Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johanna Öfverbeck (fotograf Miljöpartiet i Malmö)

Johanna Öfverbeck

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rädda klimatet, skydda naturen och rättvis uppväxt för varje barn, det är mina hjärtefrågor. Skolsegregationen ska brytas, fjällskogen värnas och nu är tiden för att dumpa sunkiga mansnormer. Det är dags att åtgärda en rad saker. Rösta på mig om ni vill skicka en småbarnsmamma med kämpaglöd och hjärtat på rätt ställe till riksdagen. Eller rösta på några av mina engagerade partikamrater.

Presentera dig själv

Jag heter Johanna Öfverbeck och i mig brinner viljan att överlämna en hel värld till våra barn. Vi är mitt i en klimatkris och artutrotningen är ett faktum. Barn lämnar skolan utan att ha klarat den. Jämställdheten står och stampar. Samhället har blivit kallare. Utmaningarna är stora, men Miljöpartiet kavlar upp ärmarna. Sverige behöver ett parti som kämpar för klimat, miljö och social rättvisa.

Vad har du för yrke?

Socionom men verksam som politisk sekreterare i Malmös kommunpolitik.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön regering med stort inflytande för vår politik, dvs med MP, S och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johanna Öfverbeck

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Ekonomisk vinst har inget med välfärd att göra. Det är dags att vi avskaffar marknadsskolan och istället fokuserar på bra utbildning till alla barn.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Förnyelsebar energi är framtiden. Låt oss bygga ut vindkraft och solkraft istället för att återuppliva gårdagens farliga och dyra energislag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: De som misstänkts för brott kan redan kontrolleras med dagens lagstiftning. Det är ett mycket dåligt förslag att polisen ska kunna visitera folk utifrån var de bor, det skulle minska förtroendet för polisen och upplevas som orättvist när oskyldiga gång på gång blir visiterade.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: RUT-avdragets utformning har inneburit att det finns en tydlig snedfördelning i vem som nyttjar det. Därför behöver det i grunden göras om så att det istället främjar hållbar omställning och miljömässiga metoder, som exempelvis reparation av kläder, cyklar och andra tillhörigheter som kan få längre livslängd. Det skulle ge en större spridning på vem som kan använda det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Massor av människor lever i fattigdom eller lever som flyktingar och det finns stora behov i världen. Då är det helt fel väg att gå att minska biståndet. Vi står även inför att ställa om för att minska världens klimatavtryck, och då behöver den rika delen av världen stötta de som inte har lika mycket resurser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Sverige borde vara en republik! Det bästa vore om vi fasade ut kungaämbetet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Det finns betydligt bättre sätt att stötta de svenska hushållen på än att pumpa in en massa pengar till oljeproducenter såsom Ryssland och Saudiarabien. Sänkt moms på livsmedel, sänkta priser på kollektivtrafik och ekonomiskt stöd till grupper som behöver det, som studenter, folk i glesbygden, barnfamiljer och fattigpensionärer.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: De med de största inkomster och tillgångar ska också betala mest i skatt. Skattesystemet behöver ses över utifrån detta, så att det träffar rätt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Bibliotek, musikskola och barnteater är exempel på kultur som hade försvunnit eller begränsats med privat finansiering. Barn från fattigare förhållanden skulle inte få möjlighet att utöva och ta del av kultur och utbudet skulle bli mer likriktat. Smalare kulturutövning skulle marginaliseras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Vi behöver ställa om till hållbar energi i snabbt takt, både för att minska vår klimatpåverkan men också för att det skulle göra energin billigare. Då duger det inte att moderatledda kommuner gång på gång säger nej till havsbaserad vindkraft. Det ska fortsatt finnas ett kommunalt veto, men det ska inte gå att använda godtyckligt och som svepskäl.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Fattigdom löses inte med förbud utan genom att förändra strukturer. Det behövs åtgärder för att ingen ska behöva tigga, både i Sverige och Europa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Ja, det är ett mycket bra förslag. Ingen ska tvingas att definiera sig till ett kön som de inte har.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Att öronmärka tre månader har ökat ett jämställt uttag av föräldraledigheten men fortfarande tar män ut 30 % av föräldraledigheten jämfört med kvinnor som tar ut 70 %. Att ta bort eller minska de reserverade månaderna är en mycket dålig idé och tvärtom behövs mer göras för att uttaget ska bli jämställt. Vi vill fördubbla antalet öronmärkta dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Skattemedel ska inte gå till privata företags vinster. Den ökade användningen av privata nätläkare innebär att mer av vårdens resurser läggs på lättare besvär som förkylningar istället för att gå till mer specialiserad vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig För att människor ska kunna etablera sig i det svenska samhället behövs trygghet, stabilitet och vetskapen att de får stanna. Med tillfälliga uppehållstillstånd får de asylsökande lägga tid och kraft på en asylprocess som aldrig tar slut, istället för att lägga energi på att lära sig svenska och få ett jobb.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Det är betydligt bättre att välja vilka vi samarbetar med kring militär och säkerhet, än att vi går med i kärnvapenalliansen Nato där Turkiet och Ungern är medlemmar. USAs roll är också problematiskt, inte minst med tanke på vilken inriktning landets politik hade med Trump.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Det måste finnas bra system för den som blir sjuk eller arbetslös, med rimliga ersättningar. Hela trygghetssystemet behöver ses över, men att höja a-kassan är ett bra första steg.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Det vore ett hårt slag mot miljön och människors möjlighet att vistas i naturen om strandskyddet tas bort. Strandskyddet innebär både ett fortsatt levande friluftsliv och att djur och växter får bättre levnadsvillkor.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Den militära upprustningen ska inte drabba välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Nej, public service ska fortsatt ha ett brett uppdrag så att utbudet håller hög kvalitét och passar många.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Behovet av klimatomställning är akut. Det behövs press för att biltillverkarna ska producera klimatsmartare bilar, till rimliga priser. Det kommer underlätta för konsumenterna när det bara finns hållbara alternativ.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Fokus i skolan ska vara utbildning, inte betygshets. Barn lär sig inte bättre för att de får betyg, men de blir mer stressade. För barn som har det tufft i skolan är betyg direkt dåligt. Nej tack till betyg för 10-åringar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Ja, välfärden ska finansieras solidariskt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Det är helt orimligt att män kan köpa sig fria med böter när de köper sig möjligheten att utnyttja kvinnor, som inte sällan är offer för människohandel eller som lider av allvarlig psykisk ohälsa eller missbruk.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Marknadshyror skulle leda till höjda hyror och ökad segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Absolut inte, det är helt fel väg att gå. Vi befinner oss i klimatkris och samhället behöver ställa om. Då måste vi kunna resa hållbart inom Sverige med kortare restider, mer plats för tåg och mindre tågstrul. Det är dags att modernisera tågtrafiken i hela Sverige.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Staten behöver ta över mer av vårdens finansiering, men att påbörja en gigantisk omorganisation kommer inte gynna vården. Låt regionerna fortsatt ha ansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Att folk går till jobbet fast de är sjuka gynnar ingen. Slopad karensdag innebär att fler har råd att stanna hemma när de är sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Trygga anställningar gör det möjligt för människor att skapa sig stabila och ordnade liv. Ingen gynnas av att behöva hoppa runt mellan korta vikariat eller gig-jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Öfverbeck: Nej, tvärtom ska det ställas höga miljökrav på att få öppna nya gruvor och tillstånd ska också prövas mot andra intressen. Gruvan i Gállok är en skamfläck.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Rätten till asyl är en mänsklig rättighet som Sverige ska stå upp för. Vi ska vara en förebild för andra trygga och rika länder, inte minst när våra grannländer försöker skicka asylsökande till länder med begränsad ekonomi och problematisk syn på mänskliga rättigheter.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Öfverbeck: Polisen ska kunna avlyssna och övervaka gängkriminella i högre grad, samtidigt som det inte får innebär att vanliga människor blir utsatta för övervakning. Lagstiftningen måste utformas så den inte inskränker rätten till personlig integriteten hos personer som inte begår brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Öfverbeck: Välfärden ska finansieras solidariskt. De som tjänar mest ska betala mer i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Öfverbeck: Extra viktig Den biologiska mångfalden står inför ett akut hot, djur och växter utrotas i en skrämmande hastighet. Det måste bli ett slut på avverkningen av skog med höga naturvärden. Gammelskog och de stora fjällskogarna behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johanna Öfverbecks val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning