Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Region Västmanland

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Privatisera Västmanlands sjukhus
50%
C
KD
M
V
L
SD
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
M
C
KD
V
L
S
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
SD
C
KD
V
L
M
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
65 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
C
KD
V
L
SD
S
M
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
KD
V
L
SD
M
S
C
Bra förslag
72 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
V
L
SD
S
C
KD
M
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
C
KD
V
L
SD
M
S
Bra förslag
77 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
V
S
C
KD
L
SD
M
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
KD
V
L
SD
S
C
M
Bra förslag
56 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
C
KD
L
SD
M
V
S
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
KD
SD
C
V
L
M
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
60 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
C
L
SD
M
S
KD
V
Bra förslag
66 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
C
KD
L
SD
M
S
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
71 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
C
KD
L
SD
M
V
S
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
C
V
S
KD
L
SD
M
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

M
SD
L
KD

Förlossningsvård

Inget parti har valt den här frågan

Högspecialiserad vård

KD

Lokala och regionala sjukhus

S
V
C

Kollektivtrafik

SD

Psykiatri

S
M
SD
L
V

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
L
V
KD
C

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilka av följande förslag för vården i Region Västmanland är viktigast?

Alla ska få en fast läkarkontakt på vårdcentralen

S
M
L
V
KD
C

Fler vårdplatser för tidigt födda i länet

KD

Starta en mötesplats för cancerpatienter och anhöriga

Inget parti har valt den här frågan

Tidiga insatser mot psykisk ohälsa

S
M
SD
L
V
KD
C

Förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö

S
M
SD
L
V
C

Köp in en akutpsykiatriambulans

SD

Fråga 18: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Västmanland är viktigast?

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

S
M
L
V
KD
C

Avgiftsfria resor för äldre

Inget parti har valt den här frågan

Utbyggd kollektivtrafik på landsbygden

S
M
SD
L
V
KD
C

Fler expressbussar i regionen

L

Lägre pris på månadskort

S

Avgiftsfria resor för unga upp till 20

V