Val 2022 Valkompass
kommun

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden vid Årjängs sjöar

Om frågan
Strandskyddet innebär att ett område inom minst hundra meter från ett vattendrag inte får bebyggas med hänsyn till naturen och det rörliga friluftslivet. Men kommunen kan upphäva strandskyddet på områden om det är motiverat för utveckling av landsbygden.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Årjäng

Extra viktig fråga

Man måste se till de enskilda fallen och undvika etablering mindre än 100 från strand.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Årjäng

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Årjäng

Vi vill ha fler LIS-områden och ge fler invånare möjlighet att ta del av vår vackra natur.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Årjäng

Partiet har inte lämnat någon motivering

KD
Kristdemokraterna Årjäng

Partiet har inte lämnat någon motivering

M
Moderaterna Årjäng

Vi har gott om vatten i kommunen och ska vi växa och bli fler måste vi kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer

SD
Sverigedemokraterna Årjäng

Partiet har inte lämnat någon motivering