Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Hultberg (fotograf Tom Samuelsson)

Johan Hultberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför att jag är Fyrbodals starkaste röst i riksdagen och en ideologiskt driven företrädare som arbetar hårt för att skapa bättre förutsättningar för jobb och företagande samt för att öka människor frihet. Det finns nu ingen viktigare frihetsfråga än att skapa lag och ordning. Oavsett var man bor ska man känna sig trygg. Samhället skall stödja men aldrig kväva. Staten ska vara stark men begränsad

Presentera dig själv

Jag har alltid haft en stark vilja att forma mitt eget liv och upprörts av politik som beskär människors möjligheter och valfrihet. Att öka människors självbestämmande är min främsta drivkraft i politiken. Jag räds inte svåra frågor eller krävande utmaningar. Utanför politiken är det träning och friluftsliv som mina stora intressen. Jag är gift och har två barn.

Vad har du för yrke?

Jag har arbetat som alltifrån markarbetare och servitör till ombudsman.

I vilket land är du född?

Sverige.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Jag har ingen enskild.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver en ny M-ledd regering. En regering som kan få något gjort. Därför behöver vi en regering som kan samarbeta med riksdagens alla partier. Men regeringsunderlaget för en M-ledd regering torde bli M, KD, SD och L.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Johan Hultberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Vinster i sig är inget problem men bara skolor som levererar god kvalitet ska kunna ta ut vinst. Jag vill stärka tillsynen av våra skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Extra viktig Att bygga ut kärnkraften är mycket viktig för Sveriges både konkurrenskraft och vår möjlighet att snabbt minska våra klimatutsläpp. För att kunna elektrifiera transportsektorn och ställa om industrin behöver vi en mycket större elproduktion och vi behöver el årets alla dagar, dygnets alla timmar. Mer kärnkraft = lägre utsläpp, lägre elpriser och fler jobb.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Detta är ett förslag som jag tidigare varit tveksam till men med den mkt allvarliga kriminalitet vi idag har kräver att polisen får både nya och förstärkta verktyg för att kunna knäcka de kriminella gängen och upprätthålla lag och ordning i hela Sverige.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: RUT-avdraget har gjort att många nya jobb skapats, att trösklarna in på arbetsmarknaden har sänkt och att svarta jobb har blivit vita. RUT-avdraget snarare utvecklas och breddas till att omfatta fler tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Vi behöver ha ett större fokus på vad biståndet kan och ska nå för resultatet. Och nu har Sverige också så stora och allvarliga problem att vi inte har råd att lägga lika mkt pengar på biståndet som vi hittills gjort. Ska Sverige långsiktigt kunna vara en generös biståndsgivare måste vi få ordning på våra inhemska problem med bla kriminalitet, låg tillväxt och utanförskap.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: All verksamhet som finansieras med skattemedel behöver effektiviseras. Det måste också gälla kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Drivmedelspriserna är nu på en helt orimlig nivå vilket slår stenhårt mot inte minst människor och företag i landsbygd. Det är viktigt att sänka drivmedelsskatterna för att snabbt få mer rimliga drivmedelspriser. Samtidigt behöver laddinfrastrukturen byggas ut (liksom kärnkraften för att säkerställa tillgången till klimatsmart el till rimliga priser). Mer biodrivmedel behövs också.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Extra viktig Sverige har redan ett av världens högsta skattetryck. Vi har också bostadsbrist och en för låg rörlighet på bostadsmarknanden. Höjda skatter på fastigheter hade ytterligare förvärrat situationen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Ja det är viktigt att kulturen i större utsträckning finansieras av privata aktörer och av dem som konsumerar den. Offentliga medel bör främst riktas till att säkra tillgången till kultur för barn och unga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Det är viktigt att värna det lokala inflytandet över vindkraften. Jag är snarare bekymrad över hur lite kommunerna har att säga till om när det gäller de mkt storslagna planer som nu finns på havsbaserad vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Detta är inte en okomplicerad fråga men principiellt säger jag ja på frågan men vill att den frågan noga utreds innan en sådan reform införs.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Digitala vårdmöten är något som efterfrågas och uppskattas av många medborgare. Digitala vårdmöten är ett viktigt sätt att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård liksom för att effektiversera vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: För att komma till rätt med Sveriges mkt omfattande integrationsproblem behöver invandringen till Sverige minska. Då vore det mkt oklokt att åter driva politiken i en mer generös riktning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Extra viktig Sverige borde redan vara medlem i NATO. Det är farligt att vara allianslös vilket kriget i Ukraina brutalt har visat. Vi bygger fred och säkerhet tillsammans med andra.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Sverige har en rekordhög långtidsarbetslöshet. Vi behöver nu stärka drivkrafterna för arbete. Inte försvaga dem.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Extra viktig Dagens generella strandskydd är dysfunktionellt och en rejäl hämsko för framförallt landsbygden. Dagens generella strandskydd bör avskaffas och ersättas en modell där kommunerna ges rätt att peka ut var strandskydd om 50 meter, och i undantagsfall 100 meter, ska finnas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Försvaret tillhör statens allra mest grundläggande uppgifter. Med redan ett av världens allra högsta skattetryck är det för mig alldeles självklart att en upprustning av försvaret måste kunna göras utan ytterligare högre skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Public service konkurrerar idag på ett osunt vis med kommersiella aktörer. Uppdraget till public service behöver vässas och granskningen också förbättras så att public service lever upp till kraven om opartiskhet och saklighet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Jag är övertygad om att vi behöver elektrifiera personbilsflottan i stor utsträckning. Därför utesluter jag inte ett förbud, på EU-nivå, mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar men frågan är komplex och det gäller att se till hela systemet och fordonens hela livscykler. Vidare kan förbränningsmotor också drivas av förnybara drivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Det behövs en mkt tydligare kunskapsfokus i skolan. Tidigare betyg är ett viktigt verktyg för att uppnå detta och för att tidigt säkerställa att elever som inte klarar kunskapsmålen ges stöd och hjälp. Men tidigare betyg är bara en av många reformer som behövs. Viktigt är också att öka undervisningstiden i skolan, att stärka elevhälsan och att skapa ordning och studiero i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Dagens utjämningssystem behöver ses över så att kommuner med fördyrande förutsättningar, så som att de är glesbefolkade och har en äldre befolkning, kompenseras. Samtidigt får inte utjämningssystemet straffa kommuner som tar ekonomiskt ansvar och som jobbar hårt på att bedriva en effektiv verksamhet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Detta är förslag som jag inte har någon bestämd uppfattning i. Jag kan lika gärna svara att det är ganska dåligt som ganska bra förslag. Jag är angelägen om att stärka skyddet för personer som säljer sex men är inte säkert på att höjda straff för sexköp kommer bidra till det.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Marknadshyror inom nyproduktion hade bidragit till att öka bostadsbyggandet vilket verkligen behövs. Bostadsbristen är akut.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Extra viktig Höghastighetståg är extremt kostsamt. Om Sverige bygger höghastighetsbanor skulle det tränga undan många andra viktiga infrastrukturinvesteringar och riskera att leda till ett ännu sämre underhåll av våra redan alldeles för dåliga vägar och järnvägar. Att säga nej till höghastighetståg är att säga ja till en utbyggd och bättre infrastruktur i hela Sverige, inte bara mellan våra tre storstäder.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Staten behöver skärpa sin styrning och tillsyn av sjukvården för att säkerställa en större likvärdighet över landet. Vilken vård man får ska inte avgöras i ett postkodlotteri. Men att staten tar över ansvaret tror jag inte löser dagens problem. Däremot skulle makten över sjukvården flytta längre bort ifrån medborgare. Det är knappast önskvärt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Det vore en mkt dyr reform som också hade lett till ett ökat fusk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Rörligheten på arbetsmarknaden behöver öka och för att fler företag ska våga anställa behöver det bli både billigare och lättare att säga upp personal. Nu görs viktiga förändringar. Dessa behöver utvärderas innan ytterligare steg tas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Hultberg: Vad som framförallt behövs är snabbare och enklare tillståndsprocesser. I grunden är det dock bra med höga krav för att få öppna gruvor. Men processerna är idag är tidskrävande, för oförutsägbara och dyra.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Hultberg: Sverige har fortsatt ett stort asylmottagande, ett för stort givet Sveriges historiska mottagande och de akuta problem vi idag har med bristande integration och de utanförskapsproblem som därav har vuxit till sig. Därför behöver vi strama åt politiken. Sverige kan inte ha generösare regler än i övriga EU. Och vi behöver öka återvändandet. Ett nej ska vara ett nej.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Hultberg: För att knäcka de kriminella gängen måste polisen ges möjlighet till preventiv avlyssning. Denna avlysning ska vara noga reglerad och kontrollerad.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Hultberg: Målet ska vara att sänka skatten på arbete. Det måste löna sig att arbeta och utbilda sig.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Hultberg: Extra viktig Skyddet av skog behöver bli effektivare och utgå ifrån frivillighet. Detta är viktigt av flera anledningar men inte minst då vi behöver bruka skogen för att få fram mer skogsråvara till gagn för både klimatet och svensk ekonomi. Skyddsformerna behöver utvecklas och äganderätten stärkas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Hultbergs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi