En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Hanna Gedin

Hanna Gedin (plats 2)

Presentera dig själv

Född på den skånska landsbygden men uppvuxen på Norra Fäladen i Lund. Klassklyftorna väckte mitt politiska engagemang. Är jurist med specialisering i EU-rätt för det är bra att kunna reglerna om man vill ändra systemet. Har jobbat som förhandlare och jurist på Hyresgästföreningen, varit kommunalråd i Malmö och biträdande partisekreterare i Vänsterpartiet.

Vilket år är du född?

1978

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Malmö stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska

Vad har du för yrke?

Jurist

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

25

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Makten ska ligga hos folket, inte byråkrater. EU ska fokusera på gemensamma och internationella problem som klimatkrisen. Dagens marknadsdogmatism har ersatts av ett fokus på att förbättra livet för vanligt folk. EU ska vara en röst för folkrätt, frihet och jämlikhet, inte vinstintresse.

Vem är din politiska förebild?

Malin Björk, Vänsterpartiets nuvarande EU-parlamentariker. Hon har bla flyttat fram positionerna för aborträtten, hbtqi-personers rättigheter och fått igenom lagliga vägar för flyktingar till Europa.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

Just nu, Stromae.

Vilken är din favoritbok?

Dagarnas skum

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Just nu: Herr talman!

Vilken är din favorithobby?

Hänga med min familj.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Portugal. Jag var nyligen i Lissabon och det var en fantastisk stad.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2012 - Sverige - "Euphoria" - Loreen

Motivering: Det var en bra låt. Att Loreen dessutom vägrade att gå med på att skönmåla värdlandet Azerbajdzjan imponerade på mig. I landet finns ingen yttrandefrihet och EBU hotade med att diska de som uttryckte kritik. Men Loreen vägrade foga sig och besökte på eget initiativ olika människorättsorganisationer för att visa sitt stöd.

Svar i valkompassen:

Hanna Gedin

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Hanna Gedin
  Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Klimatkrisen är akut och att vi lyckas få ner utsläppen är en ödesfråga.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Murar eller taggtrådar löser inte problemen med att människor flyr krig och förtryck. Vänsterpartiet motsätter sig EU:s planer på att låsa in flyktingar i läger i länder som Libyen eller Turkiet. Asylrätten måste garanteras och en reglerad invandring där alla EU-länder hjälps åt är det som vi borde fokusera på.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Hanna Gedin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Precis som det var upp till folket i Sverige att avgöra om vi skulle gå med i EU så bör det vara upp till respektive lands folk att avgöra om de ska gå med i EU. Men det är viktigt att länder som går med i EU är demokratier, att media och rättsväsende är fritt och att länderna lever upp till krav på tex. bra arbetsvillkor och miljö- och klimatkrav.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Hanna Gedin
  Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Extra viktig Kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar borde vara en grundläggande mänsklig rättighet.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Det finns idag ingen folklig opinion för att Sverige ska lämna EU. En folkomröstning hade därför varit slöseri med resurser.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Den personliga integriteten måste värnas. EU ska inte utvecklas till ett övervakningssamhälle.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Hanna Gedin
  Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Extra viktig Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Annars dumpas löner och villkor. Idag påverkas svensk arbetsmarknad negativt av EU-regler. Vänsterpartiet vill att bra arbetsvillkor och kollektivavtal blir lika viktigt som företags möjlighet att göra vinst vid tex. offentlig upphandling och vi vill komma åt de många arbetsplatsolyckorna genom att bland annat begränsa antalet underentreprenörer.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Detta är inte en fråga som EU ska bestämma över.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Hanna Gedin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: EU ska inte bestämma Sveriges skogspolitik eller hur svensk skog ska användas. Men eftersom skogen omfattas av våra internationella klimat- och miljöåtaganden är det rimligt att EU sätter mål. Den nationella politiken måste sedan utformas för att kompensera skogsägare och möjliggöra att ur- och naturskogar skyddas.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Var och när det ska öppnas gruvor måste vi få bestämma i Sverige.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Detta är något som vi måste kunna bestämma själva i Sverige. Vänsterpartiet vill ha kvar 15-årsgränsen.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Vargen är klassad som starkt hotad i Sverige. Ökad licensjakt skulle försvåra möjligheterna att uppnå en god status för vargstammen. I riksdagen har Vänsterpartiet föreslagit nytt statligt stöd även för arbetskostnaden vid införande av rovdjursavvisande stängsel och bättre ersättning vid förlust av tamdjur p.g.a. rovdjursangrepp. Skyddsjakt är tillåten och det ska vi fortsätta att värna.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Asylcenter utanför unionens gränser skulle vara ett avsteg från asylrätten. Barn ska inte låsas in i läger.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Hanna Gedin
  Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Genom bistånd kan vi möjliggöra bättre levnadsvillkor för många människor som förhoppningsvis slipper att fly sina hemländer. Bistånd ska även användas till att bekämpa konsekvenserna av klimatkrisen.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Hanna Gedin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Vänsterpartiet är för arbetskraftsinvandring till yrken där det råder brist på arbetskraft, såväl i Sverige som i EU. Men det är viktigt att arbetskraftsinvandrare ska ha samma villkor och löner som övriga löntagare. Idag används arbetskraftsinvandring för att sänka löner och försämra villkor. Det vill Vänsterpartiet stoppa.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Jag vill inte att EU ska utvecklas till ett övervakningssamhälle. Det är fullt möjligt att bekämpa brott utan massövervakning genom ansiktsigenkänning.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Alkohol är ett av våra största folkhälsoproblem. Systembolaget är en bra grej.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Det var klokt att svenska folket röstade för att Sverige inte ska gå med på att centralstyras av en bank i Frankfurt och att vi ska ha en självständig penningpolitik som regleras utifrån situationen i Sverige och inte tex situationen i Grekland.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Hanna Gedin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Vänsterpartiet stödjer Ukrainas rätt att försvara sig. Rysslands brutala invasion av Ukraina har inneburit stort lidande och påverkat säkerheten i hela Europa. EU måste ta ett större ansvar för att stödja Ukraina. I första hand vill vi dock se omfördelningar inom EU:s budget.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Hanna Gedin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge kräver internationellt samarbete. EU kan fylla en roll i att samordna och stötta medlemsländerna i att främja fred och i att bygga ett säkrare Europa. Däremot vill vi inte att ännu fler beslut om säkerhets- försvars- och utrikespolitik förs över till EU.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Hanna Gedin
  Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Extra viktig Ett erkännande av Palestina skulle vara ett tydligt stöd till folkrätten och lägga en grund för framtida fredsförhandlingar. Israels ockupation av Palestina och agerande på Gaza är ett allvarligt brott mot folkrätten. EU bör agera för en permanent vapenvila, vapenembargo mot Israel och att krigsbrott utreds och ansvariga ställs inför rätta.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Det kan inte vara EU:s roll att förbjuda vissa typer av appar. Appar som samlar in stora mängder personlig data är en säkerhetsfråga som bör tas på allvar, särskilt om de är kopplade till diktaturer eller auktoritära stater. EU:s lagstiftning kring dataskydd (GDPR) är ett bra första steg.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Kärnkraften är högerns snuttefilt för att slippa göra något åt klimatkrisen. Kärnkraften är dyr och tar lång tid att bygga. Vi behöver snabb utbyggnad här och nu. Framtiden är förnybar energi som vind-, vatten- och solkraft. Då behövs stora investeringar i grön el och att elpriserna sänks. Det är fel att Sverige exporterar mycket el men importerar dyra elpriser från kontinenten.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Hanna Gedin
  Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Extra viktig Små och medelstora lantbruk måste få bättre stöd. Nuvarande stöd gynnar större lantbruksföretag framför lantbruk som bidrar till att jordbruket blir mer hållbart och stärker ländernas självförsörjningsförmåga. Ett mer ekologiskt jordbruk möter utmaningarna med klimatförändringarna och förlusterna av biologisk mångfald och är mindre beroende av importerade insatsmedel som konstgödsel.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Hanna Gedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Klimatkrisen är akut. Men det är inte rimligt att enskilda ska drabbas av behovet av att snabbt ställa om samhället. Vänsterpartiet föreslår kraftigt ökade anslag för utbyggnad av ladd-infrastruktur och ekonomiskt elbilsstöd så att fler kan köpa och använda elbilar, även de med lägre inkomster.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Hanna Gedin
  Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Gedin: Att jämna ut löneskillnaderna mellan könen är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Vänsterpartiet vill inte att EU lägger sig i medlemsländernas lönebildning genom tvingande lagstiftning, men däremot att EU ställer övergripande krav.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Hanna Gedin
  5

Så svarar Hanna Gedin: Vänsterpartiet är för en reglerad invandring och att alla EU-länder ska hjälpas åt solidariskt. Men om EU istället för att bygga murar och läger fokuserade på att skapa lagliga vägar till EU så skulle färre människor dö på Medelhavet.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Hanna Gedin
  5

Så svarar Hanna Gedin: Extra viktig Klimatkrisen är akut. Höga målsättningar är viktigt men EU måste också få en mer rättvis klimatpolitik. Vi vill ha stora investeringar i den gröna omställningen, stopp för subventionerna till fossilindustrin och en klimatpolitik som bärs upp av samhället där inte låginkomsttagare drabbas hårdast.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Hanna Gedin
  4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Hanna Gedin
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hanna Gedin: Besluten ska ligga så nära medborgarna som möjligt. På alltför många områden - t.ex. elmarknaden, järnvägen och arbetsrätten - har EU satt sig över medlemsländerna. Men, vissa utmaningar är gränsöverskridande och måste mötas gemensamt, inte minst klimatet. Vi vill se mer samarbete mellan självständiga stater, och mindre överstatlighet som begränsar medborgarnas inflytande.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Hanna Gedins val:

 • Arbetsmarknad
 • Jämställdhet/hbtqi
 • Klimat