Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marléne Tamlin (fotograf null)

Marléne Tamlin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag drömmer om en värld i fred och frihet, med frisk luft, rent vatten och gröna skogar. Jag drömmer om demokratiska, jämställda samhällen där vi tar hand om varandra, där kunskap och kreativitet frodas och alla kan vara och leva som hen vill. När jag ser på mina barn så vet jag att jag inte kan stanna vid att drömma. Jag måste också göra. Dröm stort, få det gjort - kryssa Tamlin!

Presentera dig själv

Miljövetare, mamma, feminist och författare som vågar drömma om en rimligare nutid - och en ljusare framtid. Jag vill ha mer empati och sunt förnuft i politiken, och hopp istället för hat i samhället.

Vad har du för yrke?

Utb miljövetare och ekologiskekonom, nu författare, föreläsare och konsult.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alice Bah Kuhnke, Obama och min pappa.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

MP-ledd regering med stöd av S. ;) Eller, om siffrorna ser mer ut som nu, så hoppas jag på S-MP-C-V tex.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Marléne Tamlin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Att ansvara för en uppväxt och skolgång är inte som att asfaltera en gata eller bygga ett staket. Det går inte att göra om, göra rätt om man vid en slutinspektion inte bedömer att kvaliteten uppfyller avtalet. Jag vill gärna se en mångfald av skolor - men syftet måste alltid vara engagemanget för pedagogiken, eleverna och samhällsuppdraget, inte pengar till aktieägares utländska bankkonton.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Extra viktig Varför välja något dyrt, långsamt och farligt när det finns så mycket bättre alternativ? Ett energisystem som bygger på en blandning av sol, vind och vatten, energilagring och smarta elnät är inte bara billigare, miljösmartare och snabbare att åstadkomma, utan också mindre känsligt för störningar eller sabotage än ett som bygger på enstaka stora (kärn)kraftverk.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Polisen kan redan visitera vid behov. Särskilda utpekade zoner skulle inte gynna förtroendet mellan boende och Polis. Satsa på positiv samhällelig närvaro istället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Det är ofta bättre att lägga sina pengar på tjänster än på prylar, och många av de delar som ingår i RUT kan verkligen underlätta livspusslet under perioder av livet - eller möjligheten att hitta vita jobb. Dock bör taket hållas nere så att det inte blir ett bidrag till de rikaste.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Extra viktig Sverige är en del av världen, och även Sverige mår bra av fred och frihet i världen, att människor får rimliga livschanser och att våra samhällen utvecklas demokratiskt. Om nu vanlig hederlig medmänsklighet inte räcker som argument. Vi har råd och förutsättningar att vara en positiv kraft och ska då vara det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Ett demokratiskt land kan inte ha ett ämbete man föds till, och inte heller en familj utan samma demokratiska rättigheter som resten av befolkningen. Monarkin bör avskaffas snarast. Dock hellre som helhet än genom att svältas ut.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Extra viktig Mänskligheten är på väg att förgöra oss själva. Status quo är inte ett alternativ, vi KAN inte fortsätta som nu. Fossila bränslen måste bort och det snarast. Att sänka skatten på dem nu är både framtidsfientligt och riskerar att ytterligare bygga in oss i ett omöjligt beroende. Lägg pengarna på att bygga ut alternativen istället, och på att stötta individer och företag i omställningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Det finns mycket att göra när det gäller skatt på kapital och reformer för rörlighet på bostadsmarknaden. Just fastighetsskatten i sin nuvarande form kanske kunde höjas något, men den är inte tillräckligt träffsäker. Jag vill istället titta på en så kallad "boxmodell" där alla tillgångar och skulder läggs ihop i en box och beskattas som sammanlagt värde.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Extra viktig Kultur och skapande är en del av att vara människa, och en av demokratins grundstenar. Kulturen ska vara fri, tillgänglig - och välfinansierad. Det offentliga ska fortsätta värna och utveckla den kulturella infrastrukturen och stödet till föreningslivet. Det hindrar dock inte privata aktörer från att öka sitt engagemang. Företag borde kunna sponsra kultur på samma villkor som idrotten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Regelverket och processen behöver bli tydligare och enklare. Kommunen ska så klart även fortsättningsvis kunna bestämma var de vill ha vindkraft, men vetot måste reformeras. Vindkraften är en viktig del av framtidens energiförsörjning, men varje enskilt bygge måste så klart vägas ur flera perspektiv. Fastighetsskatten från vindkraften ska stanna i kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Man kan inte förbjuda att be om hjälp, hela förslaget är absurt. Vi måste bygga ett samhälle där ingen behöver tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Jag undrar hur länge till vi alls har behov av en juridisk könsuppdelning, men detta är ett bra steg som underlättar livet för berörda individer.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Jag tycker att en tredjedel av föräldradagarna ska vara fria att ges inte bara till en annan förälder, utan också till andra viktiga vuxna i barnets liv - flexibelt för varje unik familj! De övriga två tredjedelarna bör vara öronmärkta för vardera förälder, för att fortsätta jobba för ett mer jämställt föräldraskap och mer jämställd livsinkomst.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Det är viktigt att arbeta med tillgängligheten, inklusive den digitala, i den ordinarie vården. Nätläkarna har fyllt ett behov och hittat lösningar som det offentliga behöver hitta varianter på. Samtidigt måste vård ges efter behov och vi kan inte ha privata nätläkare som urholkar finansieringen med dyra svar på enkla frågor. Digitala vårdcentraler eller utvecklat 1177 kan vara vägar framåt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Permanenta uppehållstillstånd skapar den trygghet och stabilitet som individen behöver för att kunna landa väl i ditt nya liv i Sverige, och gör att samhället i sin tur kan investera långsiktigt i individen. Dessutom slipper vi både en massa dyr administration att förnya uppehållstillstånd stup i kvarten, och vi slipper empatilösa och meningslösa utvisningar av tex unga som levt halva livet här.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Bäst hade ju varit ett fungerande FN, men där är vi inte idag. Det finns mycket som oroar med Nato, och jag hade föredragit fördjupat samarbete med tex EU. Nu är dock Nato den väg Sverige valt, och då får vi istället arbeta för demokrati och kärnvapennedrustning inom Nato. Vi får inte vika oss för knäppa krav på vägen! Vi behöver stärka vårt totalförsvar, inte minst som klimatanpassning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Det långsiktiga målet är ett bygga ihop trygghetssystemen, så att ingen ska kunna ramla mellan stolarna. Det är när vi litar på nätet runt studsmattan som vi vågar hoppa som högst. På samma sätt ska samhället garantera en ekonomisk grundtrygghet utan regelkrångel och risk att ramla mellan byråkratiska stolar - så att vi kan ägna vår kraft åt att studsa tillbaka, eller nå nya höjder.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Jag vill ha ett starkt strandskydd för både friluftsliv, bad och biologisk mångfald. Det finns delar av strandskyddet som kan ses över, men det ska absolut inte avskaffas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Inte allmänt höjd skatt, men gärna genom återinförd värnskatt för de med högre inkomst. Det är viktigt att civilförsvaret får en stor del av kakan, och att vi bygger för resiliens mot inte bara kring och konflikt, utan också extremväder och katastrofer i klimatförändringarnas spår.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Public Service är en viktig grundsten i vår demokrati och bör grundlagsskyddas mot politisk styrning. Finansieringen ska vara stabil och långsiktig och inte sänkas jmf med idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Extra viktig Klimatförändringen är redan här, med bränder, översvämningar och resursbrist i sitt spår. För att begränsa uppvärmningen till nivåer som forskarna bedömer alls går att hantera måste vi ha krisinsikt och börja agera med kraft och omedelbart.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Extra viktig Betyg dödar glädjen och lusten att lära. Det bör vi vänta med så länge som möjligt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Det handlar både om omfördelning mellan kommuner, men också mellan stat och kommun, tex vill vi att skatten från vind- och vattenkraft ska stanna i den kommun och region det produceras, och att staten ska ta större ansvar för finansiering av lönesatsningar i skola och vård.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Att bara straffa med böter skickar en signal att det är något man kan köpa sig fri från, att pengar ger rätt. En inställning som redan verkar vara grundproblemet hos de berörda...

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Alla har rätt till ett hem, en bostad till ett pris som går att betala.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Extra viktig Tåget ska gå som tåget! Hela järnvägsnätet måste rustas upp - och byggas ut. Nya stambanor behövs, och då ska vi också bygga dem med senaste teknik och för snabba transporter. På så vis kan vi avlasta det regionala nätet för person- och godstrafik, och absolut inte minst: underhåll!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Beslut ska fattas nära människor. Däremot finns utmaningar med olika förutsättningar i olika regioner, och att många regioner är väl små. Samarbete och samordning är viktigt och staten måste ta ett ökat ansvar för finansiering. Sammanslagning av regioner till färre och större vore också positivt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Karensdagen uppmanar till sjuknärvaro vilket försämrar hälsan både hos individen och i samhället.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Det är viktigt att hitta en balans mellan trygghet för anställda och flexibilitet för företagare, framförallt för småföretag som ska våga växa och kunna utvecklas. Det handlar både om att styra för trygga anställningar med löner som går att leva på istället för visstids ring- och spring-jobb, men också i hur vi bygger de ekonomiska trygghetssystemen och det livslånga lärandet däremellan.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Tamlin: Vi kommer att behöva gruvor, inte minst för ämnen som behövs i omställningen till ett hållbart samhälle - men vi kan inte bygga hållbarhet inom ett område genom att kollapsa ett annat. Allt hänger ihop. Det måste bli mer fördelaktigt att återvinna, och de gruvor som öppnas ska omgärdas av höga miljökrav och kontroller samt krav på ansvar för återställning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marléne Tamlin: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet. Lagstiftningen i Sverige har backat mycket de senaste åren, liksom i resten av EU. Detta samtidigt som vi ser att fler kommer att behöva fly, inte minst pga klimatet. Vi måste arbeta för att alla länder ska ta ansvar för våra medmänniskor, inkl ta det ansvaret själva. Hur skulle du vilja bli mottagen om du och dina barn var tvungna att fly?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marléne Tamlin: Det är viktigt att hitta balansen mellan personlig integritet och polisens möjligheter att komma åt den grova brottsligheten. Vissa nya öppningar behövs men vi får inte tappa andra perspektiv på vägen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marléne Tamlin: Vi står inför flera stora utmaningar som vi måste möta tillsammans. Vi måste bygga om till ett fossilfritt samhälle i rekordfart, och klimatanpassa samhället att klara mer extremväder. Totalförsvaret ska upprustas, klyftorna har ökat och trygghetssystemen behöver lagas. Höjd skatt är inget självändamål, men resurser kommer att behövas och då är det rimligt att de med mest bidrar mest.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marléne Tamlin: Biologisk mångfald är en förutsättning för vårt liv på jorden, och skogen är (borde vara) både ett hem för den mångfalden och en kolsänka som bromsar klimatförändringar. Dessutom är viktig plats för rekreation. Mer skog behöver starkare skydd. Med ersättning till markägarna, så klart. Staten ska föregå med gott exempel.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marléne Tamlins val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning