En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Marta Aguirre

Marta Aguirre (plats 4)

Presentera dig själv

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat inom järnvägen och större del av den tiden har jag varit förtroendevald i Seko och jag brinner för arbetsrättsfrågor. Jag har varit med i Vänsterpartiet sedan 1992 och mina politiska områden omfattar internationella frågor, solidaritets- och jämlikhetsfrågor samt infrastruktur. Jag är förtroendevald i kommun, region och SKR samt sitter i partistyrelsen.

Vilket år är du född?

1973

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Sigtuna kommun

I vilket land är du född?

Chile

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Spanska, engelska, skolfranska

Vad har du för yrke?

Tågvärd

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

30

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett samarbete mellan oberoende europeiska länder där man tar sig an de större strukturella problemen och då främst miljö-och klimatfrågan och också demokrati- och människorättsfrågorna utan att det är marknaden som får diktera villkoren.

Vem är din politiska förebild?

Jag har några stycken men Aleksandra Kollontaj (som min äldsta dotter är döpt efter), Rosa Luxemburg, CH Hermansson och Nelson Mandela.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag jobbade aktivt inför omröstningen 1994 för ett Nej och jag har velat att Sverige ska gå ur EU. Jag är fortfarande EU-kritisk men jag är av den uppfattningen att man ska påverka där man finns. Brexit är att alldeles utmärkt exempel på hur illa det kan gå. Jag vet att vi gör skillnad i EU-parlamentet och vänstern i Europa är faktiskt den enda garanten för att stoppa den växande fascismen.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

Entombed, Sisters of Mercy, At the gates, Einsturzende Neubauten, Ella Fitzgerald

Vilken är din favoritbok?

Skönlitteratur: Liftarens guide till galaxen. Fakta: Clara Mattei "The Capital order"

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Doctor Who, Buffy, Doften av grön papaya, Fula, skitiga och elaka.

Vilken är din favorithobby?

Cykla, läsa och titta på "guilty pleasure" serier

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Jag gillar värme och jag gillar hav, dessutom tycker jag om kultur och älskar att gå på museum och äta gott. Kan detta kombineras med cykling är min semester komplett. Möjligtvis Algarvekusten.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1965 - Luxemburg - "Poupée de cire, poupée de son" - France Gall

Motivering: Ska inte sticka under stol med att det inte direkt är min favoritgenre. Det är snarare så att många av låtarna som inte vunnit är klart mer intressanta. Volare-58, En gång i Stockholm-62, Dschinghis Khan-79, osv. Varför jag valde den låten är att jag ändå är rätt så förtjust i den typen av 60-tals pop.

Svar i valkompassen:

Marta Aguirre

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Marta Aguirre
  Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Miljöfrågan är en vår tids största ödesfråga. Vi måste göra en grön omställning och det måste göras omgående. De länder som inte lever upp till klimatmålen måste ställas till svars och detta görs bäst med tex uteblivna utbetalningar av EU-medel.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Marta Aguirre
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Redan idag ser vi hur EU:s migrationspolitik slår mot människor som flyr för sina liv eller på jakt efter ett bättre liv. Medelhavet är idag en massgrav och vi betalar länder som Turkiet och Marocko för att stoppa flyktingströmmar. Vi måste skapa legala sätt att ta sig till EU både för att stävja kompetensförsörjningsproblem och för att vara solidariska.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Marta Aguirre
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Självklart ska alla länder som vill ansluta sig till EU få göra det, problemet är att de länder som har ansökt om medlemskap är länder som inte anses vara demokratiska. Det är också problematiska att såsom EU fungerar idag så räcker inte de budgeterade pengarna till till befintliga medlemmar, vad händer då med de kommande medlemmar som också ska anpassas till EU. Ska de tillhöra ett B-lag?

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Marta Aguirre
  Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Ja!

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Marta Aguirre
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Jag tror inte det är det vi ska lägga vår kraft och tid på nu. Det finns andra frågor som är mer akuta och måste åtgärdas.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Marta Aguirre
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Nej det är en demokratisk katastrof när vi ska vara övervakade hela tiden.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Marta Aguirre
  Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Extra viktig Den svenska modellen måste försvaras och stärkas.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Marta Aguirre
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Jag tycker att lagstiftningen runt cannabis som finns idag är ganska bra.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Marta Aguirre
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Dels måste vi se till att rädda den skog som är nödvändig för den biologiska mångfalden men detta måste ske i dialog med skogsägare. Teknologin går framåt och vi vet att skogsägare inte vill vara en del av miljöproblemen utan en del av lösningen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Marta Aguirre
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Även om vi behöver material för att ställa om samhället, ex. bygga elbilar och järnväg så måste detta ske med den allra största försiktighet. Vi måste värna om samernas marker och vi måste värna om de miljöer som finns där man vill bryta mineraler. Beslut om att öppna en gruva ska inte påskyndas.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Marta Aguirre
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Jag är inte för att höja ålder för EPA-körkort men jag tycker det är bra att se över och utvärdera alla lagar och förordningar.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Marta Aguirre
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Det är inte EU som ska besluta detta utan man ska göra lokala bedömningar utefter de förutsättningar som finns där det finns stora rovdjur. Hur stor ska en vargstam vara för att vara hälsosam men samtidigt inte utgöra hot mot det lokala samhället? Det kan bara de lokala myndigheterna svara på och inte EU.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Marta Aguirre
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Alla människor ska behandlas med värdighet och ska få sina asylskäl prövade på ett humant sätt.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Marta Aguirre
  Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Extra viktig Självklart ska vi hjälpa till på plats, det är det bästa sättet att stoppa migrantvågor som många högerpolitiker är rädda för. Om vi stänger gränser stoppar bistånd, tar bara in människor som kan jobba för oss kommer människor att söka sig hit i jakt på ett bättre liv.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Marta Aguirre
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Vi behöver arbetskraft i Europa. I Sverige har vi en kompetensförsörjningsproblematik som kommer att bli stor om bara några år. Men om vi utarmar andra länder på deras kompetens kommer vi att se att andra migrationsvåg som kommer att vara stor.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Marta Aguirre
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Det är en demokratisk katastrof när alla och allting ska övervakas hela tiden dygnet runt.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Marta Aguirre
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Nej, vi ska ha en egen alkoholpolitik.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Marta Aguirre
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Vi vill kunna ha en egen ekonomisk politik som inte är bunden till övriga EU-länder.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Marta Aguirre
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Sluta att importera rysk gas, det är det som skulle vara mest effektivt i att se till att kriget tar slut och Putin besegras. Annars pumpar man bara in pengar i båda krigskassorna med civilbefolkning som offer.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Marta Aguirre
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Vi tycker inte om att vara med i Nato och allt det som medföljer. Vi tror på att ha ett starkt svenskt totalförsvar och det inbegriper allt från ett aktiv försvar till egen rådighet över infrastruktur och fungerande samhällsfunktioner. Ett samarbete mellan oberoende länder är någonting som är nödvändigt.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Marta Aguirre
  Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Extra viktig Vi ska inte behandla stater olika. På samma sätt som vi anser att Ukraina är under ockupation så anser att Palestina är under ockupation, dessutom sker nu ett fruktansvärd folkmord från Israels sida. Sverige har erkänt Palestina och vi ska självklart jobba för att andra stater ska göra samma sak.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Marta Aguirre
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Vi kan inte censurera på det sättet, det slår bara tillbaka på oss själva senare!

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Marta Aguirre
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Den nyaste kärnkraftsverket i EU tog över 20 år att bygga och har varit kantat av problem. Vi behöver lösningar som är betydligt snabbare och mer hållbara än så. Sverige producerar el så det räcker och blir över för oss.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Marta Aguirre
  Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Extra viktig Framförallt så måste man se över jordbruksstödet inom EU, som är en av de stora utgiftsposterna, reformeras. Idag har vi skenande matpriser samtidigt som bönderna i hela EU protesterar högljutt. Det är framförallt mellanhänder och storbönder som vinner på den jordbrukspolitik som EU har, om vi ska en levande jordbruk överhuvudtaget måste detta ändras radikalt.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Marta Aguirre
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Nej! däremot ska vi bygga mer järnväg, göra det billigare och mer åtkomligt att resa miljövänligt!

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Marta Aguirre
  Mycket bra förslag

Så svarar Marta Aguirre: Extra viktig Det är helt förkastligt att vilket kön du har bestämmer vilken lön du får. Vi lever ändå 2024 inte 1924!

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Marta Aguirre
  5

Så svarar Marta Aguirre: Vi måste vara solidariska och ta ansvar för flyktingvågor i världen. Bästa sättet att se till att människor stannar där de bor är att hjälpa de att utveckla sina egna samhällen.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Marta Aguirre
  5

Så svarar Marta Aguirre: Vi måste göra en mycket stor grön omställning. Klimatpolitiken måste vara mycket mer ambitiös än vad den är idag för att klara detta. Framförallt så ska vi inte vara så naiva att vi tror att marknaden klarar av eller vill göra detta utan klara direktiv och hjälp från de olika stater

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Marta Aguirre
  4
 5. 5

Så svarar Marta Aguirre: Vi är för omfördelning av resurser från de som har till de som inte har. Däremot är vi inte för att EU ska växa mer som ett federalt stat utan vi tycker att det ska vara ett samarbete mellan oberoende stater.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Marta Aguirre
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marta Aguirre: Vi i Vänsterpartiet vill inte ha en Förenta stater av Europa utan det ska vara oberoende stater som samarbetar men som kan bedriva politik utifrån sina specifika behov och beslut.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Marta Aguirres val:

 • Demokrati
 • Jämställdhet/hbtqi
 • Klimat

Så svarar Marta Aguirre: Det är mycket viktigt att se till att dessa frågor lyfts, diskuteras och försvaras för de är utsatta för attack från extremhögern som växer sig stark i hela EU.