Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

Om frågan
Ofta hamnar intäkterna från vind- och vattenkraftverk inte i bygden där anläggningarna ligger utan hos ägarföretaget. Förslaget syftar till att kommunen ska driva frågan om en regeländring för att en större del av intäkterna ska tillfalla kommunen som en kompensation för den miljöpåverkan som kraftverken innebär.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Dorotea

Det är komplicerat, men mer pengar från energiproduktion ska återföras till oss.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Dorotea

Försöka påverka på riksnivå för regeländringar.

KD
Kristdemokraterna Dorotea

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Dorotea

Mycket viktig fråga. Vi tillhandahåller mark och vatten för hela Sverige. Då ska även det generera intäkter till kommunen.

SD
Sverigedemokraterna Dorotea

Sverigedemokraterna anser att den inhemska energiproduktionen skall stanna kvar lokalt.