Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunalrådets arvode ska sänkas

Om frågan
Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid.  I Arjeplogs kommun finns ett kommunalråd som är ordförande i kommunstyrelsen. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Arjeplog

Vi anser att arvodet ska ligga på en nivå som är likvärdig de allra flesta andra kommuner i Norrbotten. I Arjeplog har kommunstyrelsens ordförande (kommunalrådet) ett stort ansvar då denne är ensam i rollen som heltidspolitiker samtidigt som vi har en en-nämndsstruktur (mycket/det allra mesta ansvaret faller på kommunstyrelsen då andra nämnder saknas).

Mycket bra förslag

L
Liberalerna Arjeplog

Extra viktig fråga

I en kommun som Arjeplog, stor till ytan men med få invånare, behöver även de förtroendevalda bidra. Ett arvode i paritet med riksdagsarvodet är helt enkelt inte rimligt

V
Vänsterpartiet Arjeplog

Extra viktig fråga

Med tanke på befolkningsunderlaget är arvodet alldeles för högt