Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunens tjänsteresor ska ske med med tåg i stället för bil

Om frågan
Många kommuner har antagit en resepolicy, som rangordnar färdsätten utifrån ett klimatavtryck. Tåg på längre resor och cykel och kollektivtrafik i närområdet rekommenderas som förstahandsval. Flyg och bil är något som kan användas om inget annat passar.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Gnosjö

Tåget kan fungera till de större orter dit tågen går. I övrigt ser vi att det blir mer effektivt att i hög utsträckning samåka och transportera sig med bil.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Gnosjö

Där det är möjligt ska det ske, annars ska det ske så miljövänligt som möjligt

S
Socialdemokraterna Gnosjö

Så långt det är möjligt ska vi välja tåget för tjänsteresor, det är klimatsmart och kostnadseffektivt.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Gnosjö

i stort sett en "ickefråga" vi flyger max några få gånger/mandatperiod redan idag.

V
Vänsterpartiet Gnosjö

Extra viktig fråga

Kommunens anställda måste föregå med gott exempel för ett hållbart resande