Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonas Grenfeldt (fotograf Anne-Li Hilbert)

Jonas Grenfeldt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är inget partipolitiskt proffs: ingen ungdomsförbundserfarenhet eller karriär inom partiet. Däremot har jag arbetat politiskt i olika former i tio år, och vill bidra till ett sansat och framåtriktat politiskt samtalsklimat. Min stora drivkraft är att kunna bidra till ett samhälle där mina barnbarnsbarn växer upp och mår bra långt efter att jag är borta.

Presentera dig själv

Jag är grön, socialliberal feminist och antirasist som tror på entreprenörskap och företagande som en viktig lösning på flera stora samhällsutmaningar. Samtidigt är det inte lösningen på allt och vi behöver en stabil, demokratisk och pluralistisk stat som orkar ge både stor frihet och starkt stöd när det behövs. Jag tycker att dagens politik saknar framtidsvisioner, det vill jag ändra på.

Vad har du för yrke?

Småföretagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Bertil Ohlin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en bred mittenuppgörelse som håller ytterkantspartierna borta från inflytande och makt. Måste jag välja bort ett ytterkantsparti så är det SD: rasism är inget som svensk politik ska byggas på. Önskedrömmen hade varit en återuppstånden Alliansen, även om det nog inte sker.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jonas Grenfeldt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Friskolefrågan är problematisk. Ett vinstförbud omöjliggör för en organisation att bygga buffert, står i konflikt med ABL och leder till osäker verksamhetsledning. Jag ser hellre att man fokuserar på koncernnivån, där många av problemen verkar uppstå.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Sett till energimängderna vårt samhälle kommer att kräva under 2000-talet är det inte orimligt att vi försöker nyttja så mycket som möjligt av den kärnkraft som finns tillgänglig, och undersöker hur nya reaktorer kan nyttja det som idag räknas som uttjänt kärnbränsle.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Forskningen är enhällig i att detta är en dålig idé. Det bryter också mot liberala principer att Polisen ska ges rätt att visitera någon bara för att denne befinner sig på en viss plats. Lägg större resurser på brottsförebyggande arbete och effektivisera Polisen som myndighet istället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: RUT är ett avdrag som i delar har gått för långt och skapar skevhet på olika marknader, och mellan dem. Dra tillbaka de delar av RUT som rör områden där kunden har stark betalningsförmåga i grunden, men behåll RUT som en reform som skapar arbeten i kvinnodominerade branscher med låga inträdesbarriärer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Det internationella biståndet är en investering i en stabil och progressiv omvärld och ett sätt att förebygga och hantera både krig och flyktingströmmar. Däremot är det uppenbart att bistånd ibland delas ut till tveksamma projekt och odemokratiska stater, liksom att korruption är ett stort problem i många mottagarländer. Här kan vi bli mycket bättre.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Här finns en gyllene chans att lyfta en familj ur bidragsberoende och få ut dem på arbetsmarknaden.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Klimatkrisen överskuggar alla andra hot och problem vi ser just nu. Drivmedelspriser är också en kraftfull katalysator för omställning till mer hållbara alternativ. En bred skattesänkning gynnar dessutom fel grupper mest. Överväg istället att zonbeskatta drivmedelsskatterna utifrån var man bor och vilken tillgång till kollektivtrafik som finns. På så sätt kan hela landet leva.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Bostadsbubblan är en reell risk för den svenska ekonomin, men fastighetsskatten är inte rätt sätt att hantera problematiken.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Efter offentlig sektors kärnverksamheter står kulturutövning och kulturevenemang högt på listan över saker ett samhälle ska kunna tillhandahålla sina medborgare. Privata aktörer är fria att finansiera kultur redan idag, att säga att de borde göra det till större del är bara en omskrivning för att dra ner på det offentliga engagemanget.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Energiförsörjningen är ett nationellt intresse. Precis som kommuner har begränsad beslutsrätt kring tex försvarsintressen bör man ha det över hur enskilda aktörer väljer att upplåta sin mark för att bidra till energiomställningen. Reformera istället systemet så att fler skattekronor hamnar i de kommuner som producerar vår el!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Att förbjuda någon att hantera sin fattigdom är en inhuman och illiberal idé som tar oss tillbaka 150 år i tiden.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Ja det är väl inget att bråka om, gör det bara?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Som liberal är det lätt att trycka grönt här, men vi vet att jämställdheten har en bit kvar - inte minst på det här området. Att vara föräldraledig med sitt barn under en lång tid är en stor förmån med att leva i Sverige! Det är inte orimligt att staten villkorar hur stödet tas ut för att rikta samhällsutvecklingen mot mer jämställdhet mellan män och kvinnor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Privata nätläkare har kritiserats de senaste åren, ibland med rätta. Men de fyller också en funktion, och de gör det för att den offentliga vården inte mäktat med att digitalisera sig. Se gärna över regelverk och myndighetsinstruktioner, men att skära av finansieringen är kontraproduktivt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Ingen människa kan må bra och frodas i osäkerhet. Ett tydligt besked skapar klara spelregler och hjälper individen att bestämma sig för om den ska rota sig i Sverige eller måste göra nya val.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: NATO är verkligen ingen oproblematisk allians, vilket vi också sett med Turkiets utspel och inblandning. Men vi står vid ett vägskäl i historien där det är orealistiskt att tro att vår tidigare linje kommer att hålla framåt. Vi behöver välja sida, och NATO är trots allt rätt sida.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Detta var en krisåtgärd under pandemin som, liksom övriga krisåtgärder, bör rullas tillbaka. A-kassan ska fungera som en buffert som gör att du klarar vardagen mellan jobb, inte som en plånbok som gör att du kan leva precis som tidigare.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Det -generella- strandskyddet bör avskaffas, ja, för att låta kommuner själva bestämma hur utvecklingen ska ske. Det lägger beslutsmakten närmare de som berörs och skapar mer flexibilitet i systemet för att utveckla där det går men skydda där det behövs.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Det är en naturlig ryggmärgsreflex att vilja höja intäkterna när utgifterna ökar på ett området. Men vi måste orka se till hela bilden och kunna omfördela befintliga resurser.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Det här är ingen viktig fråga för mig, jag tycker det verkar fungera bra som det är. Man måste ha ett väldigt skönt liv om bredden på public service uppdrag är ett stort störningsmoment för en.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Det här är inget att bråka om, det är bara att göra. Det är dock viktigt att vi som stat orkar följa med och kan tillhandahålla både laddinfrastruktur och näteffekt för att hantera en sådan omställning!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Jag ser verkligen inte hur det skulle göra någonting bättre, gör du?

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Vi har ett omfördelningssystem på plats som överlag fungerar bra. Utred istället möjligheten att låta fler skattekronor från lokal elproduktion stanna i kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Om man är tillräckligt rik så är böter inte mycket mer än en avgift för att få begå brott. Fängelse eller fotboja är ett rimligt straff som dessutom kan fungera avskräckande.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Bostadsmarknaden behöver reformeras och utvecklas. Och ja: till slut, om många år, kommer vi att ha marknadshyror i de flesta bestånd. Men då har förändringen skett mycket försiktigt och gradvis över många år.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Jag går emot min partilinje här och menar att HHT blev en dålig idé ungefär när vi snabbdigitaliserade hela vårt samhälle och möteskultur under pandemin. Det finns ingen anledning att investera så många miljarder i HHT, lägg dem på att bygga ut och modernisera befintligt järnvägsnät istället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Jag är för närfattade beslut, men det är uppenbart att regionerna har vissa problem med sitt uppdrag. Jag är försiktigt för ett förstatligande, men tror verkligen inte att det är en silverkula som magiskt löser alla problem.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Som arbetsgivare har jag under större delen av mitt liv varit positiv till karensdagen. Men forskningen verkar ganska entydig till att den överlag är effektlös och kontraproduktiv, så nu har jag ändrat mig och tycker som forskningen: avskaffa den.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Som småföretagare och arbetsgivare har jag flera gånger själv och genom företagarkollegor sett hur LAS har skapat förkrossande svåra situationer. Arbetsrätten måste spegla samhället idag och inte en tidsperiod när man hade två jobb under hela livet och fick guldklocka på båda. Sedan måste den givetvis byggas på ett sätt som förhindrar godtyckliga och felaktiga uppsägningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Grenfeldt: Det bör vara ungefär lika svårt som idag. Däremot är det obegripligt hur vi har utformat systemet så att bara promillen av gruvintäkterna stannar i landet. Tänk om vi gjorde samma sak med skog! Nej, gör det inte svårare, men ställ mycket högre krav och personligt ansvar för bolagsföreträdare kring miljöförstöringsaspekterna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Grenfeldt: Vi ligger mycket lågt idag och har absolut kapacitet att ta emot fler människor. Dels anser jag personligen att det är vårt humanistiska ansvar att göra det, men det är faktiskt bara att se på den demografiska utvecklingen och försörjningskvoten: vi behöver få hit fler om vi vill klara t.ex. äldreomsorgen i Sverige om 20 år.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Grenfeldt: Inte alls. Jag förstår hur det skulle kunna underlätta -vissa- typer av utredningar, men vi vet hur detta alltid blir en slippery slope och jag har verkligen ingen lust att polisstatifiera vårt samhälle en enda millimeter.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Grenfeldt: Frågan är egentligen alldeles för komplex för en valbarometer. Börja med att skilja på inkomst från lön och från kapital. Utred progressiv beskattning på vissa inkomstformer över vissa (höga) nivåer osv. Samtidigt vet vi ju att de med resurser kommer att kunna skatteplanera, så skattehöjningar påverkar ju de som inte har den kunskapen eller möjligheten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Grenfeldt: Det är uppenbart att uttaget ur skogen sker på en nivå som inte är hållbar just nu. Vi skyddar en hel del skog i Sverige redan idag, men det beror ibland också lite på hur man väljer att räkna. Jag är för att skydda mer.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonas Grenfeldts val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning

Så svarar Jonas Grenfeldt: Miljö och klimat: det är överskuggande allt annat om mina barnbarn ska ha ett Sverige att växa upp i. Energipolitik: det är svårt att bedriva annan statlig verksamhet om det inte finns el i väggen. Sysselsättning: om vi har en befolkning i arbete så får vi resurser att lösa andra samhällsutmaningar. Staten kan dock inte skapa jobb ur tomma intet: förbättra näringslivspolitiken!