En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet

Politiskt förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

Om frågan

EU-kommissionen har lagt ett lagförslag som innebär att alla former av digital kommunikation inom EU ska övervakas. Syftet är bland annat att bekämpa sexuella övergrepp på barn. Förslaget innebär bland annat att misstänkt material ska fångas upp och rapporteras till rättsväsendet. Förslaget kallas även Chat control.

Så svarar partierna