Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska öppna fler förskolor

Om frågan
För närvarande finns 13 kommunala förskolor i Forshaga. 
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Forshaga

Kommunen växer glädjande nog. Så det behövs fler förskolor. men alla behöver inte vara kommunala

SD
Sverigedemokraterna Forshaga

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Forshaga

Extra viktig fråga

Efterfrågan finns på fler avdelningar för att klara kraven. Det är viktigt att bygga nya avdelningar i nära anslutning där kunderna bor

KomBä
Kommunens Bästa Forshaga

Kommunen växer i invånarantal så det lär behövas fler förskolor

L
Liberalerna Forshaga

Förskola nära bostaden är vad barnfamiljerna vill se. Stämmer med barnens önskan - nära kamrater - och sparar tid för föräldrarna.

MP
Miljöpartiet Forshaga

Eftersom det till följd av inflyttning och folkökning finns ett växande behov av förskoleplatser så är fler förskolor ett sätt att möta det, alternativt att bygga ut de befintliga.

M
Moderaterna Forshaga

Kommunen växer snabbt och därmed behovet av förskolor. Under 2022 öppnas flera nya avdelningar men här måste kommunen ha en planberedskap för ytterligare förskoleavdelningar.

S
Socialdemokraterna Forshaga

Kommunen växer och det finns ett stort behov av nya förskolor.

V
Vänsterpartiet Forshaga

Det föds fler barn då krävs det förskolor. Enkel ekvation.