Val 2022 Valkompass
kommun

Kjula flygplats ska läggas ner

Om frågan
Eskilstuna kommun har en längre tid försökt sälja flygplatsen utan att lyckas.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Eskilstuna

Flygplatsen behövs för att kunna utveckla logistikparken samt så kan det komma finnas möjlighet att bygga ut flygplatsen i framtiden.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Eskilstuna

Eskilstuna flygplats blir sannolikt aldrig en storskalig kommersiell flygplats, men med tanke på det förändrade säkerhetspolitiska läget finns det ingen anledning att just nu fatta ett oåterkalleligt nedläggningsbeslut.

KD
Kristdemokraterna Eskilstuna

Extra viktig fråga

Vi anser att en liten lokal flygplats främjar näringsliv och fritiden för våra medborgare men det kräver en god ekonomi och ett gott samarbete med näringslivet i Kjula, vi kan inte se flygplatsen gå med stor förlust varje år på skattebetalarnas pengar.”

S
Socialdemokraterna Eskilstuna

Just nu är läget oklart. Som flygplats för allmänhet och affärs/turistresor finns inga möjligheter inom överskådlig tid. Men flygplatsen har visat sig vara av stor strategisk vikt för Sveriges försvar, igen. Det den byggdes för från början. Att lägga ner kan betyda att skada Sveriges försvarsförmåga med stor sannolikhet. Arbete pågår.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Eskilstuna

Kommunen ska inte driva flygplatsen, det ska näringslivet göra. Om inte näringslivet vill driva den vill Liberalerna använda marken till att bygga ut logistikparken för att skapa fler jobb.

M
Moderaterna Eskilstuna

Om varken Försvarsmakten eller regionen vill ha flygplatsen för sina ändamål, bör marken användas till etablering av företag.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Eskilstuna

Extra viktig fråga

Att de partier som nu styr Eskilstuna länge drivit på för en kommersiell flygplats i Kjula är klimatmässigt vansinne. Flyg är det mest klimatbelastande färdmedlet och ser på kort sikt ut att bli svårast att ställa om till hållbara drivmedel. Det är fel att lägga kommunala skattepengar på en flygplats, vi ser hellre att området används för en solcellspark.

V
Vänsterpartiet Eskilstuna

Extra viktig fråga

Vänsterpartiet anser att flygplatsen ska läggas ner, om försvaret inte vill ta över och bekosta den ska ytan användas till logistikparken där behovet av mark är stort.