Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carl-Fredrik Arvidson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tycker att vi måste förbättra vården. Det kan inte vara bemanningskaos varje sommar. De som jobbar inom vården måste äntligen få bra löner och drägliga arbetsvillkor. Vi behöver också göra en stor och viktig omställning från fossila bränslen så fort det bara går. Sen är jag en ganska vanlig småbarnspappa också med ett ganska vanligt jobb.

Presentera dig själv

Jag är 37 år, gift och har en dotter på 2,5 år. Efter gymnasiet så var jag IT-värnpliktig vid försvarsmaktens högkvarter och efter avslutad värnplikt så valde jag mellan att läsa vidare eller fortsätta. Jag fortsatte. Jag har sedan dess arbetat på totalt tre svenska myndigheter. Försvarsmakten, försvarets materielverk och säkerhetspolisen. Sedan 2017 arbetar jag som programmerare på SVT.

Vad har du för yrke?

Programmerare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Mikael Damberg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att socialdemokraterna får en egen majoritet i sveriges riksdag.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Carl-Fredrik Arvidson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Extra viktig Jag tycker att skattepengarna ska gå till eleverna och de som jobbar inom skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Vi har kärnkraft i Sverige som på sikt både bör och ska avvecklas. Den ska inte byggas ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Kommer leda till misstro till polisen. Polisen har tillräckliga möjligheter att visitera människor idag.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Det är inte rimligt att skattepengar ska gå till att betala städning hemma hos de som redan har råd med det. Dessa skattepengar skulle göra bättre nytta inom exempelvis vården eller polisen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Om vi tittar på omvärlden just nu med kriget i Ukraina så tycker jag att det är det sista vi ska göra. Jag tycker att vi ska hjälpa till där vi kan i världen. Internationellt bistånd är ett viktigt verktyg.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Extra viktig Statschefen är den enda som ska ha ersättning från staten, när hen är i tjänst som statschef. Ge kungen månadslön!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Det är många som är beroende av bilen och inte har råd med elbilar. Och just nu så är läget extremt för många på grund av de höga priserna vid pumpen. Vi måste hitta ett sätt att få ner priset för grönare alternativ. Skattesänkning ska vara det sista alternativet i och med att det inte går i linje med klimatmålen.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Det är orättvist att du just nu betalar samma summa per år för en villa som kostar en miljon och en för tiotals miljoner. Men jag tycker inte att det är rätt att återinföra fastighetsskatten i det här ekonomiska klimatet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Alla ska kunna ta del av kulturen på olika sätt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Vi måste bygga ut vindkraft i Sverige och vi måste göra det tillsammans.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Det löser inte någonting utan är ett sätt att kriminalisera fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Jag tror att färre män skulle ta ut föräldraledighet om det inte fanns öronmärka dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Om privata nätläkare bedriver en god och säker vård med patienten i fokus så är det ett utmärkt komplement till den offentliga vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Det stora antalet asylsökande 2015 visade att vi behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Sverige har länge haft ett mycket nära samarbete med NATO. Rysslands invasionskrig i Ukraina gör det tydligt att vi har ett nytt säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Man ska kunna betala hyran medan man letar nytt jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Det ska inte avskaffas men ses över så att det är mer rättvist utformat över hela Sverige. Vi kan både värna stränderna och landsbygdens utvecklingsmöjligheter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Extra viktig Ett oberoende public service med ett brett uppdrag är bra för alla i Sverige och vår demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Extra viktig Vi måste påskynda övergången från fossila bränslen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Betyg införs av fel anledningar och alldeles för tidigt i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Det behöver byggas nya hyresrätter som människor har råd att bo i.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Jag tycker att det är viktigare att tågen går som de ska än att de går fort.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Extra viktig Jag tycker inte att vart du bor ska avgöra vilken vård du får.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Karensavdraget gör att människor som borde ha stannat hemma ändå går till sitt arbete och sprider smitta vidare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Extra viktig Vi måste hitta sätt att komma åt den grova brottsligheten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Vi behöver skydda mer skog om vi ska nå våra miljömål.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carl-Fredrik Arvidsons val:

  • Energipolitik
  • Miljö och klimat
  • Sjukvården

Så svarar Carl-Fredrik Arvidson: Extra viktig Energipolitik, Miljö och klimat går hand i hand. Vi måste ställa om till gröna energikällor och det måste gå fort om våra barn och barnbarn ska ha en planet att bo på. Sjukvården måste lyftas. De som jobbar inom vården måste kunna jobba under drägliga förhållanden och få en lön som visar hur viktiga de är för samhället.