Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carl-Oskar Bohlin (fotograf Axel Adolfsson)

Carl-Oskar Bohlin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag lovar göra allt som står i min makt för att ge Sverige en ny energipolitik, ett bättre elsystem men rimliga och förutsägbara priser.

Presentera dig själv

Närings och energipolitisk talesperson för Moderaterna samt ordförande i riksdagens näringsutskott. Född, uppvuxen och boende i Dalarna. Hjärtat tillhör tunaslätten.

Vad har du för yrke?

Drev eget företag innan jag kom in i riksdagen

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Har inte en enskild.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver en ny regering ledd av moderaterna för att på allvar ta tag i alla de samhällsproblem som under de senaste 8 åren har ökat i omfattning och utbredning.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Carl-Oskar Bohlin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Oskar Bohlin: Extra viktig Sverige behöver en ny energipolitik med mer planerbar stabil elproduktion för att ge låga och förutsägbara priser till alla hushåll och företag. Jag har lett en intern arbetsgrupp hos M som tagit fram en ny energipolitik för att Sverige ska kunna bygga minst 10 nya kärnkraftsreaktorer för att möta problemen i elsystemet som den rödgröna regeringen har skapat genom sina kärnkraftsnedläggningar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Oskar Bohlin: Moderaterna vill avskaffa det generella strandskyddet i hela Sverige, men istället ge varje kommun möjligheten att utpeka kommunalt strandskydd i särskilt skyddsvärda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Oskar Bohlin: Försvaret är en av statens grunduppgifter, om inte försvaret kan få de resurser som krävs i ett land med ett av världens högsta skattetryck utan en skattehöjning så är det ett tydligt exempel på att staten gör fel saker och prioriterar fel. Lösningen på det är att staten prioriterar försvaret, inte att höja skatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Oskar Bohlin: Det vore helt och hållet världsfrånvänt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Oskar Bohlin: Om anledningen till att en kommun är fattig är vanskötsel så ska inte välskötta kommuner drabbas hårdare av det och därför bör fördelningsmodellen ses över. Att vi utjämnar för olika geografiska och demografiska förutsättningar är rimligt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Carl-Oskar Bohlin har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Oskar Bohlin: Marknadshyror betyder inte hyror utan starka konsumentskyddande regler, men det är rimligt med en friare hyressättning i nyproduktion för att öka byggandet. Sverige är ett av få länder i världen med långa bostadsköer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Oskar Bohlin: Höghastighetstågen har kommit att bli en trojansk häst med mycket lite samhällsekonomisk nytta som äter upp förutsättningarna att underhålla och bygga ut det infrastrukturnät vi idag har.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Oskar Bohlin: Framsidan av detta mynt är att det blir enklare för företag att våga anställa. Givetvis ska det också finnas regler som skyddar arbetstagare på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Oskar Bohlin: Till skillnad från vissa andra partier anser vi att det är bättre att kritiska metaller och mineral bryts i Sverige än i exempelvis Kongo och Kina. Det är bra och viktigt att Sverige i högre grad stärker självförsörjningen även på detta område samtidigt som det öppnar upp för stor export och många nya jobb.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl-Oskar Bohlin: Alla i Sverige borde betala mycket mindre i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl-Oskar Bohlin: Att bruka skogen betyder inte att man inte tar hand om den eller värnar värdefulla delar, men Sverige bör öka uttaget i skogen för miljön, exporten och jobbens skull. Skogen ska fortsätta vara en viktig basnäring för Sverige.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carl-Oskar Bohlins val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi