Val 2022 Valkompass
kommun

Det mest klimatsmarta alternativet ska alltid väljas i kommunens verksamheter

Om frågan
Klimatsmart handlar om att basera besluten i vardagen efter vad som ger minst utsläpp av växthusgaser. Det kan handla om att välja tåget framför bilen vid tjänsteresor.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Hällefors

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

GL
Grythyttelistan Hällefors

Extra viktig fråga

Klimatfrågorna är viktiga för vår planets framtid och med den kommande generationer

M
Moderaterna Hällefors

Klimatsmarta men också hållbara alternativ ska väljas så långt det är möjligt ekonomiskt.

V
Vänsterpartiet Hällefors

Extra viktig fråga

Klimatet är vår absolut viktigaste fråga just nu och kommunen är en stor aktör som kan påverka de satta klimatmålen.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Hällefors

Vi måste minska våra växthusutsläpp.

S
Socialdemokraterna Hällefors

Extra viktig fråga

Alla måste dra sitt strå till stacken