Val 2022 Valkompass
kommun

Det ska vara gratis att få ut allmänna handlingar i kommunen

Om frågan
Det är gratis att ta del av digitala kopior på kommunala allmänna handingar, till exempel politiska beslut. Men den som vill ha fler än tio sidor får betala 50 kronor och därefter 2 kronor per sida.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Arvika

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Arvika

Viktigt att det sker med kvalitet och används relevant.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Arvika

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Arvika

Liberalerna i Arvika står upp för offentlighetsprincipen och att människor ska ha insyn i kommunala verksamheter. Det finns dock stöd i lagen för en låg administrativ avgift om någon på distans begär ut en stor mängd handlingar. Detta är rimligt. Människor kan fortfarande begära ut och läsa handlingar gratis på plats.

M
Moderaterna Arvika

Om man som medborgare använder rättigheten att få ut allmänna handlingar på ett sunt sätt så är det inget problem.

V
Vänsterpartiet Arvika

Vi ser det som viktigt att det är möjligt att få ut kommunala handlingar, men om det är stora mängder krävs det personal som tillhandahåller dessa handlingar. Det gör att det blir nödvändigt att ta ut en administrativ avgift för detta.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Arvika

En utskrivningskostnad likt den på bibliotek kan dock vara försvarbart.

SD
Sverigedemokraterna Arvika

Extra viktig fråga

Så har det alltid varit i Arvika kommun tills nu. Nu har S-styret beslutat att avgifter skall tas ut. Detta motverkar medborgarnas insyn i Arvika kommun och är inte bra för demokratin.