Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kristina Fagerkvist (fotograf Knut Capra Pedersen)

Kristina Fagerkvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill arbeta för en nationellt mer jämlik vård där patienter och deras anhöriga görs mer delaktiga. Sätt patienterna i centrum, det är deras behov som ska styra vården.

Presentera dig själv

Glad och positiv, inte rädd för utmaningar. Mamma till två idrottsaktiva barn. Arbetar som barnmorska och kontaktsjuksköterska för patienter med gynekologisk cancer, parallellt med detta håller jag på med forskningsstudier.

Vad har du för yrke?

Barnmorska, PhD-student

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Jan Björklund

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Moderaterna tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna styr för varje människas frihet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristina Fagerkvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Bevara fria skolvalet. Välutbildade lärare, höga kunskapsresultat och välskötta skolor leder till stora fördelar för eleverna men även långsiktigt även för samhället. Dock får vinsdrivning inte konkurrera ut kvaliteten av elevernas undervisning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Extra viktig Användning och produktion av el behöver fördubblad närmsta åren, för att det ska vara möjligt behövs mer planerbar elproduktion. Kärnkraftverk är den enda fossilfria planerbara kraftslaget som går att bygg ut i större skala. Därför är det viktigt att bygga ut kärnkraftverk.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: För att öka tryggheten i brottsutsatta områden finns det andra åtgärder som bör prioriteras mer. Som exempelvis fler synliga poliser, att socialtjänsten ingriper tidigare, smidigare regler för att få sätta upp övervakningskameror på platser som bedöms vara otrygga.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Extra viktig Genom att öka möjligheten att komma in på svensk arbetsmarknad kan man bryta utanförskap och bättre klara av integrationsproblem. RUT-avdraget leder till en vinst för dem som behöver jobb och gör en del svarta jobb vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Att minska bistånd leder till en minskad satsning på alla människors fri- och rättigheter. Bistånd lyfter människor ur fattigdom och utsattheten minskar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Kungen har själv begränsat antal personer i kungahuset som får ta del av anslaget. Inga fler förslag om att ändra reglerna ytterligare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Extra viktig Den tidigare fastighetsskatten ledde till oförutsägbarhet och otrygghet. Vill behålla den begränsade fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Mer vindkraft behövs. Dock kräver det stor yta och kommer inte allt för sällan i konflikt med andra intressen. Kommunerna bör därför ha inflytande kring planering och eventuellt kunna stoppa vindkraftsetableringar, behöver ses över från fall till fall.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Förbud mot tiggeri löser inga problem, precis som tiggeri inte löser problemen för fattighet och utsatthet. Människohandel kopplat till tiggeri ska bekämpas och barn som tigger ska tas om hand av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: För- och nackdelar med att införa ett tredje juridiskt kön bör utredas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Gör föräldraförsäkringen flexibel genom att inte öronmärka fler dagar än de 90 dagar som redan är öronmärkta för varje vårdnadshavare. Dessa 90 dagar leder till positiv utvecklig för jämställdheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Tillgång till god digital vård är avgörande för att kunna behålla den standard inom hälso- och sjukvård vi bör uppnå. Dock är dagens ersättningssystem gällande finansiering av nätläkare ohållbar. Ny ersättningsmodell inom regionerna bör ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Vi har stora integrationsutmaningar i Sverige. Vi måste på ett gemensamt sätt över EU ta ansvar och hantera dessa utmaningar likt övriga EU-länder.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Extra viktig Vi har länge arbetat för svenskt medlemskap i NATO. Tillsammans blir vi tryggare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Sänk skatterna vilket leder till det blir mer attraktivt för arbetsgivare att anställa. Vidare att det lönar sig att gå från bidrag till att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Grundläggande förändringar i strandskyddet behövs.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Svenska skattetrycket är redan högt och lösningen är inte ständigt att höja skatterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Värna om public service-mediernas funktion i samhället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Förbudet mot nyförsäljning av fossilbilar ska införas på EU-nivå.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Alla skolor som vill ska kunna inför betyg från årskurs 4. Betyg är avgörande för att eleverna ska nå sin fulla potential.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Individens möjlighet till en god kommunal service ska inte bro på grannens inkomst.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Ta bort bötesstraffet för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Fler hyresrätter behövs.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Prioritera underhåll och förbättring av befintliga järnvägar. Se till att järnvägsnätet kan utnyttjas på rätt sätt, mer än det gör idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Staten behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens planering och beredskap. Detaljstyrning ska minska.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Precis som i alla andra försäkringar är det rimligt att det finns en självrisk. Detta förebygger även vissa korta sjukskrivningar som annars lätt utnyttjas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Arbetsrätten måste bli mer flexibel för att underlätta för arbetstagare och småföretag. Alla har rätt till goda arbetsvillkor.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Fagerkvist: Svensk gruvnäring är viktig.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristina Fagerkvist: Asylrätten ska värnas och avgöras av varje människas skyddsskäl. De som fått avslag ska återvända hem.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristina Fagerkvist: När det gäller bevisligen kriminella rörelser ska polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristina Fagerkvist: Det ska löna sig att arbeta. Makten över den egna tillvaron ökar när varje människa får behålla mer av sin inkomst.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kristina Fagerkvists val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning