Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Thelin (fotograf null)

Magnus Thelin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Många politiker är dåliga på att dela med sig av makten de fått. Jag bär på en önskan att dela med mig av så mycket makt som möjligt och så nära oss innevånare som möjligt. Jag är också en politiker som vågar säga vad jag tycker även när det är jobbigt, en förmåga som skulle vara ett krav när man har fått väljarnas förtroende. Men framförallt läs vad jag tycker så förstår du att det är det bästa.

Presentera dig själv

Jag bor i Hult som ligger i Vaggeryds kommun. Här bor jag i en gammal skola med fru och 2 barn. Jag jobba med en blandning av olika verksamheter, bland annat Smålands största turistby Resort Yxenhaga, Hyresbostäder, brädspelsbutik. Jag tycker det är väldigt roligt att spela brädspel gärna de mer avancerade sorterna där det ingår en större mängd diplomati för att vinna. Intresserad av Hydroponi.

Vad har du för yrke?

Entreprenör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Sokrates

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

jag önskar att det egna partiet får egen majoritet i förstahand. Men frågan är ställd för att veta hur jag ser på en sannolik regerings bildning och då tror jag på en regering med L, M och KD som har passivt stöd från SD om det behövs. Jag ser inte en regering med V, S, eller MP.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magnus Thelin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Privata aktörer är i grunden positivt för vårat samhälle. En typ av begränsning av hur mycket vinst som går att göra vore välkommet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Extra viktig Tillgången på energi är en viktig fråga och kärnkraften är en viktig pusselbit för att lösa helheten.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Polisen kan idag redan visitera människor vid minsta misstanke. Polisen behöver stöttning för att våga göra detta. Att upprätta zoner där man kontrollerar alla kommer bara leda till förakt mot polisen. Vi behöver hårdare tag mot buset i kombination med mjuka tag mot de ungdomar som går att rehabilitera.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Att jobb blir vita istället för svarta tjänar vi på som samhälle. När vi har ett system som omöjliggör svartarbete så är det tid att avskaffa RUT-avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Det är viktigt att Sverige hjälper andra länder i en globalvärld. Men som i våran privat ekonomi så är det ingen bra idé att låna pengar från tredjepart för att skänka bort till behövande. Därför tycker jag att Sveriges finanser bör hanteras på samma sätt. När vi inte lånar pengar av tredje land så ska vi ha ett bistånd på 1% men medans vi fortfarande lånar pengar så ska biståndet sänkas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Extra viktig En ökad transparens är viktigt för att skattebetalarna ska kunna följa vart apanaget går.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: En kraftig ökning är skadligt för arbetsmarknad och människors privatekonomi. Vi ska sträva efter att växla bort från kortsiktiga drivmedel på lång sikt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Fastighetsskatten slog hårt mot äldre och leder även till en mindre attraktiv boendemarknad Det är viktigt att fler människor i Sverige ska kunna äga och förvalta sitt eget boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Turism och kultur är många gånger kraftigt subventionerade i Sverige vilket leder till svåra konkurrens situationer för de privata aktörerna. Tänk dig om staten skulle skänka bort veckans matkasse vilken svår situation det skulle bli för privata matkedjor som till exempel ICA och Willys.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Extra viktig Kommunen är den plats där man har bäst kännedom om platsen där vindkraften planeras. Generell är vindkrafts etableringar positiva för våra kommuner eftersom de ger den kommun där vindkraftsverket hamnar ofta mer skattepengar. Vindkrafts etableringar är i grunden bra för kommunerna alltså kan vi anta att de gånger kommunerna vill stoppa vindkraften så finns det goda skäl till det.LYSSNA PÅ KOMMUNEN

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Andra länders medborgare ska inte livnära sig som tiggare i Sverige. Tiggare bör redovisa sina intäkter på samma sätt som andra affärsidkare. Vill man hjälpa människor så finns det bättre sätt en att ge pengar till tiggare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Föräldrarna är de individer som bäst kan bestämma det bästa för sig själva och sina barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: De privata nätläkarna ska kontrolleras av staten så de håller god kvalitet och uppfyller vad de utlovar. De bidrar på ett positivt sätt att minska belastningen på våran gemensamma skattefinansierade vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Vi har misslyckats med integrationen tidigare och en följd av det är att tillfälliga uppehållstillstånd fungerar som en piska för att motivera migranter att anamma värderingar och komma in på arbetsmarknaden.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Viktig fråga för Liberalerna sedan lång tid tillbaka. Men viktigt att det inte går för fort så att man inte gör något förhastat.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Nej, det säker motivationen för att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Inte avskaffas men lättas upp. Ett av de länder med mest sjöar i världen ska inte ha lagar som gör det till ett av världens svåraste länder att få bygga vid de sjöarna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Som världen har utvecklats med alla nya streaming tjänster så är det rimligt att avsmalna uppdraget som Public service - TV och radio har.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Det finns bättre motivation än att förbjuda saker.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Betygen måste användas för att hitta elever som behöver hjälp i detta stadie. Men de ska inte användas för att ge våra barn prestations ångest.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Detta skulle ta bort motivation från de kommuner som tar sitt ekonomiska ansvar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Sexhandel är ett problem som politiker måste våga prata om och angripa. Det är farligt om prostitution blir stigmatiserat.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: En ökning av byggnationer av hyresrätter vore positivt för bostadsmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Infrastruktur är bra om vi lägger pengar på, men det finns annan infrastruktur som går att prioritera högre.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Delar av huvudmannaskapet borde utredas och flyttas över till staten för att vi ska få en jämlikare vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Extra viktig Karensdagen ser jag som något positivt som egenföretagare. Jag tror att den kan stävja en ökad sjukfrånvaro.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Det måste finnas spelregler på arbetsmarknaden och ibland läser man om spelregler som saknar förnuft. Vi behöver en balans för en sund arbetsmarknad där arbetsgivare vågar anställa och anställda känner sig trygga.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thelin: Okunnig i ämnet. Men generellt är det positivt så länge staten kan ha en god kontroll.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Thelin: Öka upp möjligheterna för arbetskraftsinvandring där vi behöver hjälp. Var snabbare att avvisa asylsökande utan asylskäl. Ställ högre krav på de som vill komma till Sverige. Möjlig gör arbete och väg in det i asylprocessen. Jag får gärna fler medmänniskor här men då ska de också sköta sig och hjälpa till i Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Thelin: Vi måste stötta Polisen med verktyg för att vända den eskalerande brottsligheten. et måste finnas ramar för hur polisen ska jobba med avlyssning men de ramarna ska utvidgas på ett rättssäkert sätt för att vi ska kunna ta fast fler busar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Thelin: Höginkomsttagare ska inte få några större skatte lättnader än någon annan. Men däremot skulle jag önska att den skatt vi alla betalar skulle sänkas något ytterligare så att det blir mer pengar kvar i plånboken för oss alla.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Thelins val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi

Så svarar Magnus Thelin: Staten ska jobba inom alla dessa områden. Men dessa tre områden bedömer jag som extra viktiga idag.