Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thomas Haraldsson (fotograf null)

Thomas Haraldsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Du ska rösta på mig för att jag brinner för utveckling av både stad och landsbygd. För att jag arbetar för mer förnyelsebar energi. För att jag brinner för barn och ungdomars psykiska hälsa, för ett mer jämlikt samhälle, för människors lika rätt och värde, för en bättre integration samt för ett bra företagsklimat som skapar arbete.

Presentera dig själv

Bor själv i en nybyggd villa på den Småländska landsbygden. Sedan 8 år tillbaka har jag förmånen att på heltid ägna mig åt politiken genom mitt uppdrag som Kommunalråd. Jag umgås gärna med släkt och vänner, lagar mat och njuter gärna av naturens lugn.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Thomas Haraldsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Thomas Haraldsson: Extra viktig Vi måste bygga ut förnyelsebar energi

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Thomas Haraldsson: Extra viktig RUT-avdraget gynnar tillkomsten av företag, skapar arbete samt ger fler möjligheten att få vardagspusslet att går ihop.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Thomas Haraldsson: Extra viktig Vi måste öka mängden förnyelsebara drivmedel samt sänka priset på dessa drivmedel. Däremot måste det givetvis fortsatt vara möjligt att köra på bensin och diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Thomas Haraldsson: Kvotering 50/50 tror inte jag på. Däremot att det finns en del uppdelat är bra. Båda föräldrarna måste ta sitt föräldraansvar

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Thomas Haraldsson har hoppat över denna fråga