Val 2022 Valkompass
kommun

Planerna på att bygga Platåskolan för över tusen elever ska stoppas

Om frågan
Platåskolan i Falköping planeras kunna ta emot cirka tusen elever. När den nya skolan står klar ska högstadierna på Kinnarpsskolan, Gudhemsskolan, Vartoftaskolan och Centralskolan avvecklas.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Falköping

Extra viktig fråga

Elever och personal behöver en skola med god arbetsmiljö och hög kvalité. Genom att samla kompetens på färre skolor, Stenstorp och Floby högstadier och Platåskolan, kan vi använda resurser på bästa sätt. Vi tror detta kommer att gynna alla elevers mående och lärande och göra det lättare att rekrytera utbildad personal.

KD
Kristdemokraterna Falköping

När vi tog fram den nya skolorganisationen gemensamt alla partier, i Falköpings kommun, så blev Platåskolan en viktig del av helheten. Vi ser inte att det har förändrats utan står fast vi detta. Väldigt många elever och personal längtar nu att bygget ska komma igång.

L
Liberalerna Falköping

Partiet har inte lämnat någon motivering

MP
Miljöpartiet Falköping

Extra viktig fråga

Vi ser att eleverna i Falköping behöver en ny modern skola. Planerna för skolan ser riktigt bra ut och ska tillgodose elevernas behov, trots dess storlek.

M
Moderaterna Falköping

Byggnationen av Platåskolan är en del av ett större beslut runt hela skolorganisationen i Falköpings kommun, där alla partier var delaktiga i framtagandet och i beslutet. Vi står fast vid beslutet om att genomföra skolorganisationen i sin helhet.

S
Socialdemokraterna Falköping

Extra viktig fråga

Vi anser att det är viktigt att alla elever får ändamålsenliga och nya fräscha skollokaler som är anpassade till alla grupper av elever och som också stämmer överens med nya läroplaner och som lockar till lärande.

Ganska dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Falköping

Trångboddheten för våra barn och ungdomar på skolorna påverkar skolresultaten, därför behöver snarast (helst igår) en stor ordentlig skola, vi vill samtidigt ha kvar de små skolorna för de yngre barnen på landsbygden.

Mycket bra förslag

SD
Sverigedemokraterna Falköping

Extra viktig fråga

Sverigedemokraterna har som enda parti i Falköpings kommun ifrågasatt byggandet av Platåskolan. Falköping behöver nya skollokaler men en skola för 1100 elever kommer inte ge studiero för våra elever eller bra arbetsmiljö för våra lärare. Vi vill värna landsbygden och satsa på mindre enheter, bevara högstadiet i Kinnarp och ge skolorna mer resurser istället för dyra prestigeprojekt.