Val 2022 Valkompass
kommun

Orraholmen ska bli ett kommunalt naturreservat

Om frågan
Orraholmen är ett tätortsnära natur- och rekreationsområde som till vissa delar ägs och kommunen. Syftet med att bilda naturreservat är oftast att bevara värdefull natur, men kan också vara att säkra människors fortsatta tillgång till området.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Herrljunga

Vi vill inte skapa ett område på Orraholmen där andra myndiheter tvingar oss att sköta området på ett sätt som hindrar oss att i samråd med föreningar utveckla Orraholmens möjligheter till rekriation och biologisk mångfald.

SD
Sverigedemokraterna Herrljunga

Kommunen har sedan 1970-talet aktivt arbetat med att bevara och skydda Orraholmens natur genom en skogsbruksplan. Inget parti vill inte se Orraholmens natur totalavverkad och skövlad. Den varsamma kontinuerliga skogsvård som skett under lång tid är det som gjort platsen till den gröna oas den är idag för Herrljungaborna. Vi vill fortsätta sköta skogen varsamt i befintlig skogsbruksplan.

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Herrljunga

Ett kommunalt naturreservat innebär ju att det naturvärden som finns kan bevaras, men skogen och marken kan skötas så det inte växer igen och hindra människor att vistas och njuta av området.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Herrljunga

Extra viktig fråga

Vi har länge drivit på för att Orraholmen ska värnas men ser att det inte är tillräckligt med det avtal som finns idag därför vill vi göra det till ett kommunalt naturreservat.

S
Socialdemokraterna Herrljunga

Orraholmen är ett viktigt område både nära samhället och inbjudande för medborgarna

V
Vänsterpartiet Herrljunga

Enda sättet att stoppa klåfingriga politiker att smuggla igenom avverkning.