Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Sjögren (fotograf null)

Peter Sjögren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är den självklara högerrösten för dig som bor i mellanskåne. Jag kommer att arbeta för att höghastighetsbanan inte byggs, för en levande landsbygd och lag och ordning.

Presentera dig själv

Hej! Mitt namn är Peter Sjögren, 36 år gammal och bor i Eslövs kommun. Jag är utbildad jurist och statsvetare. Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse och samhällsutveckling. Jag tror på individens egna krafter och att samhället ska byggas utifrån ett individperspektiv. Det är individen själv som vet vad som är bäst för hen och inte staten.

Vad har du för yrke?

Jurist / Statsvetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borglig regering. Ett fortsatt alliansstyre i regionen. Att EslövsModeraterna ökar sina mandat efter valet.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Peter Sjögren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Vi ska inte förbjuda vinstutdelning för friskolor. Dock om en friskola inte håller måttet riskerar den att bli av med tillståndet och därmed möjligheten att gå med vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Extra viktig Kärnkraften ska byggas ut! Vi behöver ge ekonomiskt stöd till kärnkraften. Och riva alla de politiska och juridiska hinder som stoppar den. Kärnkraften behövs för att den är koldioxidfri energikälla och kommer att hjälpa till att pressa ner energipriserna.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Extra viktig Vi behöver förbjuda att brottslingar röra sig inom ett visst område under en viss tidsperiod om de begått brott där eller haft ett särskilt otrygghetsskapande beteende.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: RUT-avdraget ska absolut inte avskaffas. Den har gjort att svarta jobb har blivit vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Målet med bistånd måste vara att göra det möjligt för länder att gå från bistånd till handel så att det traditionella biståndet en dag kan upphöra.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Skatten på bensin och diesel måste sänkas. Detta är extra viktigt för dem som bor på landsbygden och byar som är beroende av bilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Det är privata personer som ska bestämma vilken kultur de ska konsumera och inte staten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Absolut inte! Vi måste värna om den kommunal självstyrelse.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Tiggeriet i Sverige har blivit allt mer utbrett. De som tigger är oftast utsatta EU-medborgare som kommer från stor fattigdom och social utsatthet. Lösningen på problemen är dock inte tiggeri på Sveriges gator och torg. Att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: En minskad invandring och en långsiktigt hållbar migrationspolitisk är en förutsättning för en fungerande integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Sverige måste gå med i NATO!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Det måste alltid löna sig att jobba och vi måste stärka människors drivkrafter till arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Vi måste skapa attraktiva boendemiljöer i naturområden för nya invånare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Att försvara riket är en av statens grunduppgifter och ska inte behövas finansieras genom höjda skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Sjögren: Extra viktig Höghastighetstågsplanerna måste avvecklas. Höghastighetsbanan kommer bli alldeles för för dyr, kommer att förstöra otroligt mycket jordbruksjord, skog, naturområden och små samhällen, och kommer att bli omoderna när den blir klar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Sjögren: Extra viktig Brottsbekämpningen är extremt viktigt och vi måste ge polisen alla de medel som de behöver.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Sjögren: Dock ska skatten sänkas mest för de som tjänar minst.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Sjögren: Vi måste värna om äganderätten.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Sjögrens val:

 • Lag och ordning