Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Robin Olsson (fotograf Johan Harrysson )

Robin Olsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Får jag ditt förtroende att representera Moderaterna i Sveriges riksdag vill jag främst verks för äganderätten, företagen, familjen och försvaret då dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill således värna ett hållbart samhälle byggt på beprövade metoder och värderingar med individen i centrum. Dont ask what your country can do for you, but what you can do for your country!

Presentera dig själv

Mitt namn är Robin Olsson, 37 år från Töcksfors i Värmland. Bor på en gård tillsammans med min fru Anette och vår son Edvin. Jag har BA i Statsvetenskap från North Park University i Chicago. Jag är engagerad i Svenska kyrkan och har ett stort intresse för hembygd och historia. Jag gillar sport, jakt och att resa. Jag arbetar sedan flera år som mediekonsult och skribent.

Vad har du för yrke?

Mediekonsult/ skribent

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan och Carl I Hagen

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En högerregering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna som skapar majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna och Liberalerna eller de partier som stödjer vår politik för ett bättre Sverige.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Robin Olsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Extra viktig Valfriheten är viktig för att säkerställa god kvalitet. Kan företagen tillgodose hög kvalitet till lägre pris och på så vis göra vinst är detta inget fel då de inte erhåller mer ersättning än någon annan aktör.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Extra viktig Fossilfri och kvantitativ el till lågt pris stärker Sveriges konkurrenskraft och hushållens kostnader blir lägre.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Extra viktig RUT avdraget har varit en succé som ska vidareutvecklas och inte avskaffas. Underlättar folks vardag och skapar vita jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Bistånd ska vara tillfällig hjälp till självhjälp och inga subventioner till skurkstater eller sidoorgan som Sida. Effektiv hjälp till folk i nöd ska vi skicka.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Kungafamiljen är en viktig auktoritet och institution i vårt samhälle som är fina representanter för Sverige. För vårt lands kulturarv och traditioner.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Vi betalar alldeles för mycket skatt på drivmedel. Billiga drivmedel stärker vår konkurrenskraft och möjliggör för folk att bo och verka i hela Sverige, inklusive glesbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Extra viktig En av alliansregeringens största bedrifter var att ta bort fastighetsskatten, där folk skattades från hus och hem på dött kapital. Denna ska aldrig tillbaka igen!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Kultur är viktigt men bör kunna finansieras privat likt den gör i USA.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Extra viktig Det svenska samhället bör även framgent vila på kristen etik och västerländsk humanism. Människan är skapad till man och kvinna och detta är grunden för familjen och hela samhällets bestånd. Jag är konservativ och säger därför klart nej till detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Barn behöver mer tid med både sin mamma och sin pappa. Det är viktigt att familjen själv får råda över de dagar de själva bekostat via skattsedeln. Individens och familjens frihet ska främjas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Privata alternativ berikar och skapar nya produkter som patienter efterfrågar och kan på så sätt avlasta primärvården. Detta bör premieras och inte förbjudas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Asyl ska ges till folk på flykt med målet att de ska vara självförsörjande så fort som möjligt och om omständigheterna så medger beredda att återvända hem för att återuppbygga sitt hemland när faran är över. De som inte kan detta ska få permanent uppehållstillstånd och integreras i vårt samhälle.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: I en orolig värld och tid behöver Sverige klara försvarsgarantier och det enda strandskydd Sverige behöver är Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Att möjliggöra byggnation i attraktiva och hälsosamma miljöer stärker den svenska landsbygden och avlastar urbanisering och död på landsbygden. Detta är även ren viktig fråga sombrero den enskildes äganderätt, vilken jag vill stärka.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Ett synnerligen dyrt och ogenomtänkt förslag. Den dag tekniken förser oss med bilar av samma prestanda, kvalitet och pris kan detta eventuellt diskuteras.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Skolan är porten till framtiden för våra barn och unga. De behöver tidigt få ett bevis för hur de ligger till kunskapsmässigt mot målen. Ingen jobbar utan lön, betyg är elevers motsvarighet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Olsson: Sverige bör i första hand satsa våra ändliga resurser på att rusta befintliga vägar och järnvägar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Robin Olssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi