver nu ta ansvar för att lindra konsekvenser och mänskligt lidande med ökat bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Metz: Extra viktig Förnybara bränslen utgör en mycket liten del av den totala bränslekonsumtionen. Fler måste få tillgång till förnybara bränslen, de fossila bränslena måste fasas ut så snabbt det bara går. Sänk istället skatten för oss som bor på landsbygden för att kompensera prishöjningar!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Metz: Extra viktig Vindkraften är oerhört viktig för klimatomställninge, men alla ska tjäna på vindkraften! Det behövs bättre regelverk om hur närboende ska ersättas och det behövs bättre rättsskydd för enskilda som påverkas och förhandlar med vindkraftsbolag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Metz: Extra viktig Barn som kommer till och föds i Sverige behöver känna trygghet och tillhörighet. Man behöver veta att föräldrar är trygga i landet där man bor, att leva med känslan av att riskera att få återvända till krig och förföljelse är inte att ge våra barn en trygg uppväxt som bäddar för goda skolresultat.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Metz: Extra viktig Landsbygden behöver bättre infrastruktur, skolor och möjligheter till utveckling för klimatomställning. På landsbygden bor många för att ha närhet till skog, stränder, bad och fjäll - utan att själva alltid ha pengarna eller möjligheten att äga dessa områden. Allemansrätten är Sveriges unika lagstiftning som möjliggör mer strand för alla, utan storlek på plånbok!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Metz: Extra viktig Bredden i public service är oerhört viktig för kunskap, bildning, nöje och glädje för alla i hela landet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Metz: Extra viktig Klimatomställningen är akut. Det finns idag gott om alternativ till fossilbilar, förbud dem nu.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Metz: Extra viktig Kraven på våra unga är redan alldeles för höga. Ungas psykiska hälsa blir allt sämre. Barn och unga behöver stöd, inspiration och motivation, det görs på många andra sätt än tidigare betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Metz: Extra viktig Hela Sverige ska leva, barn och unga ska ha samma möjligheter i hela landet och äldre rätt till samma goda välfärd, då behöver resurserna fördelas mer jämlikt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Metz: Sverige behöver fler stambanor för tåg och det behöver bli mycket lättare att resa klimatsmart!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Therese Metz: Extra viktig Sveriges urskog är mindre än någonsin och betydligt mer skog behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Therese Metzs val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning