Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anton Stark (fotograf null)

Anton Stark

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill se lika villkor oavsett vart i landet du bor, på landsbygden, i stan eller förorten. För klimatet, att minska våra utsläpp och stärka den gröna omställningen. För ökad jämställdhet och trygg sjukvård. Centerpartiet har en politik där vi sänker skatter samtidigt som fler kommer i jobb. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar mot främlingsfientlighet och rasism.

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen på landsbygden i Forsa utanför Hudiksvall i vackra Hälsingland. Jag brinner för samhällsfrågor och förändring. Att få vara med och påverka framtiden. Har studerat kommunikation och PR på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Vad har du för yrke?

Till vardags är jag verksamhetsutvecklare med inriktning på kommunikation.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Jag måste nog säga Fredrik Reinfeldt.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett politiskt styre där Centerpartiets politik har fått så stort genomslag som möjligt. Men där vi håller ytterkantspartierna (V och SD) borta från inflytande. Jag kan tänka mig många olika konstellationer för att bilda en regering. Tyvärr är det många av partierna i riksdagens om inte kan tänka sig samarbeta med lika många partier som Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anton Stark

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Det viktigaste är och kommer alltid att vara kvaliteten på skolan. Vi ska ha bra skolor i Sverige oavsett vem det är som driver den. Därför är det viktigt att stärka kvalitetskraven. Det finns också en problematik i att dra alla friskolor över en kam. Många friskolor är små verksamheter i kommunen, ofta kan det vara föräldrar som gått ihop för att rädda den lokala byskolan som kommunen stängt ner.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Vi behöver all energi vi kan få men vi behöver den snabbt. Att bygga ny kärnkraft tar alldeles för lång tid och kostar enorma summor pengar. Vi behöver el fort och då är vindkraften det som går snabbast och är billigast att bygga. Med det sagt är det viktigt att vi ser till att de kärnkraftverk vi har idag producerar så mycket el som möjligt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Vi ska inte införa visitationszoner i Sverige, eftersom det snarare skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och människor. Polisen är beroende av att människor vågar och vill prata med dem. Att införa metoder som visitationszoner, som enligt forskningen försämrar förtroendet, riskerar att istället ge polisen sämre förutsättningar att komma åt gängen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: RUT-avdraget har skapat fantastiskt mycket jobb. Det är framför allt människor som har en svag position på arbetsmarknaden som nu får möjlighet att få ett jobb. Det underlättar också vardagen för människor som köper RUT-tjänster att få livspusslet att gå ihop. Centerpartiet har under mandatperioden sett till att avdraget utökats från 50 000kr till 75 000kr.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Biståndsbudgeten bör ligga kvar på dagens nivå. Dock måste utvecklingsarbetet fokuseras till 3 mål med tydlig koppling till Agenda 2030. Istället för att Sverige ska göra små insatser på flera olika områden behöver fokus riktas dit insatserna kan göra störst skillnad. Centerpartiet vill fokusera på: hållbara jobb & ökad tillväxt, klimatomställning & tillgång till grön och demokrati och rättsstat.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Det svenska kungahuset har under de senaste åren fått betydligt fler medlemmar. Om alla dessa personer ska agera som officiella företrädare för Sverige handlar det alltså om en relativt stor grupp personer som skulle bedriva verksamhet som finansiera av riksdagens anslag till hovet. Därför inte helt orimligt att se över detta och eventuellt minska på de statliga anslagen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Extra viktig Centerpartiet vill göra det billigare att vara miljövän på landsbygden även på landsbygden. Vi vill bland annat höja reseavdraget och dieselnedsättningen för lantbrukare. Vi vill också sänka skatten på det inblandade förnybara bränslet (reduktionsplikten), vilket skulle sänka dieselpriset vid pump. Då lyckas vi sänka priset samtidigt som vi inte sätter käppar i hjulet för klimatomställningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Centerpartiet säger nej till att återinföra fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Politiken ska inte styra kulturens innehåll vilket blir resultatet om kulturen till större del ska finansieras av offentliga medel. Kulturen blir friare om den står på flera ben. Därför behövs fler finansieringskällor för att öka friheten, bland annat genom privat finansiering, kultursponsring, avdragsrätt för företag vid förstahandsinköp av konst och sänkt dansbandsmoms.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Centerpartiet vill se över det kommunala vetot så ett nej kommer tidigare i processen. Det är även viktigt att vindkraftsbyggen kommer till gagn för de som bor i kommunerna. Det kan vi göra genom att regionalisera fastighetsskatten för vindkraftverken. Vi vill också att närboende, och inte bara markägare, ska få ersättning för den påverkan som sker vid nybyggnation av vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Att förbjuda tiggeri i Sverige hjälper inte. Istället behöver vi hitta lösningar på EU-nivå som innebär att medlemsländerna tar ansvar för sina fattigaste medborgare. Många av dem som tigger i Sverige kommer från andra EU-länder, där de lever under svåra förhållanden. Att förbjuda tiggeri nationellt eller lokalt löser dock inte de verkliga problemen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Alla måste ha friheten att få vara sig själv. Centerpartiet har länge drivit transpersoners rättigheter. En stor skillnad för transpersoner i Sverige skulle vara om den nya könstillhörighetslagstiftningen kom på plats. Efter många utredningar och flera års arbete är lagen fortfarande inte verklighet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Pappors uttag av föräldraledighet ökar men väldigt sakta. Det ger negativa konsekvenser för såväl enskilda individer som samhället i stort. Centerpartiet vill inte detaljstyra människors privatliv. Vi tycker att det behövs en diskussion om hur vi kan riva de strukturer som hindrar män från att utnyttja sin föräldraledighet och kvinnor att kombinera ett gott föräldraskap med ett gott arbetsliv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Privata nätläkare har blivit en viktig del i tillgängligheten av svensk sjukvård. Istället för att strypa skattemedlen bör man istället se om det är möjligt att kombinera detta med den statliga sjukvården. För det finns en problematik idag där nätläkarna kostar regionerna stora summor pengar, så kan det inte få fortsätta.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Det är viktigt att vi på EU-nivå kommer överens om en gemensam asylpolitik. I Sverige kan vi inte ha en lagstiftning som skiljer sig väsentligt från andra EU-länder. Ett exempel är de permanenta uppehållstillstånden, vilka är bättre för integrationen, där Centerpartiet är beredda att göra tillfälliga tillstånd till huvudregel för ligga i linje med övriga EU.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Ja, Centerpartiet vill att Sverige mot bakgrund av NATO:s förändrade roll och det säkerhetspolitiska läget ska söka medlemskap i Nato. Vi vill se ett svenskt Natomedlemskap för att stärka både vårt eget försvar och bidra till säkerheten i vårt närområde.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Vi behöver satsa på det som får arbetslösa i jobb, fler jobb i växande småföretag och bättre matchning till de många lediga jobben, inte högre a-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Extra viktig Detta har Centerpartiet drivit hårt och en stor reformering av strandskyddet var nära att genomföras men Moderaterna och Kristdemokraterna tillsammans med L, SD och V röstade ner förslaget. Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Att det då är samma lagstiftning som gäller över hela landet blir fel. Att reformera strandskyddet är en viktigt landsbygdsatsning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: En upprustning av försvaret ska inte finansieras av höjda skatter. Detta handlar om att prioritera våra offentliga medel. Det är viktigt att vi för en politik som främjar jobb och företagande, det är grunden för Sveriges ekonomi. Det är där jobben skapas och vi behöver fler som jobbar och betalar skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Centerpartiet vill bibehålla det breda uppdrag som public service har idag. Skulle uppdraget smalnas av blir det svårare för Public service att skapa en relation till den breda allmänheten, något som vi menar är viktigt. Det handlar om att skapa ett utbud som upplevs angeläget för många. Vi vill även i framtiden se ett oberoende public service som granskar makthavare och utvecklingen i samhället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Centerpartiet tycker att utsläppsminskningen från personbilarna går för långsamt men vill inte införa ett försäljningsförbud eftersom bilarna i många fall kan köras på biodrivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Centerpartiet vill inte att betyg införs från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Oavsett var i landet du bor ska du ha rätt att få samma stöd och service. Därför finns ett utjämningssystem som ska se till att det blir mer rättvist. Vi vill se över skatteutjämningssystemet så det dels utgår från en garanterad servicenivå i hela landet. Dels behöver systemet vara utformat så att det skapar incitament för företagande, jobb och tillväxt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Alldeles för få anmälda sexualbrott leder idag till fängelse, eller ens åtal. Centerpartiet har flera förslag för att fler ska kunna straffas och att straffen ska höjas, särskilt när det gäller brott mot barn. Höj straffskalan för sexualbrott som sexköp och sexualbrott mot barn. Minimistraffet för sexköp ska minst vara fängelse. Straffsatsen ska vara högre om det rör sig om barn.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Centerpartiet vill se en frihyressättning på nyproduktion. Detta för att öka bostadsbyggandet i hela landet. Förslaget om frihyressättning i nyproduktion påverkar alltså inte befintliga lägenheter utan endast nyproduktion. Ska fler lägenheter byggas måste det också vara lönsamt att bygga dem. Men att införa marknadshyror säger Centerpartiet nej till.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Tågtrafiken är viktig för vårt lands utveckling, därför vill vi både bygga nya stambanor (höghastighetståg) och rusta upp den befintliga järnvägen. Om vi ska flytta över gods från de vanliga vägarna till räls måste kapaciteten öka. Mer järnväg är också viktig för att förbättra tillgängligheten i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Vården och omsorgen ska finnas närmare, hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig för alla i hela landet. Vårdköerna i landet har vuxit sig alltför långa, vilken vård man får skiljer sig beroende på var i landet man bor och alldeles för få människor har en fast läkarkontakt. Det vill vi ändra på. Men vi tror inte att förstatliga och flytta besluten längre från människors vardag är rätt väg att gå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Det skulle innebära en stor kostnad för arbetsgivarna något som inte är förenligt med en politik som främjar jobb och företagande.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Centerpartiet har länge drivit på för förbättringar av den svenska modellen. En modern, trygg och flexibel arbetsrätt, som möter behoven för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Regler som tar hänsyn till företagens behov av flexibilitet och kompetensförsörjning, de anställdas behov av trygghet och möjlighet till omställning samt de arbetslösas behov av att kunna få ett jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Stark: Runt om i landet finns en enorm potential för nya investeringar – inom vindkraftverk, lantbruk, gruvnäring och industri. Men det tar alldeles för lång tid att få besked om tillstånd. Konsekvenserna av de långa processerna är att investeringar försenas, flyttar till andra länder eller helt uteblir. Det kostar samhället uppåt 10–15 miljarder kronor. Därför är det bra med enklare tillståndsprocesser.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anton Stark: Sverige ska dra sitt strå till stacken vilket vi gjort med råge de senaste åren. Det som behövs nu är ett system där alla EU-länder också är med och tar emot flyktingar. Vi ska inte tillbaka till situationen 2015. Centerpartiet vill även se att antalet kvotflyktingar (de allra mest utsatta) till Sverige ökar, det sköts även på ett ordnat och säkert sätt genom UNHCR.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anton Stark: Centerpartiet vill att straffen skärps för t.ex. förberedelse av brott som är vanliga i samband med gängbrottslighet. Straffen ska komma upp i den nivå som gör avlyssning möjlig. Införa möjlighet till en restriktionsdom mot personer som avtjänat ett straff. Det ger domstolar och polis möjlighet att avlyssna och övervaka en tidigare dömd gängmedlem under en bestämd tid efter ett fängelsestraff.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anton Stark: Extra viktig Centerpartiet vill höja gränsen för när man ska betala statlig inkomstskatt för att ge fler människor mer pengar i plånboken. Vi vill även sänka skatten för de som tjänar allra minst, både för den som jobbar och den som är pensionär. Skattesänkningen stärker alltså såväl arbetsmarknaden som den enskildes frihet och makt över den egna ekonomin.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anton Stark: Detta har Centerpartiet drivit hårt under mandatperioden och fått igenom bra politik. Vi vill värna skogsägarnas äganderätt och att frivillighet ska vara utgångspunkten när skog eller natur ska skyddas. Det har nu också blivit enklare för skogsägare att själva ta initiativ för att skydda sin skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anton Starks val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning