Val 2022 Valkompass
kommun

Antalet politiker och kommunala tjänstemän ska dras ned

Om frågan
Enligt kommunallagen bestämmer fullmäktige själv hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska vara udda. Kommuner med över 8 000 invånare, som i Habos fall, har 31 ledamöter i fullmäktige.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Habo

Kommunen växer.

KD
Kristdemokraterna Habo

Antalet tjänstemän är redan optimalt, att minska personalstyrkan innebär att fler får jobba övertid, medför stress och dålig service till våra kommuninvånare.

L
Liberalerna Habo

Habo kommun växer och kommunala servicen och behöver sina tjänstemän.

MP
Miljöpartiet Habo

Vi tycker att antalet nu är på en lagom nivå.

Ganska dåligt förslag

M
Moderaterna Habo

De tjänstemän vi har fyller en viktig uppgift nömligen att ge invånarna service. De levererar vår välfärd

S
Socialdemokraterna Habo

Vi är en växande kommun och de tjänstemän vi har är viktiga för att vår kommun fungerar och att invånarna kan få den hjälp och service de har rätt att få.

Mycket bra förslag

HaDem
Habodemokraterna Habo

Extra viktig fråga

Vi måste hushålla med skattebetalarnas pengar. Skolan och äldreomsorgen är prioriterad.

SD
Sverigedemokraterna Habo

Vi har föreslagit det både i parlamentariska nämnden och även i fullmäktige. Behöver inte vara mer än nödvändigt.