Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Aron Knifström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om du som jag tycker att klimatfrågan och förlusten av biologisk mångfald är två av våra viktigaste frågor. Sverige behöver flera politiker som inser detta.

Vad har du för yrke?

Programmerare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Svar i valkompassen

:

Aron Knifström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Knifström: Extra viktig Skolans syfte ska alltid vara utbildning, inte vinst. Aktiebolag med vinstintresse ska inte äga och driva skolor. Det finns bra friskolor med fantastiska lärare och elever som trivs och utvecklas. Ett vinstförbud behöver utformas och fasas in så att dessa skolor kan fortsätta existera i en annan form.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Knifström: Kärnkraften skapar nya problem, det är bättre med ett 100% förnybart energisystem.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Knifström: Att peka ut alla i ett bostadsområde som potentiellt kriminella är inte rätt verktyg. Det är viktigare att stoppa unga från att rekryteras in i gängen. Bättre att satsa på skola, socialtjänst och att se till att människor i utsatta områden får jobb.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Knifström: Extra viktig Vi måste öka biståndet till världens mest utsatta. Behoven ökar och världen står inför en global svältkatastrof som i sin tur kan generera politiskt kaos och än mer krig och konflikter, därför är biståndet viktigare än på länge.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Knifström: Extra viktig Helt fel att sänka skatten på fossila drivmedel när vi står inför den klimatkatastrof som vi gör. Jätteviktigt att man stödjer de som drabbas på andra sätt som bidrar till omställning i stället för att försätta göra oss beroende av fossila drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Knifström: Det behövs mer förutsägbara och effektiva processer för vindkraftsbesked. Viktigt att kommunernas vetorätt finns kvar men den bör tidigareläggas. Är inte effektivt att först göra massa jobb för att sedan få ett nej i slutskedet. Bra om kommuner tar fram vindkraftsplaner där de pekar ut både vart de vill och vart de inte vill bygga vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Knifström: Jag vill ha ett mera jämställt ansvar för hem och barn. Idag tar mammorna ut 70 procent av de utbetalda föräldrapenningdagarna. Förespråkar därför en tredelad föräldraförsäkring där två av delarna tilldelas respektive förälder och den tredje kan användas mera fritt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Knifström: Det är helt orimligt att primärvården drabbas ekonomiskt på grund av nätläkare som idag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Knifström: De bilar som säljs idag åker på våra vägar många år framöver. Vi måste börja komma ur beroendet av fossila bränslen. Helt rätt att förbjuda nyförsäljning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Knifström: Ser inget positivt med betyg i så tidig ålder. Man kan jobba med andra verktyg i skolan. Viktigare att lärare har tid att möta elever än att de ska betygsätta dem.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aron Knifström: Regionerna ska ha kvar ansvaret för sjukvården. Det är inte läge för en sån stor omorganisation. Staten kan ta ett större ansvar för finansieringen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aron Knifström: Extra viktig Förlusten av biologisk mångfald är en av våra viktigaste frågor, och skogen har en väldigt avgörande roll för den biologiska mångfalden. Mycket mera måste skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Aron Knifströms val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning