En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Christina Hedin

Christina Hedin (plats 8)

Presentera dig själv

Jag heter Christina Hedin och bor i Östersund i Jämtland. Det var också i Östersund jag utbildade mig till ekotekniker och en mil västerut som jag under många år arbetade på ett nationellt center för mathantverk. Nu är jag lokalpolitiker i Östersund, men försöker också ta mig tid till att åka skidor och vandra i fjällen.

Vilket år är du född?

1977

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Östersunds kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Politiker

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU om 10 år är en organisation som tar större hänsyn till olika länders särarter och som värnar om människan och naturen snarare än marknaden och kapitalet.

Vem är din politiska förebild?

Malin Björk som sitter i EU parlamentet för Vänsterpartiet i dag är en förebild för mig då hon ensam har uträttat mycket genom engagemang och hårt arbete.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har ansett att EU bör ha mindre makt och inte styra länderna lika tydligt. I miljö- och klimatfrågan ser jag dock att det är helt avgörande att överenskommelser görs på EU nivå, så där har jag ändrat ståndpunkt.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Miljöpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

U2

Vilken är din favoritbok?

Harry Potter

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Harry Potter

Vilken är din favorithobby?

Skidåkning och fotografering

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Jag skulle gärna åka till Österrike och vandra i Alperna.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2012 - Sverige - "Euphoria" - Loreen

Svar i valkompassen:

Christina Hedin

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Christina Hedin
  Mycket bra förslag

Så svarar Christina Hedin: Klimatkrisen är så pass allvarlig att alla länder behöver ta sitt ansvar.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Christina Hedin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christina Hedin: Det är viktigt att länderna som går med i EU är demokratiska länder som respekterar de mänskliga rättigheterna.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Christina Hedin
  Mycket bra förslag

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christina Hedin: Det är inte bra om samhället blir ett övervakningssamhälle.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Christina Hedin
  Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Christina Hedin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christina Hedin: Sverige behöver skydda mer skog och bedriva skogsbruket mer hållbart. Däremot bör inte EU lägga sig i alla detaljer om avverkningarna.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christina Hedin: Extra viktig Miljökonsekvenserna av gruvbrytning är så pass allvarliga att lokalbefolkningen behöver ha mer att säga till om vid öppning av gruvor.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Christina Hedin
  Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christina Hedin: Det borde vara upp till Sverige att bestämma om vargar skall skjutas eller inte.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Christina Hedin
  Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Christina Hedin
  Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Christina Hedin har hoppat över denna fråga

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Christina Hedin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Christina Hedin
  Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Christina Hedin
  Mycket bra förslag

Så svarar Christina Hedin: Extra viktig Jordbruksstödet behöver utformas så att det gynnar ett hållbart jordbruk i mycket högre utsträckning än i dag.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Christina Hedin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Christina Hedin
  Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Christina Hedin
  5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Christina Hedin
  5

Så svarar Christina Hedin: Extra viktig Det är helt avgörande att EUs länder samarbetar för att det skall vara möjligt att lösa klimatkrisen.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Christina Hedin
  4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Christina Hedin
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Christina Hedins val:

 • Jordbruk
 • Klimat