Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska äga förskolelokaler istället för att hyra av privata företag

Om frågan
Antalet förskolebarn ökar i Bergs kommun. Det finns planer på att bygga nya förskolor i Klövsjö och Hackås samt bygga ut förskolan i Myrviken.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

M
Moderaterna Berg

Bergsmoderaterna ser gärna att privata fastighetsägare äger och underhåller vissa lokaler, detta för att frigöra kommunens eget kapital för att renovera och underhålla det egna fastighetsbeståndet.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Berg

Genom eget ägande kan man enklare omforma lokaler vid ändrade behov.

S
Socialdemokraterna Berg

När kommunen äger äger vi även möjligheterna att anpassa lokalerna efter behov och hantera hyresnivåer.

SD
Sverigedemokraterna Berg

Om kommunen äger förskolelokaler så blir det lättare att få igenom det som behöver åtgärdas såsom reparationer, lekparker, ombyggnader mm

V
Vänsterpartiet Berg

Att äga och förvalta sina egna lokaler blir billigare i längden.