Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emma Lokander (fotograf Eric Deremar)

Emma Lokander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ansvarsfull, ordningsam och gör alltid mitt bästa.

Presentera dig själv

Muskelbilsentusiast, läser mycket och lyssnar helst på rock n' roll (men det blir även lite blues då och då).

Vad har du för yrke?

Juridikstuderande på Uppsala universitet, men har just nu studieuppehåll.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Thatcher, John Locke, Andreas Norlén

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Moderaterna har minst 51% av mandaten i Sveriges riksdag.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Emma Lokander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig Alla företag behöver göra vinst för att kunna återinvestera i företaget.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig Sverige behöver mer av stabil energiförsörjning, och kärnkraften är en sådan.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig Sverige behöver bli tryggare.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig RUT-avdraget har lett till att fler svarta tjänster blivit vita, vilket genererar skatteintäkter som går till vård, skola och omsorg. Skattebetalarna i Sverige behöver bli fler, inte färre.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig Sverige bör dra in bistånd som går rakt ned i skurkarnas fickor i andra länder där exempelvis korruption råder eller rättsstaten inte är tillräckligt stark.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig Kungahuset har under de två senaste mandatperioderna visat sig vara viktig för Sveriges internationella relationer när regeringen gång på gång skapat osämja. Dra hellre in pengarna för någon onödig myndighet och lägg ned den.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig Utan bilen stannar Sverige! En annan viktig aspekt är det rullande kulturarvet: bilkulturen med cruising och bilträffar av amerikansk modell är typiskt svensk (och inte amerikanskt som man kanske kan tro). Denna kulturella vagnpark är beroende av främst bensin som drivmedel, och därför bör skatten på drivmedel sänkas men det skall också säkerställas att bensinen finns kvar för alla bilentusiaster

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig En fastighet köps för redan skattade pengar, och vi har redan idag en vinstskatt på den eventuella genererade vinsten vid en försäljning. Fastighetsägande behöver därför inte bestraffas ytterligare, utan snarare behöver vi finna vägar som uppmuntrar fler till att äga sitt eget boende då detta är en viktig investering.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Emma Lokander: Kultur skall finansieras av den som konsumerar den, och säkerställer dessutom att "kulturen är fri".

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig Kommunal självstyrelse är en hjärtefråga för mig, och det bör vara upp till respektive kommun och bedömningen i det enskilda fallet som avgör - inte nån stockholmare som sitter och tycker till om hur landsbygden bör hanteras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Emma Lokander: Ett eventuellt tiggeriförbud bör vara en kommunal fråga, och det borde få vara upp till den enskilda kommunen att besluta om områdesbestämmelser och ordningsföreskrifter som innefattar exempelvis tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig En familj vet bäst själva hur de får sitt livspussel att gå ihop, inte någon tjänsteperson på en statlig myndighet och i synnerhet inte någon politiker i riksdag eller regering.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Emma Lokander: Hela arbetslöshetsförsäkringen behöver ses över för att hitta en finansieringsmodell som är hållbar över tid för dess medlemmar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig Strandskyddet bör avskaffas helt och hållet, och gör det omvänt: låt kommuner istället peka ut skyddsvärda platser/sträckor och motivera bevarandet av dessa istället för dagens generella strandskydd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig Sveriges befolkning har inte råd med fler skatter, utan upprustningen av försvaret skulle kunna finansieras av att den andel av befolkningen som idag inte är skattebetalare blir det.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Emma Lokander: Extra viktig Vad skulle en medborgare på den svenska landsbygden köpa för sorts bil istället?

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Emma Lokander: Kvalitén i den svenska skolan behöver höjas, och uppföljning av såväl kvalité som elever med utmaningar underlättas med betyg tidigare i grundskolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Emma Lokander: Kommuner behöver bli mer autonoma, men också mer ekonomiskt självförsörjande.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Emma Lokander: Vi bör se till att våra vägar och befintligt järnvägsnät är av god kvalitet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Emma Lokander: Vården kommer inte bli bättre av att en offentlig aktör tar över istället för en annan offentlig aktör. Däremot behöver vårt vårdsystem ses över för att möta framtidens krav på kvalitet och kontinuitet.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emma Lokanders val:

  • Lag och ordning

Så svarar Emma Lokander: Rättsstaten, och invånarnas förtroende för den, behöver återupprättas.