Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

Om frågan
För att få bygga vindkraft krävs tillstånd från den kommun där vindkraften ska etableras. Enligt miljöbalken har kommunen möjlighet att stoppa verksamhet som har betydande påverkan på landskapet. En kommun kan i dag säga ja eller nej till ett vindkraftsbygge när som helst i tillståndsprocessen.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

ÅSP
Åselepartiet Åsele

Alla Sveriges kommuner måste solidariskt ställa upp för att öka den gröna elproduktionen. Hur ska vi eljest kunna utveckla våra viktiga basnäringar och övergå till eldrivna transporter?

L
Liberalerna Åsele

Extra viktig fråga

Vindkraftsutbyggnaden i kommunen har skapat synergieffekter och fler företag vill etablera sig i kommunen

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Åsele

Vi måste ha grön el för att klara klimatomställningen.

S
Socialdemokraterna Åsele

Vindkraft är idag en basnäring i vår kommun, vi är generellt för vindkraft men med det sagt så ska den inte byggas var som helst utan i samförstånd mellan de olika intressen som råder.

Ganska bra förslag

V
Vänsterpartiet Åsele

Räcker med vindkraft i kommunen