Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Wallentheim (fotograf null)

Anna Wallentheim

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man ska rösta på mig om man precis som jag anser att klyftorna i samhället måste minska, jämställdheten öka och vardagen bli lite lättare för vanligt folk. Jag tror på ett samhälle som håller ihop och där vi inte gör skillnad på folk beroende på deras föräldrars storlek på plånboken! Samhället är till för alla och där ska ingen kunna köpa vare sig bättre utbildning eller vård.

Presentera dig själv

Mitt namn är Anna Wallentheim, jag är 37 år och kandiderar nu för ännu en mandatperiod i Sveriges Riksdag. Jag brukar främst presentera mig som mamma, kvinna, lärare och politiker som låter alla sidor synas och komma till tals. Bor i Hässleholm, där jag varannan vecka får dela livet tillsammans med min fantastiska dotter som hjälper mig att utvecklas som både människa, mamma och politiker.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill självklart se en socialdemokratiskt ledd regering!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anna Wallentheim

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Extra viktig För mig är det enkelt. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan. Därför anser jag och mitt parti att det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolans utveckling. Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Jag anser inte att kärnkraft är framtidens lösning på elförsörjningen. Jag står också bakom riksdagens mål om 100% förnybar elproduktion 2040 och tycker därför inte att kärnkraft är lösningen på detta. Dock är elfrågan en oerhörd viktig fråga och driver därför som skåning bland annat att elzonerna måste förändras och att kapaciteten i våra svenska nät måste öka.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Detta är inte lösningen! Polisen har redan idag stora möjligheter att både visitera och göra husrannsakan. Och deras befogenheter kring dessa har också ökat. Visitationszoner, där människor kan visiteras helt utan misstanke om brott, är och förblir ett dåligt förslag. Ett förslag som dessutom riskerar att göra mer skada än nytta, vilket även polisen anser!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Det finns i nuläget inga förslag på att avskaffa RUT-avdraget, och jag menar inte heller att det är dit vi ska gå. Dock anser jag att förändringar bör göras! Framförallt för att förhindra fusk och kriminalitet som vi vet att RUT-avdraget bland annat utnyttjas för att finansiera, men också för att minska nyttjandet. Dessa pengar kan användas till betydligt bättre reformer. FÖR ALLA!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Som socialdemokrat kommer jag alltid stå upp för biståndet och internationell solidaritet!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Det finns i nuläget inga skäl eller förutsättningar för att förändra statsskicket och även när detta finns skulle en republik kosta.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Rysslands fruktansvärda invasion av Ukraina påverkar tyvärr vardagen även här i Sverige och gör vardagen dyrare för många. Därför har ju den socialdemokratiskt ledda regeringen redan idag sänkt skatten på drivmedel och är också beredda att göra mer om så behövs.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Det finns i nuläget inga planer på detta och kan därför inte kryssa i något annat. Men däremot är jag öppen för att driva igenom en skattepolitik som innebär en större omfördelning av resurserna och där är det möjligt att skatten på fastigheter måste ses över.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Jag ser gärna att fler privata aktörer kommer in som en del av finansieringen, men anser inte att detta någonsin får vara en anledning för det offentliga att dra sig tillbaka. Ska vi ha en mångfald av kultur så krävs att både kommuner, regioner och stat står upp för en stark offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Jag anser att kommuner ska få fortsätta bestämma om vindkraftsbyggen. Dock anser jag det bra med positiva incitament som både snabbare på utbyggnaden och omställningen till billig och grön el i hela Sverige.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Tiggeri är aldrig lösningen på fattigdom, men fattigdom är inte heller något vi kan förbjuda. Däremot har vi socialdemokrater förbjudit människor att tjäna pengar på andras tiggeri och detta är en viktig åtgärd för att kunna straffa de människor som utnyttjar andra i en utsatt situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Här ligger jag lite före mitt parti och är i grunden positiv till att inför ett tredje juridiskt kön. Jag inser att det såklart finns vissa rädslor när det kommer till personnr och det vill jag inte ändra, men för de personer som inte definierar sig som vare sig kvinna eller man betyder det mycket och är inte något som påverkar oss övriga. HBTQ+ frågorna är något jag drivit alla år i riksdagen

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Få saker har varit så viktigt för jämställdheten som förändringarna av föräldraledigheten. Detta har ökat lönerna i kvinnodominerade yrken, ökat pensionerna för kvinnor, ökat friheten, ökat banden mellan barn och pappa. Jag anser att uppdelningen av tre delar är bra! En tredjedel till varje förälder och en tredjedel som kan delas upp valfritt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Jag anser att de digitala sjukvårdstjänsterna är bra men bör ingå som en del i den ordinarie och offentliga sjukvården. Den demokratiska kontrollen är viktig. Jag vill inte att skattemedel ska plockas ut av privata alternativ som väljer stoppa dem i egna fickor istället för att ge dem tillbaka till verksamheten.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Jag är personligen fortfarande kluven och ser stora brister med NATO. Dock lyssnar jag också på den expertis andra har och som jag saknar inom området och motsätter mig inte det beslut som vi tagit. Sveriges säkerhet ska såklart vara i fokus och där går det inte att bortse från att Rysslands angrepp på Ukraina förändrat läget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Extra viktig Självklart! Människor ska inte tvingas till fattigdom pga människor förlorar arbetet eller företag går i konkurs. Vi socialdemokrater vill att fler ska få en ersättning som motsvarar 80% av den tidigare lönen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Självklart ska vi värna strandskyddet både för att alla ska kunna ta del av härliga baddagar oavsett var i landet man bor (får inte byggas bort av "rika" i våra städer) och för att värna växt- och djurliv. Men i framförallt landsbygdskommuner bör det bli enklare att bygga strandnära för att öka attraktiviteten och mildra urbaniseringen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Jag älskar Sverige och Sverige är ett land värt att försvara. Men ska vi kunna bygga upp försvaret till den grad som både befolkning och partierna önskas måste detta också finansieras. Då är det rimligt att de rikaste bidrar mer till ett tryggare och säkrare land.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: En stark Public Service är ett måste i ett demokratisk land och ska både vara neutrala och breda så att alla kan hitta och utnyttja den.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: På sikt är det dit jag vill nå. Men anser det inte rimligt att kunna förbjudas till 2025. Däremot ska vi se till att både öka laddningsmöjligheterna i hela landet samt öka incitamentet till mer klimatsmarta val så att ingen anser det rimligt att ens köpa vare sig bensin- eller dieselbilar snarast möjligt!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Jag är utbildad lärare och jag kommer aldrig i något sammanhang förespråka detta. Varken forskning eller professionen stödjer detta.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Vi bor i ett land där förutsättningarna ser väldigt olika ut, och dessa resurser måste såklart fördelas över landet! Det är inte rimligt att livslängden kan skilja upp till 8 år beroende på var du bor eller är född. En jämlik välfärd och ett starkt land kräver såklart att klyftorna minskar. Både i samhället, mellan stad och land och mellan kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Det är aldrig okej att utnyttja människor som befinner sig i utsatta positioner och köp av sexuell tjänst är just det. Man kan inte köpa samtycke! Självklart är därmed inte böter heller ett rimligt straff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Marknadshyror skulle det göra svårare för människor att få en bostad. Priser skulle pressas upp, klyftorna skulle öka och bostadssegregationen likaså. Och allt detta utan att ens byggandet kan förväntas öka. Så NEJ till marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Jag ser tågresandet som avgörande för att hålla ihop landet och klara klimatmålen. Därmed är såklart nya stambanor och ökad finansiering av infrastruktur i hela landet ett måste.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Varför skulle sjukvården i Skåne eller Lappland bli bättre av att den detaljstyrs från Stockholm? Dock anser jag att den nationella kontrollen och bättre samordning och samarbete mellan regioner är ett måste.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Extra viktig Varken individen eller samhället vinner på att sjuka går till jobbet! Det är dags att ta bort karensdagen för alltid.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Wallentheim: Den svenska modellen har tjänat oss väl. Självklart kanske vissa delar måste justeras och moderniseras, men detta är inte något politiken ska lägga sig i utan måste förhandlas mellan parterna.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Wallentheim: Asylrätten ska värnas. Men alla länder måste ta sitt ansvar och detta ska Sverige vara drivande i.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Wallentheim: Är ett viktigt steg för att bryta gängbrottsligheten och få fast de personer som utnyttjar andra (minderåriga) att göra skitjobbet och håller sig undan misstankar på så sätt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Wallentheim: Under decennier har de rikaste i Sverige ökat sina förmögenheter och de fattigare blivit fattigare. Klyftorna i samhället måste minska och detta kan och bör finansieras av höginkomsttagare som varit de stora vinnarna på olika skattelättnader som högerpartierna tvingat fram, vilket ökat klyftorna ännu mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Wallentheims val:

 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning