Val 2022 Valkompass
kommun

En ny skola ska byggas i Rydöbruk

Om frågan
Rydöbruk har idag kommunens minsta skola med 55 elever och lokalerna bedöms som undermåliga.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Hylte

Extra viktig fråga

Alla barn i Rydöbruks skola kan få plats i Torup, Kinnared och Elias Fries skolor, där de kan få fler klasskompisar och större tillgänglighet till elevhälsa. Ekonomiskt är en ny skola en stor investering, kommunen står inför många andra investeringar. Rydöbruks skola bär sig inte ekonomiskt idag, andra skolors elevpeng får stötta upp för att klara bemanningen. Satsa på undervisningens kvalitet!

M
Moderaterna Hylte

Resurser måste tas från de andra skolorna i kommunen för att Rydö skola skall fungera. Varför skall barnen i Hylte, Kinnared och Unnaryd t ex få mindre resurser för att Rydö skola skall fortsätta. Vi vill satsa på barnen inte byggnaderne

Ganska dåligt förslag

L
Liberalerna Hylte

Vi vill avvakta med att ta ställning i denna fråga tills ombyggnaden av Torups skola är klar och när vi har en ny skola i Landeryd. Då får vi se över elevunderlaget och göra en bedömning om vi behöver skolan i Rydö.

Ganska bra förslag

S
Socialdemokraterna Hylte

Under förutsättning att befolkningsutvecklingen och antal barn i skolan ökar kommer vi att behöver satsa på skolan.

V
Vänsterpartiet Hylte

Extra viktig fråga

Vi vill i första hand att den nuvarande skolan ska renoveras istället för att bygga nytt.

Mycket bra förslag

Komv
Kommunens Väl Hylte

Extra viktig fråga

Vi måste först veta vad det kostar att renovera och modernisera innan vi tar beslut om eventuell nybyggnation.

SD
Sverigedemokraterna Hylte

Vårat viktigaste vallöfte! Rydö samhälle ska finnas kvar och kommunen ska växa, då måste vi ha bra skolor. Många har bosatt sig i rydö pga närheten till skolan. Företagen anger att det är en av de viktigaste frågorna för att dem ska vilja etablera sig i en kommun. Skulle dessutom ha varit gjort för länge sen, Rydö skola har långt mycket större behov än många av de andra skolorna.