En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Joel Grimborg

Joel Grimborg (plats 6)

Presentera dig själv

19 år från Falun. Är aktiv i Vänsterpartiet sedan 5 år. Arbetar som timvikarie inom grundskolan och är ledamot i Falu kommuns barn- och utbildningsnämnd.

Vilket år är du född?

2004

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Falu kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Timvikarie inom grundskolan

Vad har du för bostad i första hand?

Annat boende

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

1

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Vänsterpartiet vill se ett EU som bygger mer på samarbete mellan länder och mindre på överstatlighet. Besluten ska ligga så nära medborgarna som möjligt. EU:s medlemsländer ska samarbeta för att möta de utmaningar som är gemensamma, som klimatet. På andra områden ska EU ge goda förutsättningar för länderna att driva en politik som sätter medborgarnas intressen framför vinstintresset.

Vem är din politiska förebild?

Jonas Sjöstedt

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

Kent

Vilken är din favoritbok?

Något av Fredrik Backman

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Borgen (tv serie)

Vilken är din favorithobby?

Lyssna på musik

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Spanien. Ett land med spännande kultur och historia. Det varma vädret är ett plus.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2010 - Tyskland - "Satellite" - Lena

Svar i valkompassen:

Joel Grimborg

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Joel Grimborg
  Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Klimatkrisen är akut. Det är helt rimligt att de länder som t.ex. inte lever upp till sina nationella åtaganden om utsläppsminskningar inom den icke-handlande sektorn (ESR) till 2030 får böter. Den utsläpparpolitik som regeringen och SD nu för riskerar att svenska skattepengar just går till böter istället för att det skulle kunna användas till investeringar som minskar utsläppen och skapar jobb.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vänsterpartiet värnar asylrätten och dess andemening. En mur eller ett stängsel skulle hindra människor på flykt från krig och förtryck att söka och få skydd. Vänsterpartiet vill öka möjligheterna för människor på flykt att kunna få skydd istället för att dö på Medelhavet eller låsas in i flyktingläger under vedervärdiga förhållanden.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Joel Grimborg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vi tycker att befolkningen i varje enskilt land ska besluta om de vill tillhöra EU eller inte. Men ett grundläggande krav är att landet är en rättsstat, har fungerande demokrati och respekterar de mänskliga rättigheterna.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Joel Grimborg
  Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Aborträtten är central. För att uppnå jämställdhet ställer vi oss positiva till att EU på olika sätt uppmuntrar medlemsländerna att arbeta i denna riktning. Vi tycker att det är bra om det på EU-nivå finns miniminivåer som medlemsländerna ska leva upp till, men helst också överträffa.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vänsterpartiet har inget sådant förslag. Det finns inget parti som driver frågan och den saknar stöd i befolkningen. En folkomröstning skulle därmed vara ett onödigt slöseri med resurser.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vi vill inte ha ett övervakningssamhälle.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Joel Grimborg
  Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Extra viktig Vänsterpartiet anser att alla som arbetar i Sverige ska garanteras rimliga löne- och arbetsvillkor. Svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar på svensk arbetsmarknad, oavsett varifrån man kommer. Facket måste kunna ta strid för detta. För att värna svenska kollektivavtal och trygga jobb på svensk arbetsmarknad krävs flera åtgärder.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vänsterpartiet anser att EU inte ska lägga sig i svensk narkotikapolitik Att tillåta droger som idag är illegala innebär enbart att marknaden utvidgas och att fler människor riskerar att bli drogberoende.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Joel Grimborg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: EU ska inte bestämma vilka skogar som ska skyddas. Det ska vi själva bestämma. Men vi ska skydda de skogar som är nödvändigt för att arter och livsmiljöer bevaras enligt våra åtaganden inom EU och globalt för artskydd och biologisk mångfald. Det innebär självklart att inga ur- och naturskogar ska tillåtas att avverkas.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Svensk gruvnäring ska inte dirigeras från Bryssel. Det är svenska riksintressen som ska styra. Det måste vara upp till Sverige var, när och hur nya gruvor ska öppnas. Det ska också utgå ekonomisk ersättning till berörd region och kommun.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: EU ska inte bestämma åldersgräns för EPA-körkort. Det ska svensk lagstiftning reglera. Trafiksäkerheten på svenska vägar kan inte skötas från Bryssel. Vänsterpartiet vill fortsatt ha kvar 15-årsgränsen.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vargen är klassad som starkt hotad i Sverige. Ökad licensjakt skulle försvåra möjligheterna att uppnå en god status för vargstammen. I riksdagen har vi föreslagit nytt statligt stöd även för arbetskostnaden vid införande av rovdjursavvisande stängsel samt bättre ersättning vid förlust av tamdjur p.g.a. rovdjursangrepp. Skyddsjakt är tillåten och det anser vi är en viktig möjlighet att värna.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vänsterpartiet värnar asylrätten och dess andemening. Asylcenter utanför unionens gränser skulle vara ett avsteg från asylrätten. Människor som söker skydd från krig och förtryck i EU ska få sina asylskäl prövade i EU.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Joel Grimborg
  Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Fattigdomen i världen ökar samtidigt som livsmedelspriserna stiger, demokratin backar och antalet krig och konflikter växer. Dessutom står vi mitt uppe i en klimatkris som redan påverkar människor världen över. I ett sådant läge är det viktig att EU bidrar till att vända utvecklingen. Bistånd till utvecklingsländer är ett viktigt verktyg för att göra det.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Joel Grimborg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vänsterpartiet är för arbetskraftsinvandring till yrken där det råder brist på arbetskraft, såväl i Sverige som i EU. Arbetskraftsinvandrare ska ha samma villkor och löner som övriga löntagare. Idag används arbetskraftsinvandring för att sänka löner och försämra villkor. Det vill Vänsterpartiet stoppa.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vänsterpartiet vill inte ha ett övervakningssamhälle. Vi vill inte se någon massövervakning av människor som inte begått brott. Vänsterpartiet anser att etiska, integritets- och säkerhetsmässiga aspekter måste väga tungt vid all utveckling av AI, oavsett om det sker inom näringslivet, välfärden, rättsväsendet eller försvaret av Sverige.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vänsterpartiet står för en solidarisk och ansvarsfull alkoholpolitik. Tillgängligheten på alkohol ska vara begränsad, bl.a. genom ett starkt systembolag. Alkohol är ett av våra största folkhälsoproblem och orsakar flera allvarliga sjukdomar samt skador genom olycksfall och våld. Ju mer alkohol som konsumeras, desto större blir skadorna, som även drabbar dem som inte dricker alkohol.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Sverige ska bedriva en självständig penningpolitik som utgår från den ekonomiska situationen i landet. Valutaunionen har skapat och fördjupat ekonomiska problem i många euroländer eftersom EMU påtvingar länderna en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Joel Grimborg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vänsterpartiet stödjer Ukrainas rätt till att försvara sig. Rysslands brutala invasion av Ukraina har inneburit stort lidande och påverkat säkerheten i hela Europa. EU måste ta ett större ansvar för att stödja Ukraina. I första hand vill vi se omfördelningar inom EU:s budget.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Joel Grimborg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge kräver internationellt samarbete. Vi menar att EU kan fylla en roll i att samordna och stötta medlemsländerna i att främja fred och i att bygga ett säkrare Europa. Däremot vill vi inte att ännu fler beslut om säkerhets- försvars- och utrikespolitik förs över till EU.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Joel Grimborg
  Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Extra viktig En fredlig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina är omöjlig så länge Israels ockupation fortsätter, bombningarna mot Gaza pågår och palestinierna förvägras sina mänskliga rättigheter. Ett erkännande av Palestina skulle vara ett tydligt stöd till folkrätten och lägga en grund för framtida fredsförhandlingar.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vi tror inte på att förbjuda vissa typer av appar. Appar som samlar in stora mängder personlig data är en säkerhetsfråga som bör tas på allvar, särskilt om de är kopplade till diktaturer eller auktoritära stater. EU:s lagstiftning kring dataskydd (GDPR) är ett bra första steg. Eventuella rekommendationer från myndigheter behöver tas in i bedömningen av vad som är den bästa vägen framåt.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Kärnkraften behöver fasas ut. Kärnkraft är inte framtiden. Framtiden är förnybar energi som vind- ,vatten- och solkraft. Dessa kraftkällor måste både Sverige och EU satsa på.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Joel Grimborg
  Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Små och medelstora lantbruk måste få bättre stöd. Nuvarande stöd gynnar större lantbruksföretag framför lantbruk som bidrar till att jordbruket blir mer hållbart och stärker ländernas självförsörjningsförmåga. Ett mer ekologiskt jordbruk möter utmaningarna med klimatförändringarna och förlusterna av biologisk mångfald och är mindre beroende av importerade insatsmedel som konstgödsel.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Joel Grimborg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Vänsterpartiet har föreslagit att ett förbud införs tidigare, men anser inte att nuvarande beslut ska rivas upp. På nationell nivå föreslår vi kraftigt ökade anslag för utbyggnad av laddinfrastruktur och ekonomiskt elbilsstöd så att fler kan köpa och använda elbilar, även de med lägre inkomster.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Joel Grimborg
  Mycket bra förslag

Så svarar Joel Grimborg: Att jämna ut löneskillnaderna mellan könen är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Vänsterpartiet vill inte att EU lägger sig i medlemsländernas lönebildning genom tvingande lagstiftning, men däremot att EU ställer övergripande krav.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Joel Grimborg
  5

Så svarar Joel Grimborg: Extra viktig EU ska ta emot de som söker skydd här och pröva deras skyddsskäl på ett rättssäkert och rättvist sätt. Dagens politik som hindrar människor på flykt från att komma till EU leder till att människor dör på Medelhavet eller fastnar i flyktingläger under fruktansvärda förhållanden.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Joel Grimborg
  5

Så svarar Joel Grimborg: Extra viktig Vänsterpartiet anser att EU bör skärpa sina klimatmål så att EU är utsläppsfritt senast 2040. En ambitiös klimatpolitik bör enligt Vänsterpartiet vara en av EU-kommissionens och EU-parlamentets huvudprioriteringar under mandatperioden 2024-2029.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Joel Grimborg
  4
 5. 5

Så svarar Joel Grimborg: EU bör bidra mer till ekonomisk och social utveckling i de fattigare länderna. Inom ramen för medlemsländernas EU-avgifter och EU-budgeten omfördelas idag betydande belopp från rika länder till fattigare länder. Vi tycker samtidigt att EU:s budget är för stor och används till fel saker (t ex byråkrati, det omoderna jordbruksstödet och den svällande gränspolismyndigheten Frontex).

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Joel Grimborg
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joel Grimborg: Extra viktig Vi vill att besluten ska ligga så nära medborgarna som möjligt. På alltför många områden - t.ex. elmarknaden, järnvägen och arbetsrätten - har EU satt sig över medlemsländerna. Men, vissa utmaningar är gränsöverskridande och måste mötas gemensamt, inte minst klimatet. Vi vill se mer samarbete mellan självständiga stater, och mindre överstatlighet som begränsar medborgarnas inflytande.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Joel Grimborgs val:

 • Arbetsmarknad
 • Klimat
 • Migration

Så svarar Joel Grimborg: Alla politikområden är viktiga, men inom dessa tre områden har EU en extra viktig roll att spela och en stor betydelse för våra möjligheter som land att driva en progressiv politik.