Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kajsa-Stina Kalin

Vad har du för yrke?

Kommunikationsansvarig på AstraZeneca i Göteborg.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Astrid Lindgren

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett politiskt styre med miljöfrågor och sociala frågor högt på agendan som verkar för att minska klyftor i samhället och att i allmänhet göra samhället mer vänligt mot människor, djur och natur.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kajsa-Stina Kalin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Kajsa-Stina Kalin: Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Kajsa-Stina Kalin: Allemansrätten är viktig. Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Kajsa-Stina Kalin: För att ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige ska kunna värnas behöver finansieringen vara stabil och långsiktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Kajsa-Stina Kalin: Det är bra att den ekonomiska utjämningen mellan kommuner ses över. Systemet måste bli mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Kajsa-Stina Kalin: Betydande risk för höjda hyror och ökad segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Kajsa-Stina Kalin: Ny järnväg byggs för tåg som ska rulla i mer än 100 år. Då är det rimligt att bygga för moderna och snabba tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Kajsa-Stina Kalin: Ansökningar om nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kajsa-Stina Kalins val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning