Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Johansson (fotograf null)

Martin Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Frihet, ansvar och förutsägbarhet är ledord för mig. Man ska ha frihet att bli den man vill men man måste sköta sig. Det ska vara enkelt att veta vad som är rätt eller fel. Jag brinner för våra ungdomar och för bättre integration. Detta har jag förmånen att få arbeta med inom ramen för mitt jobb. Som politiker hoppas jag att kunna arbeta med samma sak från ytterligare ett håll.

Presentera dig själv

37 år gammal. Bor i villa med min sambo och våra tre barn strax utanför Falköping, Skaraborg. Uppväxt på gård utanför Lidköping. Utbildad möbelsnickare men studerade senare till polis och har jobbat som polis sedan 2010. På fritiden tycker jag om att umgås med familjen och att resa.

Vad har du för yrke?

Områdespolis i Falköping/Tidaholm

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Lars Leijonborg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser helst, och tror, att det blir en högerliberal regering med ett tydligt mandat så att vi slipper den turbulens som rått de senaste fyra åren. På regional- och kommunal nivå ser jag helst att Liberalerna får förtroendet i alla val de ställer upp i, för Sveriges skull.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Martin Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Friskolor är viktiga och det finns många friskolor som drivs på ett föredömligt sätt. Det finns dock undantag, religiösa skolor och skolor som gör vinster trots att eleverna inte får de förutsättningar som kan krävas av skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Elberoendet ökar och för att motsvara efterfrågan måste vi kunna erbjuda ett miljövänligt alternativ som inte exploaterar vår natur för mycket.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Om regelverket utformas på rätt sätt kan det vara bra. Det finns däremot andra saker, som samverkan med socialtjänst och fler poliser som är mer brådskande.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: RUT har tvättat många svarta jobb vita och är en bra möjlighet för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden att etablera sig där.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Biståndet ska finnas kvar men vi måste säkerställa att pengarna kommer till rätt ställen och att de gör så mycket nytta som möjligt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Kungahuset är en bra representant och ambassadör för Sverige internationellt. Jag ser ingen anledning att ändra på nuvarande ordning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Vi har höga bränslekostnader som slår hårt på de som inte har möjlighet att åka kollektivt eller som i sitt yrke ännu inte kan växla till en miljövänligare fordonspark, ex. lantbruket och transportnäringen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Det finns ingen anledning att återinföra fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Vi behöver mer vindkraft som ett led i att säkerställa framtidens elbehov. Kommunerna ska ha stort inflytande i hur vindkraften planeras i respektive kommuner men processen behöver bli mer förutsägbar för de som vill bygga vindkraft och även för de som bor i närheten av den.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Att förbjuda tiggeri ändrar inte några förhållanden för marginaliserade grupper. Däremot måste människohandel och exploatering av utsatta beivras.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Alla människor är fria att identifiera sig som vem eller vad de vill. Det är en grundläggande rättighet. Men, att införa ett tredje juridiskt kön skulle bekräfta att man inte duger som man är och riskerar att öka osäkerhet och psykisk ohälsa. Om man ska införa ett tredje kön för de som vill identifiera sig med det så måste man vara öppen för att införa fler könstillhörigheter efter behov.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Idag är 90 dagar med föräldrapenning öronmärkta för varje förälder. Det är bra men att ännu mer gå in och styra i familjers liv är att inskränka i deras frihet. Familjer måste själva få bestämma hur de ska planera sina liv och sin vardag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Regelverket kring invandring bör ändras så att förutsägbarheten blir större. Sköter du dig och ser till att integreras i det svenska samhället bör du kunna planera för att få ett permanent medborgarskap. Missköter du dig så ska du kunna förvänta dig att inte få ett uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Ensam är inte stark. Vår påstådda alliansfrihet har inte existerat i praktiken på många år. Det är dessutom en fråga om solidaritet gentemot andra länder som kan behöva vänner I tider av svårigheter. Att hjälpa de som är svagare gäller inte bara i inrikespolitiken.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Det ska löna sig att gå från bidrag till jobb. Det sänder fel signal att höja ersättningen för den som är arbetslös.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Det måste finnas en flexibilitet i vilka tillfällen som man kan få bygga strandnära. När det inte finns några intressekonflikter så borde det finnas möjlighet i ex. glesbygdskommuner att bevilja bygglov nära vatten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Public service har en viktig funktion i samhället. De finns till för allmänheten och ska verka för saklighet och opartiskhet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Vi kommer att behöva fasa ut vårt fossilberoende och på sikt är ett förbud mot fossilbränsledrivna bilar troligtvis rätt väg att gå. Frågan är om vi har möjlighet att om bara några år lagstifta om det.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Betyg eller omdöme, det är viktigt att elever, lärare och föräldrar får en och samma bild av hur en elev presterar i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Systemet som finns idag reglerar redan så att ekonomiska medel flyttas till fattigare kommuner från de rikare kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Prostitution är i princip uteslutande ett övergrepp, det ska straffas hårt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Höghastighetstågen kommer att kosta många hundra miljarder kronor som till stor del saknar finansiering. Det är bara storstadsregioner som kommer tjäna på höghastighetstågen. Underhållet på befintliga spår kommer att bli eftersatt om de nya spåren byggs.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Karensavdraget bör finnas kvar. Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansson: Den svenska gruvnäringen är viktig. Det finns stora fördelar att Sverige kan utvinna de befintliga naturtillgångar som finns inom landets gränser och inte vara så beroende av andra länders gruvbrytning. Med den lagstiftning som finns i Sverige så kommer det dessutom ske på ett hållbart sätt med stor hänsyn till miljön.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Johansson: Sverige ska ta emot flyktingar som söker asyl här. Vi har tagit emot väldigt många flyktingar de senaste åren men har inte skapat förutsättningar för att de ska kunna integreras i det svenska samhället på ett tillfredställande sätt. Det är en stor anledning till de utanförskapsområden vi ser idag. Vi måste skapa förutsättningar som för integration.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Johansson: För att kunna utreda och lösa brott så att tredje person ska kunna vara trygg och säker krävs det att rättsväsendet hänger med i utvecklingen. De kriminella ska inte få styra samhället.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Johansson: Det ska löna sig att arbeta. Det är motiverande att få behålla större del av sina intjänade pengar. Det ger ökad sysselsättning och på så sätt högre skatteinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Johansson: Vi ska vara rädda om våra naturvärden och den biologiska mångfald vi har.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Johanssons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Martin Johansson: Extra viktig Skolan bygger grunden för hela vår framtid. Integrationen är grunden för att de som invandrar till Sverige blir en del av det svenska samhället. Lag och ordning fungerar som ramar för alla i vårt land att förhålla sig till. Bryter man mot våra regler så ska det blir tydliga konsekvenser.