Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marie-Helena Fjällås (fotograf Ingrid Fjällås)

Marie-Helena Fjällås

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den största anledningen till att jag valde Miljöpartiet var politiken för socialförsäkringar och landsbygd. Fler borde omfattas av våra trygghetssystem och golven i dem borde höjas för att öka människors trygghet vid t ex sjukdom. Det ska vara möjligt att leva på landsbygden och debatten kan inte få fastna i bensinpriser. Den behöver handla om skolor, vård, post, digitalisering och företagande med

Presentera dig själv

Jag är en trebarnsmamma från Norrbotten som sedan barnsben varit intresserad av att påverka min omgivning, och tycker att alla ska ha den möjligheten. Stora intresseområden är utomhusidrott som skidåkning och orientering och jag slukar de flesta böcker som kommer i min väg.

Vad har du för yrke?

ST-läkare i allmänmedicin

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand och Maud Olofsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Framför allt vill jag att Miljöpartiet ingår och att regeringen är rödgrön.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Marie-Helena Fjällås

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Extra viktig Skolan ska vara till för barnen och deras utbildning, inte för att aktieägare ska kunna tjäna stora pengar på det. Vinsten borde alltid i första hand återinvesteras i verksamheten och syftet med att driva skolor kan aldrig få vara att just gå med vinst. Möjligheten att ta ut vinst borde därför kraftigt begränsas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Vi behöver mer och billigare källor till el nu, inte om många år och borde därför satsa mer på förnyelsebar el, både i större skolor och göra det lättare för hushåll (såväl villaägare och flerfamiljsfastighetsägare) att producera egen el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Behöver polisen visitera en person finns den möjligheten redan. Folk som bor och vistas i vissa områden ska inte kollektivt pekas som misstänkta brottslingar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Att RUT-avdraget finns gör det möjligt för fler att kunna konsumera tjänster som städning, barnpassning och flytthjälp. De flesta med lägre eller medelinkomster använder dock inte maxtaket som finns idag och det behövs därför att se över beloppen i avdraget så det inte bara blir ett skatteavdrag som kan användas av höginkomstagare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Extra viktig Med tanke på hur svår situationen är i många länder, för otroligt många barn och deras föräldrar är det verkligen inte rimligt att minska biståndet. Vi ser ju hur svälten breder ut sig än mer än innan som följd av kriget i Ukraina, de människorna behöver hjälp och de behöver de nu.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Jag är inte personligen för att kungahuset avskaffas, men hur mycket de ska finansieras av skattepengar måste fortlöpande utvärderas och ställas i proportion till det arbete de utför.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Extra viktig Klimatkrisen är akut, det är inte rimligt att nu stödja just bilkörande. Självklart behöver man ändå ta hänsyn till att hushållen får ökade kostnader, men det finns andra sätt att göra det på. Exempelvis att sänka skatt för de som bor i glesbygd, höja grundavdraget för låginkomstagare och liknande så att det kommer även de som faktiskt inte ens har råd att ha bil till del.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Nej men däremot behöver vi se över hur de med stora tillgångar ska kunna bidra mer till skatteunderlaget.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Kultur kan inte bara vara en marknadsangelägenhet som styrs av vad som är kommersiellt gångbart, en mångfald måste finnas och kulturutövare behöver kunna få stöd även för mindre grenar. Det är varken politiken eller marknaden som ska styra vilken kultur som ska finnas, men det offentliga behöver garantera att det finns möjlighet att utöva och utveckla kulturverksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Vi behöver mer vindkraft i Sverige och idag är det för lätt för kommuner att stoppa nya byggen, på ganska otydliga grunder. Om det nödvändigtvis blir svårare är kanske svårt att säga, men det behöver i alla fall bli tydligare vad som gäller så det blir en enhetlig bedömning av hur/när kommuner kan säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Nej det kan inte vara förbjudet att vara fattig och be om hjälp. Det är inte humant och vi borde snarare försöka hjälpa människor ur fattigdom. Det gäller både våra medborgare och de som kommer hit för att tigga, genom t ex stötta länder många kommer ifrån för att minska behovet att åka till andra länder för att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Det finns många som inte definierar sig som vare sig kvinna eller man, och de borde inte tvingas göra det i juridisk mening heller.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Extra viktig För mig är det viktigaste att man öppnar för att fler än vårdnadshavarna kan ta ut delar av föräldraledigheten, både för ensamstående där det finns fler vuxna som står nära barnet och för familjer där fler än två föräldrar finns. Så länge fördelningen av uttaget är så ojämn som nu är det dock rimligt att öronmärka en del till vardera vårdnadshavare.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Med nuvarande upplägg där nätläkare kan ha endast digitala mottagningar och ofta bara hänvisar till patientens vårdcentral nyttjas inte vården effektivt eller jämlikt efter vårdbehov. Vi behöver införa tydliga regler för vilket ansvar nätläkare ska ta för sina bedömningar om vilka prover och undersökningar som behövs. De som inte ger vård efter behov ska bli av med sin finansiering via skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Extra viktig För att skapa trygghet och förbättra möjligheten för människor att komma in i samhället behövs permanenta uppehållstillstånd. Inte minst för de barn som kommer hit, de ska inte behöva växa upp med en oro att inte få stanna.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: En bättre lösning hade varit att stärka vårt eget försvar och de samarbeten vi har med både NATO och andra länder. Nu är ju ansökan ett faktum och det viktigaste är att vi försöker få villkoren så bra som möjligt. Vi kan absolut inte vika oss för Turkiet och måste verka för förbud mot kärnvapen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Det ska gå att leva på den ersättning man får via A-kassan (och även sjukförsäkringen) och därför borde höjningen behållas. Viktigast är dock att fler omfattas, dagens arbetsmarknad ser inte ut som den gjorde när nuvarande regler infördes och kortare, otryggare anställningar är vanligare. De måste också in i trygghetssystemen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Allemansrätten är en viktig del av svenskt friluftsliv och behöver snarare förstärkas. Dessutom är strandskyddet en viktig del i att bevara miljöerna för de djur och växter som finns vid stränderna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Dock behöver det här göras med stöd av en höjd skatt för de med stora tillgångar (se svaret om fastighetsskatt) inte genom ökat skatteuttag för de so redan lever med små marginaler.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Precis som det är viktigt med en bred kulturverksamhet så är det viktigt att public service fortsätter ha ett brett utbud som inte styrs av varken kommersiella eller politiska intressen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Extra viktig Med dagens utveckling och snabbt växande marknad av elbilar finns ingen anledning att fortsätta nybilsförsäljningen av fossilbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Redan nu stressas barn i allt lägre åldrar över sina skolresultat och vi ser en ökande psykisk ohälsa hos allt yngre personer. Det finns ingen forskning heller som visar att det skulle ha någon positiv effekt på inlärningen. Jag säger som min dotter när hon var 4 år: "Om jag inte kan räkna, t ex 10-3 och får ett betyg, lär jag mig räkna då?".

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Det måste bli en mer rättvis fördelning av skattemedel, både för att kunna öka attraktiviteten i bristyrken (t ex högre lön) i glesbygd men även för att utjämna hur mycket skatt kommuner behöver ta ut av sina invånare. De som t ex faktiskt behöver sin bil pga långa avstånd borde få kompensation för det.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Det här är ett brott som ofta förbises och faktiskt helt sjukt att den typen av utnyttjande av människor idag kan straffas med enbart böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Vi har redan en stor bostadsbrist, särskilt bland folk med lägre inkomster som inte skulle kunna betala marknadshyror. Vi ser dessutom stora problem med bostadssegregation som troligen skulle öka med höga hyror i vissa områden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Vi behöver snarare mer tåg än mindre för att fler ska välja bort flyget för korta sträckor inom landet. Det är enormt viktigt för att nå våra klimatmål.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Så enkelt är det verkligen inte att få bukt med den ojämlika vård som ges mellan olika regioner idag. Det är dock klart att man behöver se över hur mycket staten ska finansiera vården och om det vore rimligt att göra mer högspecialiserad vård statlig.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Åtminstone inom vissa yrken, det är på tok för hög sjuknärvaro i till exempel vård- och omsorgsyrken på grund av den stora personalbristen som råder och det dåliga samvete man får gentemot sina kollegor när man är borta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Det är redan för vanligt med korta otrygga anställningar på dagens arbetsmarknad, vilket gör att många inte kommer in i trygghetssystemen. Snarare behövs tryggare arbetssituationer som också gör det möjligt och motiverande att utvecklas på sitt jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Nog kan det behövas nya gruvor men mycket större miljö- och kulturhänsyn än idag behöver tas. Särskilt behöver skyddet för rennäringen stärkas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Vi vill se en värld utan gränser där man flyttar för att man vill och inte för att man måste. Nu måste många fly sina hemland och när de gör det, för ett bättre och säkrare liv för sig själva och sina barn ska man inte mötas av att länder bara bollar runt dem och försöker hänvisa till att "nån annan borde".

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Det finns anledning att kunna avlyssna även personer som inte är misstänkta för brott för att kunna stävja den organiserade brottsligheten, inte minst gängkriminaliteten. Det är dock viktigt att det görs på ett rättssäkert sätt och med respekt för individen och hens integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Vi behöver ett ökat skatteunderlag för att kunna finansiera välfärden i Sverige även framöver. Vid en höjning av skatterna för de med mest inkomster är det dock viktigt att gränserna sätts i relation till dagens medel- och medianinkomster så det inte slår för hårt mot medelklass som idag har t ex stora lån. Det måste ske stegvis, men har man stora tillgångar ska man betala mer i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marie-Helena Fjällås: Skogen är viktig för vår artrikedom, inte minst gammelskogar och fjällskogar. Planterade träd ersätter inte de naturvärden som dessa skogar har. Mer skog behöver därför skyddas mot avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marie-Helena Fjällåss val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning