Val 2022 Valkompass
kommun

Spånenområdet ska bli ett kommunalt naturreservat

Om frågan
Spånenområdet är ett friluftsområde i Alvesta kommun, med motionsspår och vandringsleder.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Alvesta

Spånenområdet är ett viktigt område för Alvesta för både rekreation, föreningsliv och friluftsliv, vilket det även i framtiden också bör vara. Däremot är vi tveksamma till att generellt göra detta till ett reservat. En utveckling med exempelvis boenden måste även kunna ske framöver, men då i samklang med de värden som finns i området.

M
Moderaterna Alvesta

Moderaterna vill värna friluftsmiljön i området med badplats, strövområden med mera, utan att för den delen hindra fortsatt utveckling av området så som bostadsutveckling med natursköna tomter och allmänna ytor.

SD
Sverigedemokraterna Alvesta

Beroende på om det är privat eller kommunalt ägd mark behöver ett sådant ställningstagande diskuteras djupare

Mycket bra förslag

ALV
Alvesta Alternativet Alvesta

Extra viktig fråga

Vi måste se till att varje invånare har bra tillgång till rekreation i närområdet.

KD
Kristdemokraterna Alvesta

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Alvesta

Extra viktig fråga

Säkerställa grönområdet för de boende i tätorten.

MP
Miljöpartiet Alvesta

Extra viktig fråga

För att skydda centrum-nära natur och öka människors och djurs välmående.

S
Socialdemokraterna Alvesta

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Alvesta

Ett gott samhälle behöver frilufts och aktivitetsområden som är tillgängliga för alla invånare.