Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sofie Bergman (fotograf Sofie Bergman)

Sofie Bergman

Svar i valkompassen

:

Sofie Bergman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Extra viktig Oetiskt och förödande för utbildningskvalitén.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Extra viktig Enda sättet att överleva den fossila sotdöden som breder ut sig på vår planet och samtidigt få den energi som fattas. Att vara oberoende av främmande makters inflytande är också viktigt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Finns mycket att jobba med inom området.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Att uppmunra människor till en egenförsörjning är mycket viktigt. Dessa tjänster kan användas av de som har det svårt att lösa livspusslet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Utredningar måste göras att de går till just detta och inte till korruption.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Se över kostnader är alltid positivt. Dock tycker jag det är mer oetiskt att chefer för staliga bolag får flera miljoner i lön per månad för att sitta på lite möten. Jag vill se en översyn av vad alla skattemedel går till.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Extra viktig Detta drabbar endast personer på landsbyggd/glesbyggd. I Sthlm och i tätbebyggda områden finns utbyggd kollektivtrafik vilket slår orättvist.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Detta drabbar återigen oskyldiga som t ex.ärvt hus eller fattiga barnfamiljer med höga lån.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Kultur är en del av samhället och därav ett samhällsansvar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Vindkraft är mycket negstivt för miljön. Har en partner som jobbar med detta och ser alla negstiva effekter.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Tiggeri är oetiskt och främjar kriminalitet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Mycket bra för jämställdhet & motverkar diskriminering.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: I varje familj måste man kunna bestämma vilket som är mest gynnsamt. Dock är risken att hederskulturer kommer att tjäna på detta men jag tänker att det går att bekämpa dessa på annat sätt än detta. Utbildning, kurser och morötter tror jag är en effektivare väg.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Tycker det är mycket postivt med nätläkare av olika skäl. Tillgänglighet för funktionshindrade, att nå en läkare vid obeväma tider är viktigt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Extra viktig Viktigt att värna om asylrätten. Måste bli lättare att utvisa snabbare så att de som är i behov snabbare kan få permanent upphållstillstånd. Språktester, etiska kriterier ska avgöra detta om man vill vara en del av landet. Finns terrorister/kvinnomördare som bor i Sverige & som berättar öppet om detta men ändå får stanna kvar. Sverige måste ta sitt vuxna ansvar som andra mottagarländer gör.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Extra viktig Samarbete bibehåller fred.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Det ska gå att betala räkningar även vid arbetslöshet. Nu med den stigande inflationen kommer höjningen att vara befogad.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Extra viktig Naturen i Sverige skövlas sönder totalt och har utarmats sedan 2016. Dags att skärpa reglerna. Mer skydd, fler nationlparker och reservat kräver jag!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Extra viktig En oerhört viktig fråga med försvaret dock ingen större höjning av skatt utan omfördela att inte ge pengar till terrororganisationer. Sänk lönerna på chefer för statliga bolag mm.. Finns flera miljarder skattemedel som hamnar fel.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Det vore postivt att bli av med det men är det genomtänkt & realistiskt? Går inte att avskaffa innan alternativ finns. Därför låter det orimligt idag.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Stressa inte barnen mer i onödan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Extra viktig Jämlikhet framförallt!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Extra viktig Måste komma åt den sexuella brottsligheten.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Idag betalar många orimligt höga hyror även på lägenheter som är i obeboligt skick.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Miljövänligt alternativ. Idag är det för mycket strul med tågen i landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Minska på mellanhänderna och gör sjukvården mer jämlik.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: I Danmark finns detta & är positivt då det främjar jobbyten & risken för bittra surdegar som finns kvar & förstör för andra på jobbet minskar. Dock ska även arbetstagsren skyddas mer än den gör idag då flera fack inte gör det de ska vid konflikter.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Bergman: Mycket dåligt för miljö och hälsa.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sofie Bergman: Extra viktig All gammelskog skulle skyddas för länge sedan.Idag har vi knappt något kvar & allt skövlas i snabbare takt.Trots att det finns ett miljömål i lagen så ignoreras detta. Kortuptionen är utbredd inom skogsindustrin.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sofie Bergmans val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning