Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska ha en ekonomi i balans

Om frågan
Kommunernas balanskrav infördes år 2000. Balanskravet innebär att varje kommun och region måste upprätta en budget för nästa kalenderår där intäkterna överstiger kostnaderna.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

V
Vänsterpartiet Aneby

Extra viktig fråga

En budget i balans är ett bra mål, men vi upplever att balanskraven och ekonomin sätts före medborgarnas behov. Därför behövs en skattehöjning och därefter en budget i balans.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Aneby

Extra viktig fråga

Vi kommer att bli fler barn och fler äldre personer i de kommunala verksamheterna. Samtidigt kommer antalet skattebetalare förbli i samma nivå som idag. Detta innebär att vi behöver hitta arbetssätt att ge samma vård till fler äldre och en kvalitativ skola till fler barn. Det gäller att prioritera och att ta ansvar för Anebys bästa!

KD
Kristdemokraterna Aneby

En Kommunal ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna driva en god utveckling i kommunen.

L
Liberalerna Aneby

Partiet har inte lämnat någon motivering

M
Moderaterna Aneby

Extra viktig fråga

Därför att vi politiker har fått ansvaret att förvalta de skatter som invånarna har betalt och de intäkterna ska förvaltas och användas på bästa sätt för våra innevånare. Det är inte bra att verksamheten gör av med mer än vi får in, eftersom vi då lever över våra tillgångar. En ekonomi i balans är en säker indikation att vi sköter ekonomin i kommunen!

S
Socialdemokraterna Aneby

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Aneby

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering